Thứ Bảy, 11/07/2020

TPHCM: Bệnh viện Trưng Vương chi “quá tay” hàng tỷ đồng (Kỳ 1)

10/11/2019 10:56

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm, thiếu sót của Bệnh viện Trung ương trong việc thu, chi tài chính liên quan đến hoạt động tại bệnh viện.

benh-vien-trung-vuong-w1280-h960.jpg

Bệnh viện Trưng Vương

Về thực hiện thu khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động kinh doanh và thu khác, Thanh tra thành phố (TTTP) khẳng định Bệnh viện Trưng Vương chưa xây dựng chi tiết cơ cầu chỉ phí của giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu câu, thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ.

Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương đã ban hành Quyết định số 608/QĐ- BVTV ngày 04/9/2018, Quyết định số 704/QĐ-BVTV ngày 15/10/2018 và Quyết định số 839/QĐÐ-BVTV ngày 05/12/2018 với 34 danh mục khám, chữa bệnh, trong đó có 09 danh mục khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện với 17 ca, nhưng chưa kê khai giá cho Sở Y tế, là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ- CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ và Văn bản 8879/SYT-KHTC ngày 23/10/2017 của Sở Y tế TPHCM.

Về thu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố từ chối không thanh toán chi phí khám chữa bệnh với tổng số tiền 6.204.568.585 đồng, làm giảm nguồn thu của bệnh viện là do Bệnh viện Trưng Vương kê thuốc không phù hợp với chuẩn đoán, chụp X quang hai phim cùng một vị trí, chênh lệch do áp sai giá, chỉ phí xét nghiệm được chỉ định không phù hợp, thống kê dư tiền công khám..

Qua thanh tra đã phát hiện Bệnh viện Trương Vương chi tiền phẫu thuật, thủ thuật đỡ sinh theo yêu cầu, thẩm mỹ tạo hình, phẫu thuật dịch vụ theo yêu cầu, phẫu thuật mỗ lấy thai, thủ thuật nội soi theo yêu cầu, các mức chi cao hơn quy định với tổng số tiền 3.698.599.460 đồng, trong đó chi phẫu thuật, thủ thuật trong giờ là 2.582.251.280 đồng và chi phẫu thuật, thủ thuật ngoài giờ là 1.116.348.180 đồng, là thực hiện chưa đúng quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra đã chỉ ra việc Bệnh viện Trưng Vương trích khấu hao tài sản theo tỷ lệ từ 6,67% đến 12,5% trên doanh thu của từng hoạt động khám, chữa bệnh, hoạt động liên kết đặt máy chụp MRI, CT 128 lát cắt, hoạt động kinh doanh nhà thuốc, cho thuê mặt bằng, thu khác với tổng số tiền 5.888.769.522 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, trong năm 2018, Bệnh viện Trưng Vương thực hiện điều chỉnh giảm chi phí khấu hao tài sản năm 2016, năm 2017 với số tiền 4.811.329.168 đồng, dẫn đến giảm số tiền trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018, là không có cơ sở.

Bệnh viện Trưng Vương chỉ tiền hoa hồng giới thiệu bệnh nhân từ 1% đến 12% trên số thu của từng hoạt động khám, chữa bệnh với tổng số tiền chỉ là 158.162.480 đồng, trong đó chi cho các cá nhân (là người ngoài bệnh viện) số tiền 34.707.520 đồng và cá nhân các tại các khoa, phòng số tiền 123.454.960 đồng, là thực hiện ngoài quy định.

Bệnh viện Trưng Vương chi mua sắm 03 trang thiết bị y tế (máy tiệt khuân nhiệt độ thấp, bàn phẫu thuật thần kinh, khung cô định đầu) của Dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế” với tổng số tiền 3.806.194.105 đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nhưng không hạch toán kế toán số tiền 3.806.194.105 đồng vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018 mà hạch toán tăng tài sản từ nguồn vốn vay là thực hiện không đúng quy định tại Luật Kế toán năm 2015.

Về hoạt động thu, chi tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, qua thanh tra hoạt động của Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ trong năm 2018, sơ bộ phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm về tài chính, thu lợi bất hợp pháp số tiền 1.947.494.990 đồng, có 101 hồ sơ bệnh án không thể hiện tem dán, nhãn hiệu, nguồn gốc, xuất xứ các loại vật liệu nhân tạo đã sử dụng trong phẫu thuật, có 14 trường hợp sử dụng dịch vụ chưa kê khai giá với Sở Y tế.

Bệnh viện Trưng Vương thực hiện xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ theo quy định tại Thông tư sô 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 254/2006 của Chính phủ. Tuy nhiên, về các nội dung chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, Quy chế chi tiêu nội bộ quy định mức chỉ theo tỷ lệ doanh thu hoạt động khám, chữa bệnh là chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ- TT ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chúng tôi tiếp tục thông tin vụ việc tới độc giả

Tâm Phúc