Thứ Tư, 21/04/2021

Tp. Cần Thơ: UBND quận Ninh Kiều ra quyết định thu hồi đất không nằm trong dự án

23/05/2020 08:34

Tòa án tuyên hủy Quyết định thu hồi đất trái pháp luật do đất bị thu hồi không nằm trong dự án. Thế nhưng, UBND quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ lại ban hành quyết định mới tiếp tục thu hồi đất.

Tòa án hủy quyết định trái luật

Bản án số 03/2019/HC-PT ngày 03/01/2019 của TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên: chấp nhận đơn kháng cáo của bà Lê Thị Mai Thảo; sửa bản án sơ thẩm; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Mai Thảo về yêu cầu: Hủy quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mai Thảo; hủy quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 29/8/2003 của UBND Tp. Cần Thơ về thu hồi đất của bà Lê Thị Mai Thảo.

TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định, quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 của UBND Tp. Cần Thơ thể hiện: thu hồi 196.976,20 m2 đất, thuộc các bản đồ từ số 01 đến số 13 tọa lạc tại xã An Bình, Tp Cần Thơ, giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát để đầu tư xây dựng khu (A) Cái Sơn – Hàng Bàng. Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 29/8/2003 của UBND Tp. Cần Thơ: thu hồi diện tích 80m2 đất, tại thửa số 31, tờ bản đồ số 02 của bà Lê Thị Mai Thảo.

Như vậy, đối chiếu hai quyết định trên thì diện tích đất bị thu hồi để giao cho Công ty Hồng Phát, đầu tư xây dựng khu (A) Cái Sơn - Hàng Bàng, trong đó có đất tại tờ bản đồ số 02. Tuy nhiên, thực tế diện tích 80m2 đất của bà Thảo sử dụng tại thửa 461, tờ bản đồ số 28, tại xã An Bình, Tp. Cần Thơ. Hơn nữa, bà Thảo cung cấp sơ đồ bản vẽ đất của Công ty Hồng Phát được giao làm dự án và xác định diện tích đất của bà Thảo nằm ngoài đường ranh giới dự án của Công ty Hồng Phát. Tại phiên tòa phúc thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện cũng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ, để chứng minh diện tích đất của bà Thảo bị thu hồi giao cho Công ty Hồng Phát, có trong Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 của UBND Tp. Cần Thơ.

qd-1-w570-h824.jpg

qd-1-w570-h824.jpg

Quyết định số 1340/QĐ-UBND của UBND quận Ninh Kiều tiếp tục thu hồi đất của bà Thảo

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng, theo Quyết định số 4300/QĐ-UBND thì diện tích đất của bà Thảo bị thu hồi, tại thửa số 31, tờ bản đồ số 02 và diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của bà Thảo, tại thửa 461, tờ bản đồ số 28 là một diện tích đất, chỉ dựa vào việc thẩm định của Công ty TNHH tư vấn xây dựng, đo đạc bản đồ Tấn Cường là chưa có cơ sở vững chắc. Vì đến nay người bị kiện, chưa cung cấp chứng cứ để xác định 80m2 đất của bà Thảo tại thửa 461, tờ bản đồ số 28 đã đổi thành thửa 31, tờ bản đồ số 02. Do đó, quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 29/8/2003 của UBND Tp. Cần Thơ về việc thu hồi đất của bà Thảo không đúng số tờ, số thửa trên GCNQSDĐ của bà Lê Thị Mai Thảo là trái pháp luật.

Ban hành quyết định mới giống như quyết định bị hủy

Tuy nhiên, ngày 27/02/2020, UBND quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc thu hồi đất hộ Lê Thị Mai Thảo. Cụ thể, quyết định thu hồi phần đất với diện tích 80,0m2 của hộ bà Lê Thị Mai Thảo thuộc thửa số 31, tờ bản đồ số 28, theo phiếu xác nhận đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường Tp Cần Thơ thực hiện (bao gồm toàn bộ diện tích thửa đất số 461 là 80,9m2, tờ bản đồ số 28). Lý do thu hồi: Để thực hiện dự án Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (khu A0, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

Ngày 01/04/2020, UBND Tp Cần Thơ có văn bản số 994/UBND-NC do Phó Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ Đào Anh Dũng ký thông báo kết quả thực hiện Bản án của TAND cấp cao tại TP.HCM và Quyết định buộc thi hành án hành chính của TAND TP Cần Thơ. Theo đó, UBND Tp Cần Thơ cho rằng, TAND cấp cao tại TP.HCM hủy các quyết định với lý: TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định Quyết định số 4300/QĐ-UBNĐ ngày 29/8/2003 của UBND Tp. Cần Thơ về việc thu hồi đất của bà Lê Thị Mai Thảo không đúng số tờ bản đồ, số thửa trên GCNQSDĐ của bà Thảo.

Mặc dù bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Tp HCM nhận định diện tích đất của bà Thảo không nằm trong Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 của UBND Tp. Cần Thơ, thu hồi 196.976,20 m2 đất, thuộc các bản đồ từ số 01 đến số 13 tọa lạc tại xã An Bình, Tp Cần Thơ, giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát để đầu tư xây dựng khu (A) Cái Sơn – Hàng Bàng. Thế nhưng, UBND quận Ninh Kiều tiếp tục có Quyết định thu hồi đất của bà Thảo giao công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát để thực hiện dự án xây dựng khu (A) Cái Sơn – Hàng Bàng.

Bà Lê Thị Mai Thảo làm đơn khiếu nại đến các cơ quan Trung ương. Ngày 06/5/2020, Tổng Cục thi hành án dân sự đã có công văn số 1477/TCTHADS-NV3 đề nghị Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Tổ chức thi hành bản án hành chính số 03/2019/HC-PT ngày 03/01/2019 theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 311 Luật Tố tụng hành chính và khoản 1, Điều 16 Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Đồng thời, căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu UBND quận Ninh Kiều nếu chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án:

1. Kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Xem xét xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Xem xét xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Khoản 1, Điều 16. Thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên hủy toàn bộ quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, người phải thi hành án phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án và theo quy định của pháp luật; thực hiện kiến nghị của Tòa án về việc xử lý đối với quyết định hành chính trái pháp luật đã bị hủy; trường hợp quyết định đó đã được thi hành toàn bộ hoặc một phần thì cơ quan đã ban hành quyết định hành chính phải thực hiện các thủ tục, biện pháp để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật.

 

Phong Vân