Thứ Năm, 23/01/2020

Vụ doanh nghiệp khai thác cát ở Kon Tum: Doanh nghiệp viện dẫn nhiều căn cứ pháp lý trong đơn khiếu nại lần 2

10/08/2019 11:13

Như Công lý và Xã hội đã thông tin, sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum kiểm tra, ra quyết định xử phạt đối với DNTN Nhật Mạnh, đơn vị này đã có những văn bản giải trình và khiếu nại các quyết định đó.

Ngày 1/8/2019, DNTN Nhật Mạnh đã gửi đơn khiếu nại lần 2 về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Kon Tum đối với doanh nghiệp này. Đơn lần này được doanh nghiệp gửi trực tiếp đến ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Kon Tum.

Trong đơn, doanh nghiệp này đã viện dẫn rất nhiều quy định khi cho rằng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPVPHC ngày 14/6/2019 của Chánh Thanh tra Sở TN&MT Kon Tum được lập đã vi phạm Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, DNTN Nhật Mạnh nêu: Trưởng đoàn kiểm tra ngày 29/3/2019 là ông Võ Thanh Hải, Phó giám đốc Sở TN&MT Kon Tum đủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì tại thời điểm ngày 29/3/2019 phát hiện sai phạm (nếu có) phải lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không lập. Việc này để kéo dài đến ngày 2/5/2019 tiếp tục lập biên bản làm việc tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, và biên bản làm việc ngày 15/5/2019 lập biên bản làm việc tại Sở TN&MT, như vậy là sai quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 15/5/2019 đã quá thời hạn so với ngày phát hiện vi phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPVPHC ngày 14/6/2019 cũng đã quá thời hạn tính từ ngày phát hiện vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Đơn thư khiếu nại lần 2 của DNTN Nhật Mạnh

DNTN Nhật Mạnh cho rằng, việc xác định hành vi khai thác khoáng sản ngoài vị trí cấp phép (nếu có) và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT, sự việc không thuộc diện phức tạp nhưng Sở TN&MT tỉnh báo cáo văn bản cho UBND tỉnh. Từ đó, UBND tỉnh mới có Văn bản chỉ đạo số 942/UBND- NNTN ngày 23/4/2019 và Văn bản số 1124/UBND-NNTN ngày 14/5/2019 dẫn đến kéo dài thời gian xử lý vụ việc, gây hoang mang cho doanh nghiệp. Việc làm này trái với quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012  đồng thời vi phạm Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Bãi khai thác cát của DNTN Nhật Mạnh.

Từ những lý do nêu trên, DNTN Nhật Mạnh đã đề nghị Chánh Thanh tra Sở xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 “Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này”.

Trước đó, đoàn kiểm tra do Sở TN&MT chủ trì đã xác định DNTN Nhật Mạnh vi phạm (khai thác ngoài và vượt số lượng máy móc) trong lĩnh vực khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp được cấp phép.

Trước sự việc này, trao đổi với PV, ông Võ Thanh Hải (Phó giám đốc Sở TN&MT) nhấn mạnh: Sở TN&MT có đầy đủ bằng chứng, để chứng minh các sai phạm của Nhật Mạnh. Sở đã ra quyết định xử phạt nhưng doanh nghiệp không chấp hành. Sau này, xác định được sai phạm đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh đúng theo quy định pháp luật. DNTN Nhật Mạnh có 3 sai phạm cụ thể: Khai thác ngoài vị trí; Môi trường; Đất đai. Nếu Sở TN&MT sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Còn DNTN Nhật Mạnh sau khi không đồng tình với các sai phạm mà Sở TN&MT đưa ra đã thuê đơn vị đo đạc độc lập thuộc Đoàn địa chất 506, về đo các vị trí mà doanh nghiệp được cấp phép, cũng như các điểm tọa độ X, Y trong biên bản kiểm tra ngày 29/3/2019. Kết quả: xác định trên bản đồ là KT.1 X=1.617.242m; Y=542.626m vị trí bắn tọa độ nằm trên đất liền thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà và cách mép nước là 2m. Trong khi, trước đó Sở TN&MT Kon Tum cho rằng: Tọa độ cụ thể X=1.617.242; Y=542.626 là vị trí 2 bè đang hút cát.

Trần Sỹ