Chủ Nhật, 15/09/2019

Đà Nẵng: Hàng loạt khách sạn, resort "phớt lờ" quy định về môi trường

15/05/2019 10:22

Hàng loạt khách sạn dọc tuyến biển TP.Đà Nẵng bị phát hiện xả thải chưa đảm bảo yêu cầu ra môi trường. Bên cạnh đó, cũng có nhiều đơn vị "phớt lờ" thực hiện các quy định về môi trường.

Ngày 12/5, tin từ sở TNMT UBND TP.Đà Nẵng, đơn vị này vừa kiểm tra phát hiện loạt khách sạn lớn dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn) có nhiều sai phạm liên quan đến hồ sơ môi trường, cấp phép đấu nối xử lý nước thải, khai thác nước dưới đất...

Cụ thể:

TT

Đơn vị

Tồn tại/ vi phạm

Ghi chú

Đề xuất xử lý

1

Khách sạn Balcona Đà Nẵng

Thông số NH4+-N vượt 2,3 lần, Coliforms vượt 8,6 lần.

Cột B, QCVN 14:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

2

Khách sạn TMS Luxury

Thông số BOD5 vượt 1,7 lần, NH4+-N vượt 3,75 lần, Coliforms vượt 92 lần.

Cột B, QCVN 14:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

3

Khách sạn Risemount Premier Đà Nẵng:

Thông số NH4+-N vượt 3,1 lần; Coliforms vượt 4,6 lần.

Cột B, QCVN 14:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

4

Khách sạn Parosand Đà Nẵng

Thông số BOD5 vượt 1,9 lần; NH4+-N vượt 3,9 lần.

Cột B, QCVN 14:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

5

Khách sạn Paris Deli

Bổ sung hạng mục so với báo cáo đánh giá tác động đã được phê duyệt.

Báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng

 

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

6

Khách sạn Luxtery

Bổ sung hạng mục so với báo cáo đánh giá tác động đã được phê duyệt.

Báo cáo ĐTM được phê duyệt tại QĐ số 3009/QĐ-UBND ngày 05/6/2017

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

7

Khách sạn Sea Castle 2

Không vận hành hệ thống xử lý nước thải

UBND thành phố phê duyệt ĐTM tại Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 17/02/2014; GXN hoàn thành công trình BVMT số 14/GXN-STNMT ngày 11/7/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

8

Khách sạn Lê Hoàng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất thấp hơn báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.

Hệ thống xử lý nước thải trong ĐTM được phê duyệt với công suất 90 m3/ngđ nhưng thực tế xây dựng công suất 70 m3/ngđ

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

9

Khách sạn Hùng Anh

Có công nghệ xử lý nước thải khác so với ĐTM được duyệt.

Công nghệ xử lý được phê duyệt là hiếu khí (có sục khí) và thực tế chỉ xây dựng bể tự hoại, bể lắng lọc trước khi đấu nối

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

10

Khách sạn Parze Ocean

Có công nghệ xử lý nước thải khác so với ĐTM được duyệt.

Công nghệ xử lý được phê duyệt là hiếu khí (có sục khí) và thực tế chỉ xây dựng bể tự hoại, bể lắng lọc trước khi đấu nối

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

11

Khách sạn Zentimeter (Khách sạn Gemma)

Có công nghệ xử lý nước thải khác so với ĐTM được duyệt.

Công nghệ xử lý được phê duyệt là hiếu khí (có sục khí) và thực tế chỉ xây dựng bể tự hoại, bể lắng lọc trước khi đấu nối.

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

10

Khách sạn Misa

Đã đi vào hoạt động từ năm nhưng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải

 

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

11

Khách sạn Sea Front

Đã đi vào hoạt động nhưng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt báo cáo số 1416/QĐ-UBND ngày 22/02/2013.

Chuyển Thanh tra Sở xem xét xử lý vi phạm hành chính

12

Khách sạn Hawaii, khách sạn Trường Sơn Tùng và khách sạn Fansipan

Chưa có giấy phép đấu nối thoát nước.

 

Chuyển công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xem xét báo cáo Sở Xây dựng xử lý.

13

16/34 cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Không có giấy phép hoặc văn bản thỏa thuận đấu nối thoát nước.

 

Chuyển UBND quận Ngũ Hành Sơn xử lý theo thẩm quyền

14

12 cơ sở lưu trú và 11 nhà hàng trên địa bàn quận Sơn Trà

Chưa có hồ sơ môi trường

 

Chuyển UBND quận Sơn Trà xử lý theo thẩm quyền

15

8 cơ sở lưu trú và 3 nhà hàng phía quận Sơn Trà

Thực hiện không đúng cam kết tại hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.

 

Chuyển UBND quận Sơn Trà kiểm tra và xử lý.

16

9 khách sạn, 7 nhà hàng phía quận Sơn Trà

Không có giấy phép xây dựng.

 

Chuyển UBND quận Sơn Trà kiểm tra và xử lý.

17

10/58 cơ sở phía quận Sơn Trà có khai thác nước dưới đất

Không đăng ký khai thác nước dưới đất

 

Chuyển UBND quận Sơn Trà kiểm tra và xử lý.

Theo Sở TNMT TP.Đà Nẵng, để tăng cường công tác giám sát, kiểm soát nguồn thải đối với nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển thời gian tới, Sở này đề nghị UBND TP.Đà Nẵng giao: Sở, xở Xây dựng, sở Tài chính, UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP.Đà Nẵng trước ngày 30/12/2019. 

Hình ảnh các khách sạn xả thải ra môi trường

Được biết, thời gian qua, vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực biển TP.Đà Nẵng luôn nhức nhối và được dư luận quan tâm. Việc loạt khách sạn cao tầng dọc tuyến biển được xây dựng cũng trở thành áp lực cho hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường của khu vực. Trước đó, các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần xử phạt các công trình khách sạn này vi phạm, xả nước thải ra môi trường, xả nước thải gây tràn ra biển...

NPV