Thứ Hai, 16/12/2019

Tây Ninh: Thầy giáo kiện Chủ tịch huyện vì cho rằng ra quyết định trái pháp luật

08/07/2019 09:19

Thầy Đỗ Ngọc Hiền (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Hiệp) vừa có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Tây Ninh) đến TAND tỉnh Tây Ninh vì cho rằng vị Chủ tịch này ký quyết định buộc thôi việc mình trái với quy định của pháp luật.

Theo tiến trình sự việc, ngày 12/8/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên ra Thông báo số 695/TB-PGĐ&ĐT về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh theo đơn tố cáo (không ghi họ tên người tố cáo) thầy Đỗ Ngọc Hiền (lúc đó đang là Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tân Biên) có những biểu hiện vi phạm về quản lý tài chính, dân chủ trong nhà trường.

Ngày 31/8/2016, UBND huyện Tân Biên đã ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý. Qua đó, quyết định điều động thầy Hiền đến nhận công tác tại trường THCS Hòa Hiệp kể từ ngày 01/09/2016 và yêu cầu thầy Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ cho đơn vị cũ trước ngày 31/08/2016 (ngay ngày ban hành quyết định).

Thời gian điều động về nơi công tác mới quá gấp rút, thầy Hiền đã báo cáo Lãnh đạo  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên về vấn đề tài chính của trường Trung THCS Thị trấn Tân Biên nhưng không được hỗ trợ nên thầy Hiền đã làm báo cáo Thường trực Huyện ủy Tân Biên và UBND huyện Tân Biên xem xét để giúp đỡ, thúc đẩy bàn giao công việc lại cho Hiệu trưởng mới của trường THCS Thị trấn Tân Biên để an tâm công tác tại trường THCS Hòa Hiệp.

Đến ngày 27/03/2017, UBND huyện Tân Biên đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND về hoạt động thu, chi tài chính của trường Trung học cơ sở Thị trấn Tân Biên. Qua quá trình thanh tra phát hiện kế toán của nhà trường có dấu hiệu “Tham ô tài sản” nên đã chuyển qua Cơ quan điều tra.

Qua quá trình điều tra của cơ quan chức năng, thầy Hiền được Cơ quan điều tra và TAND tỉnh Tây Ninh xác định là không vụ lợi cá nhân, không phạm tội.

Nhưng sau đó, vào ngày 2/4/2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Biên đã ban hành Quyết định số 94-QĐ/UBKTHU thành lập tổ kiểm tra vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm của thầy Hiền. 

Thầy Đỗ Ngọc Hiền cho biết: “Xuyên suốt quá trình thanh tra, điều tra, tôi đã có các văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giải trình và nhận những thiếu sót mà bản thân đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cũng như đơn vị mà tôi quản lý. Đồng thời, tôi đã luôn có thái độ hợp tác với Cơ quan điều tra, Đoàn thanh tra để vụ việc sớm được giải quyết. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm tra đã đưa ra một số nhận định không đúng với thực tế nhằm quy kết trách nhiệm cho bản thân tôi. Ngày 21/12/2018, Huyện ủy Tân Biên ban hành Quyết định số 2293/QĐ-HU về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ Đảng” đối với tôi”.

Đến ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật công chức bằng hình  thức “Buộc thôi việc” đối với thầy Đỗ Ngọc Hiền.

Nhận thấy những căn cứ để Chủ tịch UBND huyện Tân Biên sử dụng kỷ luật có phần oan khuất, không thỏa đáng nên thầy Đỗ Ngọc Hiền đã hai lần gửi đơn khiếu nại đến ông Chủ tịch UBND huyện Tân Biên về Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Thầy Hiền trần tình:“Việc Chủ tịch UBND huyện Tân Biên chỉ tập trung căn cứ vào Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 27/03/2017 của UBND huyện Tân Biên và Thông báo số 221-TB/UBKTHU ngày 03/12/2018 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Biên để xử lý kỷ luật tôi, chứ không căn cứ vào kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên và Bản án phúc thẩm số 92/2018/HS-PT ngày 08/10/2018 của TAND tỉnh Tây Ninh là không hợp lý; Cũng như về thời hiệu xem xét kỷ luật đã hết;…”.

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cũng đã có Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu về Quyết định kỷ luật buộc thôi việc, nhưng nhận thấy kết quả giải quyết khiếu nại vẫn không đúng nên thầy Đỗ Ngọc Hiền đã nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính đến TAND tỉnh Tây Ninh.

Theo Luật sư Lê Ngọc Luân - Giám đốc công ty Luật TNHH MTV Chìa Khóa Vàng (GOLD KEY), Quyết định 1859/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã căn cứ năm lý do để ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” thầy Hiền đều không thuộc các căn cứ áp dụng để xử lý kỷ luật hình thức “Buộc thôi việc” đối với công chức theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và tại Điểm d, Khoản 2, Điều 3, Nghị định 107/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Thầy Đỗ Ngọc Hiền

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức: “Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật” thì thời hiệu để xử lý kỷ luật công chức đối với thầy Đỗ Ngọc Hiền đã hết. Bởi thời điểm thầy Hiền có hành vi vi phạm khi công tác tại trường THCS Thị trấn Tân Biên xảy ra trước thời điểm UBND huyện Tân Biên ra Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý đối với thầy Hiền là ngày 31/08/2016, nhưng đến ngày 12/12/2018 UBND huyện Tân Biên mới ra Thông báo số 655/TB-UBND về việc xem xét xử lý kỷ luật.”

Như vậy, kể từ khi thầy Hiền có hành vi vi phạm từ tháng 8/2016 đến ngày có thông báo số 655/TB-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Tân Biên về việc xem xét kỷ luật đối với thầy Hiền là 28 tháng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, nhưng Chủ tịch UBND huyện Tân Biên vẫn ban hành quyết định kỷ luật.

Do đó, căn cứ tại Khoản 1, Điều 6 của Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và căn cứ tại Khoản 1, Điều 80 của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008: “Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm” nhưng Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc xử lý kỷ luật công chức bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với thầy Hiền là trái với quy định của pháp luật và đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi cũng như uy tín và danh dự của thầy Đỗ Ngọc Hiền.

Từ những căn cứ pháp lý nêu trên, thầy Đỗ Ngọc Hiền đã có đơn khởi kiện đề nghị TAND tỉnh Tây Ninh xem xét hủy Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 theo đúng quy định pháp luật và buộc Chủ tịch UBND huyện Tân Biên bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của thầy Đỗ Ngọc Hiền đã bị xâm phạm do quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật gây ra với tổng số tiền phải bồi thường thiệt hại tính đến ngày nộp đơn khởi kiện là 94.269.888 đồng.

Phóng viên đã liên hệ trực tiếp đến ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Tân Biên để tìm hiểu thêm thông tin về việc này. Ông Nghĩa đã nhiều lần từ chối tiếp phóng viên và sau đó trả lời qua điện thoại là tất cả nội dung đã trả lời khiếu nại cho thầy Đỗ Ngọc Hiền, các anh cứ tìm hiểu trong đó.

Thái Sơn