Chủ Nhật, 13/06/2021

UBND huyện Củ Chi: “Qua mặt” HĐND huyện, tự ý điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất

26/10/2020 10:03

Thanh tra TP.HCM vừa có Thông báo kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi, qua đó đã chỉ ra nhiều vi phạm.

ubnd-cu-chi-w500-h375.jpg

Trụ sở UBND huyện Củ Chi

Về công tác quản lý đất đai, qua thanh tra cho thấy, công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND huyện Củ Chi và Sở Tài nguyên & Môi trường chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Tất cả quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được phê duyệt vào tháng 5 hằng năm còn quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi thực hiện vào tháng 7 năm 2019, thậm chí kế hoạch năm 2016 được phê duyệt vào ngày 15/8 là chưa đảm bảo thời hạn lập, thẩm định, phê duyệt...

Kế hoạch sử dụng đất các năm từ 2016 đến 2018, UBND huyện Củ Chi chưa khảo sát nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện tự ý điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở từ xã này sang xã khác nhưng chưa thông qua HĐND huyện trước khi UBND TP.HCM phê duyệt là không đúng quy định. Thanh tra xác định đây là hành vi bị nghiêm cấm do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, tập trung tại các xã: Bình Mỹ, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông.

Thanh tra cũng chỉ ra các loại bản đồ quy hoạch của huyện Củ Chi chưa đảm bảo tính thống nhất, liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn huyện, các quy hoạch bị chồng lấn lên nhau...

Qua thanh tra cho thấy, UBND huyện Củ Chi đã có vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong việc tham mưu cho UBND TP.HCM áp dụng chính sách hỗ trợ cho các trường hợp chịu ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tại xã Tân Thông Hội, chưa thực hiện đúng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các xã Thái Mỹ, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội cho các cá nhân thuê đất công ích từ thời điểm sau ngày 01/1/1999 nâng thời hạn thuê trên 5 năm là không quy định của pháp luật.

Thanh tra xác định, UBND huyện Củ Chi đã vi phạm khi giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 151 trường hợp (theo quy hoạch được duyệt là đất nông nghiệp, không phải là đất ở) và 70 trường hợp cho chuyển mục đích sử dụng đất trong Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Về tách thửa đất theo quy định tại Quyết định 33/2014/QĐ- UBND và Quyết định 60/2017/QĐ- UBND của UBND TP.HCM, thanh tra đã chỉ ra đối với các trường hợp tách thửa dưới chuẩn, UBND huyện Củ Chi thực hiện chưa đúng điều kiện được phép tách thửa, giải quyết tách thửa khi không thuộc diện khó khăn, không thuộc người địa phương nhưng có phê duyệt của lãnh đạo UBND huyện Củ Chi thì các phòng, ban liên quan thực hiện vẫn tham mưu giải quyết.

Đối với việc tách thửa đất có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo Công văn 914/SQHKT-HTKT ngày 01/3/2018 của Sở QHKT, qua thanh tra cho thấy, UBND huyện Củ Chi chưa xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, chưa ban hành kế hoạch thực hiện tách thửa cụ thể từng năm theo quy định; Chưa xây dựng kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực quy hoạch chức năng đất dân cư hiện hữu....

Tổng diện tích xin lập phương án là 46,6231ha/625,052ha diện tích tách thửa. Trong quá trình tách thửa đã có nhiều vi phạm, đó là: Cho phép tách thửa đất nông nghiệp thành đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khi GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích; UBND huyện Củ Chi đã duyệt 18/51 trường hợp theo GCN QSDĐ là đất nông nghiệp hoặc vừa là đất ở nhưng có 1 phần diện tích đất nông nghiệp, diện tích thực tế là 22,6028ha/46,6231ha, chiếm 48,47% diện tích lập phương án.

Cho phép tách thửa đất ở không phù hợp với quy hoạch được duyệt, có 23/51 trường hợp không thỏa mãn quy định về tách thửa tại Quyết định 60. Thanh tra cũng chỉ ra việc UBND huyện Củ Chi cho phép tách thửa đất ở không thực hiện đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Thanh tra cũng chỉ ra việc giải quyết hồ sơ trễ hạn trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ, SHNO và tài sản khác gắn liền với đất. Trong công tác quản lý tài chính về đất đai, Chi cục Thuế huyện chưa có văn bản đôn đốc và các biện pháp cần thiết khác để thu được nợ từ năm 2016 đến nay đối với những hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ số tiền sử dụng đất quá hạn 5 năm là 56,155 tỷ đồng.

Thanh tra TP.HCM kết luận, để xảy ra các thiếu sót, vi phạm về quản lý đất đai, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thuộc về Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi phụ trách địa chính – xây dựng. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về lãnh đạo Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính, Ban Bồi thường GPMB, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ... và UBND nhân các xã Bình Mỹ, Thái Mỹ, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội...

Được biết, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi là ông Nguyễn Hữu Hoài Phú và Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi phụ trách địa chính – xây dựng là ông Nguyễn Việt Dũng. Vừa qua, cả ông Hoài Phú và ông Việt Dũng đều bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Đan Hà