Thứ Năm, 22/10/2020

Tăng cường công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU

23/09/2020 10:45

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban chỉ đạo quốc gia về IUU).

ngu-dan-w600-h400.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Ban chỉ đạo quốc gia về IUU đánh giá, thời gian qua, Việt Nam tiếp tục phối hợp tích cực với Ủy ban Châu Âu (EC) tổ chức triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Các bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển (28 tỉnh, thành phố) nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, một số công việc đã có sự tiến bộ so với trước. Qua trao đổi, phía EC tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU.

Tuy nhiên, phía EC đánh giá một số công tác vẫn còn chậm, việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đánh dấu tàu cá theo lộ trình quy định chưa đảm bảo theo tiến độ quy định. Công tác xử phạt hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài còn hạn chế, chưa tương xứng với số vụ việc vi phạm. Đặc biệt tiếp tục xảy ra tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, có giảm nhưng chưa vững chắc và diễn biến phức tạp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Ban chỉ đạo quốc gia về IUU yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan.

Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan, phối hợp ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác IUU. Kịp thời báo cáo các công việc mới, phát sinh, vượt thẩm quyền để được chỉ đạo, điều phối.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trong và ngoài nước về kết quả triển khai chống khai thác IUU, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức, cá nhân. Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các thông tin sai lệch, tiêu cực, không chính xác.

Các bộ, ban, ngành và địa phương tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là hợp tác khai thác thủy sản. Đàm phán, ký kết các Thỏa thuận, Điều ước quy định liên quan đến chống khai thác IUU giữa Việt Nam với các nước có liên quan.

Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, kết quả chống khai thác IUU của Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, tổ chức, cá nhân liên quan, chứng minh sự cầu thị, nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong công tác chống khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng".

Triển khai các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, đây là điều kiện tiên quyết để EC xem xét gỡ “Thẻ vàng".

Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực vùng biển ranh giới, chồng lấn, tranh chấp chưa được phân định giữa Việt Nam và các nước.

 Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá trước khi xuất, cập bến, kiên quyết không cho tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu không đảm bảo hồ sơ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS).  

Kiên quyết can thiệp, đấu tranh đối với các vụ việc phát hiện lực lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá Việt Nam, đảm bảo an ninh chủ quyền, an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Việt Nam.

Bộ Công an, tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc bám sát các địa bàn, tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu môi giới, móc nối đưra tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài tại các địa phương trọng điểm, có nhiều vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, hợp tác với các cơ quan chức năng của các nước, khu vực có liên quan trong công tác điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc.

Bộ Ngoại giao, tăng cường thúc đẩy đàm phán ký kết phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và các nước, trước mắt đề nghị phía Bạn ký kết thỏa thuận hợp tác khai thác hải sản tại khu vực vùng biển đang chồng lấn, chưa được phân định giữa hai nước để làm cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân hai nước, không làm phức tạp tình hình khi bắt giữ, xử lý tàu cá Việt Nam hoạt động ở khu vực này.  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết đấu tranh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngư dân Việt Nam khi bị lực lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý trái phép. Tăng cường công tác nắm tình hình tại nước sở tại, thu thập thông tin tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ để trao đổi, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong nước điều tra, xử lý các vụ việc kịp thời.

Các bộ, ngành liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp điều tra, xử lý hành vi vi phạm khai thác IUU đặc biệt là đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp tục tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chống khai thác IUU. Tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định Biện pháp các quốc gia có cảng của Tổ chức nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đảm bảo độ tin cậy trong công tác kiểm soát thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu và đề xuất Chính phủ giải pháp tháo gỡ các khó khăn liên quan đến quy định về công bố mở cảng cá đối với các cảng cá đã hoạt động trước ngày 08/3/2019 đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác tháo gỡ “thẻ vàng".

Bộ Thông tin và Truyền thông, khẩn trương nghiên cứu phương án hỗ trợ miễn phí và lệ phí tần số cho chủ tàu cá lắp đặt, vận hành, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng, nội dung, chất lượng thông tin, tuyên truyền về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, khai thác triệt để các mặt tích cực, các trường hợp, kết quả điển hình, tiêu biểu.  

UBND 28 tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn hành việc lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá để đảm bảo công tác theo dõi, quản lý hoạt động tàu cá đồng bộ, kịp thời. Phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng thiết bị VMS, tăng tính ổn định, tin cậy của thiết bị VMS trong quá trình khai thác, sử dụng, nghiên cứu phương án, giải pháp ngăn chặn triệt để hành vi gỡ, tháo thiết bị VMS, ngắt kết nối VMS.

Tăng cường công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trên thực tế các quy định về kiểm soát tàu cá ra cảng, vào cảng. Kiểm soát sản lượng thủy sản cảng, đảm bảo công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản từ khai thác đúng quy định và xác thực.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm túc tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU gây ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ "Thẻ vàng".

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản, cùng với các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ nguồn lực để chống khai thác IUU; “Nói không với IUU" kiên quyết từ chối thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng tiếp tay, dung túng, cố tình vi phạm các quy định về IUU phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Tâm Phúc