Thứ Năm, 09/12/2021

UBND huyện Gia Lâm bao giờ thực hiện chỉ đạo từ UBND thành phố Hà Nội?

04/10/2021 12:34

UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho một gia đình tại Xóm 6 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Tuy nhiên tới nay quyết định này vẫn chưa được UBND huyện Gia Lâm thi hành.

qd82-w495-h700.jpg

Quyết định số 82/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội

Báo Công lý nhận được đơn thư từ bà Nguyễn Thị Tuyển (trú tại Xóm (thôn) 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) về việc lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm và lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp chậm trễ trong việc thi hành Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, làm ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bà Tuyển cho biết, hiện gia đình bà đang sử dụng 1.389 m2 đất tại Xóm 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Khu đất này do tổ tiên để lại; gần đây nhất, mẹ bà là bà Nguyễn Thị Bưởi sử dụng. Sau khi bà Bưởi qua đời, đã để lại mảnh đất này cho bà Tuyển sử dụng.

Theo nội dung đơn thư của bà Tuyển, năm 2014, mẹ bà (bà Nguyễn Thị Bưởi) đã xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng không được. Ngày 12/12/2016, UBND huyện Gia Lâm ra Văn bản số 2284/UBND-TNMT không chấp nhận về việc xin cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà. Vì vậy, bà Bưởi đã gửi đơn đến UBND huyện Gia Lâm để khiếu nại văn bản nêu trên. Ngày 23/01/2017 UBND huyện Gia Lâm tiếp tục ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND bác đơn khiếu nại của bà Bưởi.

Theo bà Tuyển, vì không đồng ý với quyết định của UBND huyện Gia Lâm nên bà Bưởi đã gửi đơn đến UBND thành phố Hà Nội để khiếu nại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND huyện Gia Lâm.

Tới ngày 7/01/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bưởi (mẹ bà Tuyển) liên quan đến việc đề nghị xác lập quyền sử dụng đất tại địa chỉ Xóm 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (lần 2).

van-ban-w450-h700.jpg

Văn bản số 4161/VP-ĐT của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

Tại Điều 1 của Quyết định 82/QĐ-UBND nêu rõ: “Giao UBND huyện Gia Lâm điều chỉnh Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bưởi với nội dung: Công nhận quyền lợi của bà Nguyễn Thị Bưởi đối với bờ ao của gia đình cụ Phó Lan để lại cho bà Nguyễn Thị Bưởi sử dụng.

Giao UBND huyện Gia Lâm căn cứ các tài liệu địa chính, hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ đang lưu giữ, thực tế sử dụng đất của gia đinh bà Nguyễn Thị Bưởi để công nhận quyền sử dụng đất bờ ao cho gia đình bà Bưởi theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tiếp tục sử dụng đất bờ ao để làm đường đi chung, UBND huyện Gia Lâm phải lập hồ sơ thu hồi đất và giải quyết quyền lợi đối với diện tích đất bờ ao (theo Giấy ủy nhiệm sử dụng bờ ao do Hợp tác xã Thành Công, xã Ninh Hiệp lập ngày 21/4/1967) cho gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi theo quy định. Diện tích cụ thể xác định theo kết quả khảo sát thực địa đối với phần bờ ao có cọc tre theo ý kiến của bà Nguyễn Thị Bưởi và hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 701/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 06/4/2020.”

Vậy nhưng theo bà Tuyển, đến nay UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Ninh Hiệp vẫn không thi hành quyết định nêu trên của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận quyền lợi của gia đình bà Bưởi.

Ngày 9/4/2021, UBND huyện Gia Lâm ra Văn bản số 801/UBND-TN&MT gửi UBND thành phố Hà Nội, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết về việc thực hiện khảo sát cọc tre dưới lớp bê tông làm căn cứ xác định diện tích, kích thước phần diện tích bờ ao gia đình bà Bưởi đang đề nghị công nhận quyền sử đất.

Ngày 10/5/2021, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ra Văn bản số 4161/VP-ĐT gửi một số đơn vị, trong đó có UBND huyện Gia Lâm, yêu cầu khẩn trương thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

“Vậy nhưng ngày 2/7/2021, UBND huyện Gia Lâm lại tiếp tục ra Văn bản số 1812/UBND-TN&MT gửi UBND thành phố Hà Nội, nêu rất nhiều lý do nhằm thoái thác việc thi hành Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội”, bà Tuyển cho biết. Do đó, bà Tuyển mong muốn Quyết định số 82/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sớm được thi hành để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Hoàng Giang