Thứ Tư, 05/08/2020

Lê Chân: Xây dựng các tuyến đường xung quanh siêu thị AEON MALL

09/07/2020 20:14

Các tuyến đường xung quanh siêu thị AEON MALL có vị trí quan trọng đối với việc hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị của quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường thuộc Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại AEONMALL (quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng). Chủ đầu tư là UBND quận Lê Chân, Bên mời thầu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Lê Chân. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ALC.

202007061621211-w1080-h1495.jpg

202007061621211-w1080-h1495.jpg

Quyết định số 640/QĐ – UBND ngày 14/04/2020 của UBND quận Lê Chân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường thuộc Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại AEONMALL (quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng)

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ – UBND ngày 14/04/2020 của UBND quận Lê Chân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường thuộc Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại AEONMALL (quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng). Trong đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường và Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5. Giá trúng thầu: 88.727.636.000 đồng. Hình thức hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Gói thầu sử dụng nguồn ngân sách Thành phố Hải Phòng.

Sau khi hoàn thành, các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại AEON MALL sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống giao thông của quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Lê Đại