Thứ Bảy, 08/08/2020

Thị xã Phổ Yên (Kỳ 1): Đất công, sai quy hoạch được cấp GCN QSDĐ cho người dân dưới “bàn tay” của Phó Chủ tịch thị xã và các thuộc cấp

10/07/2020 16:55

Đất đã được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định thu hồi và giao cho UBND thị xã Phổ Yên quản lý, đất không đúng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thế nhưng khi qua “bàn tay” của loạt cán bộ phường và thị xã thì diện tích đất trên được cấp GCN QSDĐ cho 4 hộ dân.

ubnd-thi-xa-pho-yen-w640-h367.jpg

Trụ sở UBND thị xã Phổ Yên (Ảnh: Báo Dân trí)

Theo hồ sơ cho thấy, đất của Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bắc Thái (sau này là Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Thái Nguyên), có nguồn gốc được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được thể hiện tại Thông báo 99 –TB/CTD ngày 15/8/2015 về việc nộp tiền thuê đất từ năm 1996 đến năm 2004 của Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên đối với diện tích 350m2 đất tại hiệu thuốc Phổ Yên theo Kết luận 474/KL ngày 12/4/2005 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai đối với Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên và truy thu nộp tiền thuê đất 350m2 tại hiệu thuốc Phổ Yên với tổng số tiền là 8.873.250 đồng.

Ngày 10/2/1992, Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bắc Thái ban hành Quyết định 152/TL-TS về việc thanh lý nhà ở tập thể cho cán bộ nhân viên ở một số hiệu thuốc thuộc xí nghiệp. Trong đó, hiệu thuốc Phổ Yên nhà dưới cấp 4, gồm 4 gian cũ, diện tích 93m2 xây dựng từ năm 1980.

Đến ngày 24/12/1992, Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bắc Thái có Biên bản thanh lý nhà số 151/BB-XN, trong biên bản tại mục 02 có ghi: “Nhà bán hàng cũ Phổ Yên, 4 gian cấp 4, giá trị mỗi gian nhà là 962.000 đồng”.

Trên cơ sở các văn bản trên, ngày 25/12/1992, Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bắc Thái có Giấy chứng nhận mua nhà thanh lý của Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bắc Thái cho bà Nguyễn Thị Xiêm, ông Hoàn Như Hưởng, bà Nguyễn Thị Minh và bà Hoàng Thị Hương.

Sau khi thanh lý nhà cho 4 hộ nói trên, đến năm 1997, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Thái Nguyên có tờ trình về việc trả lại đất theo Chỉ thị 245 và xin làm quy hoạch khu dân cư cho cán bộ, công nhân (trong đó có hiệu thuốc Phổ Yên, diện tích đất 350m2, thanh lý nhà cho các hộ năm 1992).

Ngày 30/5/2005, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 2051/QĐ – UBND, quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên để giao cho UBND huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên) và UBND huyện Đồng Hỷ quản lý theo quy hoạch. Ngày 01/12/2005, Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức bàn giao đất tại thực địa khu đất 350m2 thuộc khu vực hiệu thuốc của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Thái Nguyên tại thị trấn Ba Hàng được thu hồi tại Quyết định 2051/QĐ- UBND giao cho UBND huyện Phổ Yên quản lý.

1-w655-h549.jpg

Khu đất bị thu hồi nhưng Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cùng thuộc cấp vẫn hoàn tất quy trình và cấp GCN QSDĐ cho 4 gia đình (Ảnh: Báo Nông nghiệp)

Theo Quyết định 2051/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên thì khu đất 350m2 thuộc khu vực hiệu thuốc của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Thái Nguyên đã là đất công, được bàn giao cho UBND thị xã Phổ Yên quản lý, thế nhưng cán bộ phường Ba Hàng, các phòng ban và ông Nguyễn Công Thịnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên lại hợp thức hóa hồ sơ và ký cấp GCN QSDĐ cho 4 hộ dân.

Theo đó, ngày 05/3/2018, hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ lần đầu của 4 hộ gia đình được bà Trương Thị Cúc – Cán bộ địa chính phường Ba Hàng và ông Đỗ Hoàng Vân – Chủ tịch UBND phường Ba Hàng ký xác nhận với nội dung: “Nội dung kê khai đúng so với hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất là thanh lý nhà ở tập thể năm 1992, thời điểm sử dụng vào mục đích đăng lý là năm 1992 và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng”.

Đến ngày 05/6/2018, 4 hồ sơ nói trên được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Phổ Yên, cụ thể là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ. Đáng nói là 4 hộ gia đình không trực tiếp nộp hồ sơ, người nộp là ông Hoàng Văn Thái, người không có giấy ủy quyền và không phải là chủ sử dụng đất.

anh-2-w640-h569.jpg

Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, người ký cấp GCN QSDĐ cho các hộ dân (Ảnh: NB&CL)

Sau khi được tiếp nhận, 4 hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của 4 hộ gia đình này lần lượt lọt qua các phòng ban và được ông Nguyễn Công Thịnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên ký cấp GCN QSDĐ.

Như vậy, đất đã bị thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý, đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nhưng qua “bàn tay” của loạt cán bộ phường và thị xã thì 4 hộ dân đã được cấp GCN QSDĐ trái quy định của pháp luật.

Tâm Phúc