Thứ Hai, 09/12/2019

Thành viên Hội đồng thành viên không kiêm nhiệm Tổng giám đốc

25/03/2017 13:48

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các Bộ phải quy định thành viên HĐTV làm việc theo chế độ chuyên trách.

Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn hiện kiêm nhiệm chức Chủ tịch PVN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các Bộ phải quy định thành viên HĐTV làm việc theo chế độ chuyên trách -không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (TGĐ) theo đúng điều 90 Luật Doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực tiễn về tính hợp lý của quy định TGĐ không là thành viên HĐTV để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện tình trạng Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm TGĐ đang tồn tại khá nhiều ở các công ty đại chúng, trong đó có nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn, gây nên những quan ngại về xung đột lợi ích, tác động không tích cực đến tính minh bạch, công khai trong hoạt động quản trị, điều hành.

Hiện Bộ Tài chính cũng đang hoàn tất Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGĐ.

Bạch Dương