Thứ Ba, 26/01/2021

TPHCM: Ai chịu trách nhiệm trong việc dịch chuyển vị trí cầu Ông Nhiêu

07/10/2019 19:52

Xây dựng sai so với vị trí được phê duyệt, khởi công xây dựng… trả lời tố cáo không đúng nội dung, cố tính bao che các sai phạm… đó là những phản ánh của người dân về dự án xây dựng cầu Ông Nhiêu tại Quận 9.

a-w1447-h1007.jpg

Cầu Ông Nhiêu mới được xây dựng cách cầu cũ 9m về phía hạ lưu là trái với quyết định phê duyệt của UBND TPHCM

Áp dụng văn bản tùy tiện?

Như Báo Công lý đã thông tin, ông Nguyễn Anh Hoàng (ngụ 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, Quận 9) phản ánh về việc UBND Quận 9 xây dựng cầu Ông Nhiêu không đúng với thiết kế, phê duyệt của UBND TPHCM.

Cụ thể, ngày 09/04/1998, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UB-KT về việc duyệt dự án đầu tư nâng cấp cầu Ông Nhiêu, Quận 9. Theo quyết định, chủ đầu tư dự án cầu Ông Nhiêu là UBND Quận 9, địa điểm thực hiện công trình là Hương Lộ 33, Km 6+244 (nay là đường Nguyễn Duy Trinh-PV), với chiều dài 89,3m, kết cấu bê tông cốt thép toàn phần, thời gian thi công 12 tháng.

Vị trí tuyến được phê duyệt tại vị trí cầu hiện hữu (xây cầu mới tại vị trí cầu cũ-PV). Tổng kinh phí đầu tư là 8,9 tỷ đồng trong đó chi phí xây lắp là 7,8 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí đảm bảo giao thông, cầu tạm, đường tránh, tháo dỡ cầu hiện hữu), chi phí đền bù giải tỏa là 300 triệu đồng… được lấy từ ngân sách của thành phố.

Ngày 04/01/2000, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 61/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt bổ sung dự án đầu tư nâng cấp cầu Ông Nhiêu, Quận 9. Theo quyết định, UBND TPHCM duyệt bổ sung dự án đầu tư nâng cấp cầu Ông Nhiêu, vốn thực hiện dự án do chủ đầu tư tự vay Qũy hỗ trợ đầu tư Quốc gia từ Cục Đầu tư phát triển thành phố để thực hiện công trình, ngân sách thành phố chi trả vốn gốc và lãi vay. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1879/QĐ-UB-KT ngày 09/04/1998 của UBND thành phố.

anh-so-2-w1131-h1564.jpg

Thông báo 150 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng ký khẳng định là việc dịch chuyển thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh

Từ Quyết định 1879 đến Quyết định số 61, ngoài việc duyệt bổ sung kinh phí thì không thay đổi về nội dung phê duyệt đầu tư nâng cấp cầu Ông Nhiêu, UBND TPHCM. Thế nhưng thực tế, cầu Ông Nhiêu đã không được thi công theo đúng khảo sát, thiết kế, phê duyệt ban đầu mà lại được xây dịch xuống phía hạ lưu 9m.

Lý giải về vấn đề này, trong Thông báo giải quyết tố cáo ngày 08/09/2017 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng ký cho biết: Theo Quyết định 1879/QĐ-UB-KT ngày 09/04/1998 thì vị trí cầu Ông Nhiêu (Quận 9) mới trùng với vị trí cầu cũ. Tuy nhiên, khi triển khai dự án, UBND Quận 9 cùng các đơn vị tư vấn nhận thấy chất lượng cầu cũ còn khả năng sử dụng tạm để lưu thông qua lại nên tận dụng được cầu cũ, không phải làm bến phà tạm… nên đã thống nhất kiến nghị dịch chuyển vị trí cầu mới xuống hạ lưu so với thiết kế khoảng 9m, tận dụng cầu Ông Nhiêu cũ để đảm bảo giao thông (không làm đường tạm, phà tạm);

Ngày 27/08/2001, UBND Quận 9 lập Tờ trình số 933/TT-UB-QLDA và được Sở Giao thông Công chánh phê duyệt điều chỉnh dự toán tại Quyết định số 178/QĐ-GT ngày 21/11/2001.

Như vậy, Sở Giao thông Công chánh đã phê duyệt điều chỉnh dự án mà không thông qua UBND TPHCM. Trong thông báo kết quả giải quyết tố cáo, UBND TPHCM lại cho rằng việc Sở Giao thông Công chánh phê duyệt là thuộc thẩm quyền theo Quyết định 82/2001/QĐ-UB ngày 19/09/2001, trong đó có có quy định về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán các công trình đầu tư xây dựng nhóm B, C thuộc ngành Giao thông Công chánh….

Ông Nguyễn Anh Hoàng cho biết, việc trả lời tố cáo của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng ký ban hành là mâu thuẫn, bất cập, không đúng bản chất vấn đề, áp dụng văn bản tùy tiện và cố tính bao che cho sai phạm.

 Bởi lẽ, UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, ban hành quyết định duyệt bổ sung kinh phí thì UBND TPHCM phải là đơn vị phê duyệt vị trí xây dựng cầu. Vì Quyết định 82/2001 được ban hành năm 2001 sau thời điểm phê duyệt dự án cầu Ông Nhiêu (Thời điểm phê duyệt là năm 1998- PV) vì vậy những dự án hình thành kể từ thời điểm Quyết định 82 ban hành mà thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thì Giám đốc Sở Giao thông Công chánh phê duyệt. Ở đây dự án cầu Ông Nhiêu hình thành trước thời điểm ban hành Quyết định 82, nếu có điều chỉnh hay phê duyệt điều chỉnh thì thẩm quyền quyết định phải thuộc UBND TPHCM.

 Ai phải chịu trách nhiệm?

Ngày 15/08/2018, Văn phòng UBND TPHCM có Văn bản số 8853/VP-NCPC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham mưu phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cầu Ông Nhiêu theo Quyết định 178/QĐ-GT ngày 21/11/2001 của Sở Giao thông Công chánh nay là Sở Giao thông Vận tải.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND Quận 9 phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện không đúng Quyết định số 1879/QĐ-UB-KT ngày 09/04/1998 của UBND thành phố về duyệt dự án đầu tư nâng cấp cầu Ông Nhiêu, Quận 9. Rà soát, xây dựng phương án, xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho gia đình ông Nguyễn Anh Hoàng đối với phần đất, nhà bị ảnh hưởng tại dự án cầu Ông Nhiêu theo Quyết định 1879/Q—B-KT ngày 09/04/1998 của UBND TPHCM và Quyết định số 5853/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2016 của Sở Giao thông Vận tải.

Như vậy, từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM cho thấy, việc dịch chuyển vị trí xây dựng cầu Ông Nhiêu đã không đúng với Quyết định 1789 của UBND TPHCM. Chỉ đạo này cũng đã gián tiếp bác nội dung trong Thông báo 150 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng ký cho rằng việc dịch chuyển vị trí cầu Ông Nhiêu là thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh.

anh-so-3-w1152-h1677.jpg

Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện không đúng Quyết định 1879

Mới đây, ngày 13/9/2019 tại Trụ sở UBND Quận 9, ông Trần Lưu Quang- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp ông Nguyễn Anh Hoàng và bà Phạm Thị Bạch Tuyết xung quanh kiến nghị liên quan việc thực hiện dự án nâng cấp, xây dựng cầu Ông Nhiêu.

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã giao Ban cán sự đảng UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các Sở, ngành và UBND Quận 9 rà soát lại hồ sơ dự án đầu tư nâng cấp cầu Ông nhiêu trước đây theo Quyết định 1879 để xử lý, khắc phục các sai sót, trong đó xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ phục vụ dự án đối với hộ gia đình ông Nguyễn Anh Hoàng và các hộ liên quan (nếu có) theo quy định…

Ông Nguyễn Anh Hoàng cho biết, mặc dù Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thế nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được kết quả về việc xử lý nói trên.

Được biết, UBND Quận 9 được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng cầu Ông Nhiêu và Chủ tịch UBND Quận 9 là ông Lê Thành Đại (đại diện chủ đầu tư-PV), sau đó ông Lê Thành Đại được luân chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư… rồi Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM. Tháng 03/2019, ông Lê Thành Đại nghỉ hưu.

Vậy những tập thể, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trong việc dịch chuyển vị trí cầu Ông Nhiêu trái với Quyết định 1789 của UBND TPHCM? 

Tâm Phúc