Thứ Bảy, 06/06/2020

Vĩnh Phúc: Giáo viên bị nợ tiền dạy dư giờ kéo dài

16/05/2019 15:48

Giáo viên bậc tiểu học trên địa bàn huyện Tam Đảo đang bị nợ tiền lương dạy dư giờ kéo dài suốt từ năm 2017 đến nay gây ảnh hưởng tới tâm lý.

Thông tin tới báo chí, một số giáo viên tiểu học đang công tác tại huyện Tam Đảo bức xúc cho biết, từ năm 2017 đến nay, tiền dạy dư giờ không được Phòng GD&ĐT huyện thanh toán đầy đủ. Kết thúc mỗi kỳ học, họ chỉ được thanh toán vài chục phần trăm trên tổng số tiền mà họ được hưởng, số còn lại vẫn chưa biết đến khi nào mới được thanh toán hết.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cho biết: Mặc dù chưa trực tiếp tiếp nhận phản ánh của giáo viên nhưng tôi biết nhiều giáo viên trên địa bàn đang bức xúc về vấn đề này. Trên địa bàn huyện, phòng quản lý ba cấp học là THCS, tiểu học và mầm non thì ở cấp học mầm non và THCS không bị nợ tiền dạy dư giờ của giáo viên. Riêng cấp tiểu học, từ năm 2017 đến nay có tình trạng nợ tiền dạy dư giờ của giáo viên.

Số tiền dạy dư giờ được quyết toán vào cuối mỗi kỳ học nhưng nhiều năm trở lại đây, tại huyện Tam Đảo có nhiều biến động về đội ngũ, số lớp tăng, số giáo viên giảm, mức lương cơ sở tăng. Đồng thời, thực hiện bổ sung một số chế độ kiêm nhiệm mới và tăng việc điều động giáo viên tiểu học đi công tác... cho nên nguồn kinh phí được cấp không đủ để thanh toán đầy đủ tiền chế độ theo quy định cho mỗi giờ dạy thêm cho cấp tiểu học.

Ảnh minh họa

Theo ông Tiến, nguyên nhân của việc nợ tiền dạy dư giờ đối với giáo viên tiểu học trên địa bàn là do thiếu ngân sách. Kết thúc mỗi kỳ học, phòng chỉ đạo các trường ưu tiên trả hết số tiền dạy dư giờ cho các giáo viên thực dạy, không phải là kiêm nhiệm. Số giáo viên kiêm nhiệm dạy dư giờ sẽ trả trước một phần và khi nào có kinh phí sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

“Phòng GD&ĐT đã nhiều lần làm văn bản báo cáo UBND huyện Tam Đảo và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xêm xét, cấp bổ sung kinh phí còn thiếu để chi trả cho giáo viên nhưng đến nay chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ Phòng Tài chính – Kế hoạch” – Ông Tiến cho biết thêm.

Qua tìm hiểu, được biết, tiền dạy dư giờ của giáo viên tiểu học huyện Tam Đảo bị nợ bắt đầu từ học kỳ I năm học 2017 – 2018. Tính đến hết học kỳ I năm học 2018 – 2019, tổng số tiền còn phải thanh toán cho giáo viên là hơn 1,3 tỷ đồng (chưa tính học kỳ II năm học 2018 – 2019).

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ với UBND huyện Tam Đảo và Phòng Tài chính – Kê hoạch. Bà Đỗ Thị Thư cán bộ Phòng TC-KH huyện Tam Đảo thông tin: Về trường hợp chế độ thừa giờ, hằng năm khi bảo vệ dự toán thì bao giờ cũng làm từ quý 3 năm trước để bảo vệ dự toán cho năm sau. Khi bảo vệ dự toán, Sở Tài chính có mời cả Phòng GD&ĐT là đơn vị dự toán cấp I đi bảo vệ dự toán. Trên cơ sở số biên chế tỉnh giao và số biên chế có mặt. Lấy biên chế tỉnh giao trừ số biên chế có mặt thì sẽ là số bù biên chế thiếu. Sở Tài chính đã cấp số bù biên chế thiếu  về cho huyện. Khi Phòng GD&ĐT huyệnTam Đảo bảo vệ dự toán xong thì huyện đã cấp toàn bộ số kinh phí bù biên chế thiếu cho sự nghiệp giáo dục.

Bị nợ tiền dạy thêm giờ khiến tâm lý giáo viên lo lắng

Tháng 12 năm 2018 và tháng 1/2019, Phòng Giáo dục có đề nghị đề xuất bổ sung kinh phí, Phòng Tài chính đã tham mưu có văn bản với UBND huyện ra văn bản trả lời số 96 ngày 18/1 và đề nghị Phòng Giáo dục  rà soát, cân đối, bố trí và thực hiện đúng theo dự toán được giao của Sở Tài chính và Nghị quyết của Hội đồng ND huyện.

Về kinh phí bù biên chế thiếu, Sở tài chính đã xét duyệt, Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo phải điều hành theo số biên chế được giao. Đơn vị giáo dục phải chủ động cân đối đối với nguồn kinh phí bù biên chế thiếu này.

Trước câu hỏi để phát sinh tiền dư giờ, phòng GD sẽ phải tự chịu trách nhiệm với số kinh phí thiếu hay ngân sách nhà nước sẽ cấp bù? Bà Thư cho hay: “Nguồn này căn cứ vào dự toán giao Phòng Tài chính đã cấp để Phòng Giáo dục chủ động ngay từ đầu. Nếu trong năm học có phát sinh như số lớp tăng lên, số giáo viên giảm đi thì Phòng Giáo dục sẽ phải lấy căn cứ để bảo vệ tiếp”.

Đề nghị Phòng Giáo dục huyện Tam Đảo và các cơ quan chức năng nhanh chóng thực hiện việc trả tiền dư giờ cho giáo viên theo đúng qui định của pháp luật.

 

 

Trúc Nhân