Thứ Ba, 19/01/2021

Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa: Phao cứu sinh cho người dân trong đại dịch Covid-19

30/07/2020 08:27

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, NHCSXH Thanh Hóa đã triển khai tốt giải ngân các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, đẩy mạnh công tác huy động vốn. Đồng thời triển khai đồng bộ khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch.

Sáu tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã chủ động bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, sự chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc, lãnh đạo tỉnh, đã triển khai giải ngân các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được TW thông báo, đẩy mạnh công tác huy động vốn.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ kép đó là tổ chức phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tổ chức tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động giao dịch. Do vậy, đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao và đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động.

Theo thống kê tính đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 9.964,7 tỷ đồng, tăng 537,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 6.645,6 tỷ đồng, chiếm 66,7%, tăng 230 tỷ đồng so với đầu năm; Huy động vốn được cấp bù lãi suất đạt 3.038,9 tỷ đồng tăng 264,8 tỷ đồng so với đầu năm; Tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV đạt 615,8 tỷ đồng.

a1kemnhcsxh-w980-h653.jpg

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa thăm ruộng lúa của nông dân huyện Bá Thước

Về hoạt động tín dụng, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã chủ động tập trung thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng và thực hiện tăng trưởng dư nợ để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phục vụ kịp thời cho sản xuất năm 2020, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Tổng doanh số cho vay đạt 2.088,6 tỷ đồng với gần 50,56 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 1.553,4 tỷ đồng, bằng 74,6% doanh số cho vay. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 30/6/2020 đạt 9.924,2 tỷ đồng, tăng 534,1 tỷ đồng (+5,69%) so với cuối năm 2019, với trên 257,62 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Kết cấu dư nợ các chương trình tín dụng theo mục đích sử dụng vốn như sau:

Tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm. Dư nợ đạt 7.736,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,9% tổng dư nợ, tăng 417,9 tỷ đồng (+5,71%) so với 31/12/2019, bao gồm: cho vay hộ mới thoát nghèo (1.602,1 tỷ đồng); cho vay hộ nghèo (1.591,9 tỷ đồng); cho vay hộ cận nghèo (2.761,3 tỷ đồng); cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn (1.257,1 tỷ đồng); cho vay Hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (429,3 tỷ đồng)...

a1kemnhcsxh-w980-h653.jpg

Nhờ vốn vay của NHCSXH tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ dân huyện Ngọc Lặc đã thoát nghèo

Tín dụng chính sách phục vụ đời sống, sinh hoạt. Dư nợ đạt 2.187,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,1% tổng dư nợ, tăng 116,2 tỷ đồng (+5,61%) so với 31/12/2019, bao gồm: cho vay Nước sạch &VSMTNT (1.531,5 tỷ đồng); cho vay Học sinh sinh viên (196 tỷ đồng); cho vay nhà ở xã hội theo NĐ 100 (123,5 tỷ đồng); cho vay hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 33(193,2 tỷ đồng)…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có gần 50,6 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 4.588 lao động (trong đó 164 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); giúp gần 338 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 28,9 ngàn công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; xây dựng 724 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…

Đối với hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức CT-XH các cấp tiếp tục phối hợp với NHCSXH triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác đã ký kết, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thời gian tới, NHCSXH tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Tập trung chỉ đạo các đơn vị huy động vốn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về gửi tiền tiết kiệm dân cư, tiết kiệm gửi góp linh hoạt; phối hợp với tổ chức CT-XH, Tổ TK&VV vận động các hội viên, nhân dân tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ đến hạn phân kỳ để cho vay quay vòng, hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch được TW giao, ... .

Quốc Huy