Thứ Tư, 03/06/2020

Doanh nghiệp có chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ 80-100% phải dừng hoạt động

07/04/2020 15:05

Theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, những doanh nghiệp có chỉ số rủi ro lây nhiễm dưới 30% được hoạt động bình thường. Các cơ sở có chỉ số rủi ro lây nhiễm trên 80% phải dừng hoạt động.

UBND TPHCM đã ban hành công văn về triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Nếu chỉ số rủi ro lây nhiễm bằng 10% (rất ít rủi ro), các doanh nghiệp được hoạt động. Nếu chỉ số rủi ro lây nhiễm dưới 30% (rủi ro lây nhiễm thấp), các doanh nghiệp vẫn được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần cao nhất.

Với mức rủi ro lây nhiễm trung bình từ 30-50%, doanh nghiệp có thể hoạt động với điều kiện không chỉ số thành phần nào trên 7 điểm.

Ở mức rủi ro lây nhiễm cao, từ 50-80%, doanh nghiệp phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động. Ỏ mức rủi ro lây nhiễm rất cao, từ 80-100%, các cơ sở phải dừng hoạt động.

Dựa theo chỉ số rủi ro lây nhiễm trên, UBND TPHCM giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, UBND các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, gửi kết quả tự đánh giá cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, UBND các quận, huyện chậm nhất là ngày 08/04/2020.

Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, UBND các quận, huyện rà soát, báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

Giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát việc tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

doankiemtraubndthanhphovecovid190404202021585988923191603919184-w660-h435.jpg

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đi thị sát hoạt động của doanh nghiệp hôm 04/04 - Ảnh: HMC

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp gồm:

- Chỉ số thành phần 1 (TP1): Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp;

- Chỉ số thành phần 2 (TP2): Mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng, bình quân trên 1m2 mặt bằng phân xưởng có;

- Chỉ số thành phần 3 (TP3): Người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng;

- Chỉ số thành phần 4 (TP4): Tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc;

- Chỉ số thành phần 5 (TP5): Số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng;

- Chỉ số thành phần 6 (TP6): Khoản cách công nhân ở nhà ăn;

- Chỉ số thành phần 7 (TP7): Số công nhân đi làm bằng xe đưa rước;

- Chỉ số thành phần 8 (TP8): Số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 03 km trở lên);

- Chỉ số thành phần 9 (TP9): Công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được;

- Chỉ số thành phần 10 (TP10): Công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện, nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19);

 

Kim Sáng