Thứ Ba, 11/08/2020

Báo chí phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng

09/07/2020 14:55

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo tại Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam được khai mạc vào sáng nay, ngày 9/7.

img0025-w500-h301.JPG

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Hội nghị được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức. Tham dự hội ngị có trên 100 lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên của 50 cơ quan báo chí  tại khu vực phía nam.

Sau phần phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. Các đồng chí phóng viên, biên tập viên đã được nghe chuyên đề: Những nội dung mới về xây dựng Đảng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng quan về Đảng, công tác xây dựng Đảng và một số nội dung trọng tâm tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

img0025-w500-h301.JPG

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, TBT Tạp chí Xây dựng Đảng trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Nội dung các chuyên đề tập trung vào định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí chủ động hơn trong công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, qua đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tuyên truyền mạnh mẽ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương; nêu ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; giới thiệu giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng ở tất cả các cấp.

img0025-w500-h301.JPG

img0025-w500-h301.JPG

Các đồng chí phóng viên, biên tập viên trao đổi tại Hội nghị

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội; đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua của địa phương, đơn vị với những điểm nhấn đổi mới, sáng tạo; về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy về cơ cấu, tiêu chuẩn; việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện tại Đại hội, tập trung triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nguyễn Minh