Chủ Nhật, 20/06/2021

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

10/06/2021 18:02

Chiều 10/6, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, tổng số cử tri cả nước là 69.523.133, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 (đạt 99,60%). 

Theo danh sách chính thức, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV (đạt 99,8%). Trong đó, có 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu trúng cử, gồm 11 người cơ quan Đảng; 3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 126 người thuộc cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; 15 người thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Có 12 người thuộc khối Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 người thuộc Bộ Công an; 22 người thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, mỗi cơ quan có 1 người.

Trong danh sách trúng cử có 301 người do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu. Có 4 người tự ứng cử trúng cử.

Riêng đại biểu hoạt động chuyên trách, ở Trung ương có 126 người trúng cử, ở địa phương là 67 người.

Về cơ cấu, trình độ, trong tổng số 499 người, có 151 người là nữ (30,26%); 89 người là dân tộc thiểu (17,84%); 47 người là đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (9,42%).

14 đại biểu là người ngoài Đảng (2,81%); 203 người là đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là ĐBQH các khóa trước (40,68%). 296 người lần đầu tham gia Quốc hội (59,32%).

Về trình độ chuyên môn, có 392 người trình độ trên đại học (78,55%), trong đó trình độ Tiến sĩ là 144 người, Thạc sĩ là 248 người; đại học là 106 người (21,24%). Chỉ 1 người có trình độ dưới đại học (0,20%).

Có 12 người trúng cử có học hàm Giáo sư (2,40%) và 20 người học hàm Phó Giáo sư (4%). 

(http://quochoi.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/56398/2.%20DS%20trich%20ngang%20trung%20cu%20-%20Kem%20NQ748(10-6).pdf).

Tại TPHCM, Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; đồng chí Lê Thanh Phong - Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM trúng cử ĐBQH khóa XV.

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm Quận 5, Quận 8, Quận 11.

1) Ông Nguyễn Tri Thức được 427.742 phiếu, đạt tỷ lệ 73,32% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Minh Trí được 408.859 phiếu, đạt tỷ lệ 70,09% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Thanh Phong được 384.405 phiếu, đạt tỷ lệ 65,89% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Kim Tuyền được 276.086 phiếu, đạt tỷ lệ 47,33% số phiếu hợp lệ
5) Ông Trịnh Chí Cường được 224.348 phiếu, đạt tỷ lệ 38,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 9: Gồm Quận 4, Quận 7 và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

1) Ông Trần Lưu Quang được 346.950 phiếu, đạt tỷ lệ 68,55% số phiếu hợp lệ
2) Ông Dương Văn Thăng được 337.044 phiếu, đạt tỷ lệ 66,59% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Trần Phượng Trân được 322.585 phiếu, đạt tỷ lệ 63,73% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lâm Đình Thắng được 245.159 phiếu, đạt tỷ lệ 48,44% số phiếu hợp lệ
5) Ông Lê Hoài Nam được 237.404 phiếu, đạt tỷ lệ 46,90% số phiếu hợp lệ

 

Gia Nguyễn