Thứ Ba, 17/09/2019

Ngân hàng đổ nhiều vốn vào nhà đất, chứng khoán sẽ bị thanh tra đột xuất

10/08/2018 06:53

Các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào bất động sản, chứng khoán và tiêu dùng sẽ bị Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra đột xuất.

Trong Chỉ thị số 04/CT-NHNN về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ban hành, người đứng đầu NHNN yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng, chất lượng tín dụng của toàn hệ thống và từng tổ chức tín dụng theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.
 
Chỉ thị yêu cầu không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trừ một số ngân hàng thương mại tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các tổ chức tín dụng yếu kém.
 
 
Theo chỉ thị 04/CT-NHNN,  các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào bất động sản, chứng khoán và tiêu dùng sẽ bị thanh tra đột xuất trong 6 tháng cuối năm 2018.
 
Các đơn vị phải tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, những lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông.
 
Ngoài ra, để hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa, NHNN sẽ triển khai các giải pháp quản lý ngoại hối, kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.
 
Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, giám sát nhất là vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, nguy cơ vi phạm pháp luật.
 
“Tiến hành thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi vi phạm đã được cảnh báo”, người đứng đầu NHNN yêu cầu.
 
6 tháng cuối năm 2018, đơn vị này cũng sẽ đẩy mạnh thanh toán thu phí các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội qua ngân hàng thay vì giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt.
 
NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phải tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán trên địa bàn; theo dõi, cập nhật thông tin để cảnh báo kịp thời những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.
 
Riêng các tổ chức tín dụng, NHNN yêu cầu phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 đã được thông báo, bảo đảm an toàn hoạt động cho vay, xử lý nợ xấu cũ, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh.
 
“Các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan bất động sản. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay phục vụ đời sống, sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân”, người đứng đầu NHNN chỉ đạo.
Phúc Minh