Thứ Tư, 26/01/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều sai phạm tại Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ Sơn Thịnh 9 của DNTN Sơn Thịnh

24/07/2020 09:40

Xây dựng vượt số tầng trái quy hoạch Thủ tướng đã phê duyệt, xây dựng trái phép, sai phép… là những sai phạm tại Dự án Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ Sơn Thịnh 9 mà Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ ra.

2016-10-19-w400-h711.jpg

Tổ hợp Khách sạn - Căn  hộ Sơn Thịnh 9 (Nguồn: vymaps.com)

Theo Kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT), khu đất Dự án Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ Sơn Thịnh 9 do Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sơn Thịnh làm chủ đầu tư có diện tích 2.114,8m2, thuộc quyền sử dụng của DNTN Sơn Thịnh do nhận chuyển nhượng và đã được cấp GCN QSDĐ. Tuy nhiên, ngày 25/5/2011, UBND TP Vũng Tàu cấp đổi GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Công Bình – Chủ DNTN Sơn Thịnh, đã công nhận 1.084,4m2 đất chuyên dùng, trong khi GCN QSDĐ cũ thì diện tích đất này thuộc 1.352,4m2 đất sử dụng chung (không xác định rõ loại đất) và người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng sang đất chuyên dùng là chưa phù hợp.

Thanh tra cũng xác định, DNTN Sơn Thịnh sử dụng 750m2 đất được xác định là đất Nhà nước quản lý nên Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND TP Vũng Tàu cần xem xét đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/9/2009, Sở Xây dựng BRVT cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) số 71/GPXD, sau đó cấp lại cho DNTN Sơn Thịnh GPXD số 49/GPXD ngày 09/7/2010 thay thế cho GPXD số 71, thuộc thửa đất 413, tờ bản đồ số 8, Phường 2, TP Vũng Tàu để thực hiện Dự án Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ Sơn Thịnh 9.

Theo GPXD số 49, diện tích xây dựng công trình là 1.296m2, mật độ xây dựng là 56%, diện tích sàn xây dựng là 40.000m2, chiều cao công trình là 26 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng kỹ thuật kết hợp để xe và 01 tầng sân thượng, tương đương 90m.

Theo KLTT, GPXD số 49 cấp cho DNTN Sơn Thịnh là để thực hiện dự án trên tổng diện tích 3.040m2 đất nhưng thực tế chỉ có 2.114m2 đất của 04 GCN QSDĐ; Còn 03 GCN QSDĐ hiện tồn tại 3 căn biệt thự vẫn còn phía trước dự án. Ngoài ra, trong 4 GCN QSDĐ, chủ đầu tư chỉ có 1.030,4m2 đất ở nhưng Sở Xây dựng lại cho phép xây dựng công trình trên diện tích 1.296m2.

Theo Quyết định 235/2005/QĐ- TTg ngày 26/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng TP Vũng Tàu đến năm 2020, khu vực này chỉ được xây dựng tối đa 18 tầng, tuy nhiên Sở Xây dựng BRVT lại cấp phép xây dựng lên đến 26 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng kỹ thuật kết hợp để xe và 01 tầng sân thương, tương đương 90m là vượt chiều cao tầng theo quy định hay nói cách khác là trái với quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ngày 24/5/2010, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và phát hiện DNTN Sơn Thịnh tổ chức thi công xây dựng sai nội dung GPXD được cấp, cụ thể: Không thi công tầng hầm thứ 2 và giảm bớt một nhịp khu khách sạn từ trục 2 đến trục 3.

Hiện nay, đối chiếu giữa GPXD số 49 và thực tế, đó là: Chủ đầu tư đã xây vượt giấy phép đã cấp với diện tích 261m2; Thay đổi thiết kế theo giấy phép được cấp gồm xây dựng 2 căn Pen house trên tầng thượng của tòa nhà và thu nhỏ 2 lỗ thông tầng xuyên suốt từ dưới lên trên của tòa nhà với mục đích làm tăng diện tích sử dụng căn hộ; Xây dưng vượt các hạng mục như Ram dốc lên tầng 1 nơi để xe máy và cầu thang thoát hiểm phía sau công trình, những hạng mục này đã làm cản trở lối lưu thông của xe PCCC khi có sự cố xảy ra.

Thanh tra tỉnh BRVT khẳng định, Sở Xây dựng cấp GPXD số 49 cho DNTN Sơn Thịnh xây dựng Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ Sơn Thịnh 9 có diện tích được phép xây dựng lớn hơn diện tích đất ở chủ đầu có; Vượt chiều cao tầng so với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

DNTN Sơn Thịnh thi công xây dựng công trình có một số hạng mục trái phép, không phép, không tuân thủ tỷ lệ cây xanh theo Quy chuẩn xây dựng VN 01: 2008 nhưng đến nay chưa được Sở Xây dựng xử lý dứt điểm.

Về hoạt động kinh doanh bất động sản, qua thanh tra cho thấy, Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ Sơn Thịnh 9 có tổng số 202 căn hộ xây dựng, 130 phòng khách sạn, tổng diện tích sàn xây dựng là 33.969m2. DNTN Sơn Thịnh đã hoàn thiện dự án và đang hoạt động, đã thu tiền góp vốn, thu tiền bán căn hộ nhưng lại không xuất hóa đơn, không kê khai thuế với số tiền 71.641.267.000 đồng.

Tâm Phúc