Chủ Nhật, 05/07/2020

Sức hút đầu tư hấp dẫn từ Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh

21/03/2020 11:22

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Đây là cú hích cho chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh có quy mô diện tích khoảng 49,8 ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 298 tỷ đồng được thực hiện làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 19,8 ha; Giai đoạn 2 là đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất còn lại của dự án.

Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh Phạm Đăng Thái phấn khởi: Địa phương lâu nay là vùng lõm, người dân chủ yếu là làm nông nghiệp nên kinh tế xã hội chưa phát triển kịp theo mặt bằng chung. Từ khi có đường nối từ Khu kinh tế Nghi Sơn và sân bay Sao Vàng cái thế chia cắt mới được tháo bỏ. Nay cấp trên phê duyệt dự án Cụm công nghiệp tại địa phương là động lực, tiền đề cho Tượng Lĩnh cất cánh.

Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh có các ngành nghề hoạt động như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; thuốc tân dược, sản xuất phân bón, may mặc, da giày; các dự án điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh và các ngành nghề khác có liên quan.

anhkemtuonglinh-w613-h317.jpg

Đầu tư, xây dựng cụng công nghiệp là cú hích cho Tượng Lĩnh phát triển nhanh, bền vững

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm báo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân; Nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

UBND huyện Nông Cống chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án của nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực xung quanh dự án. Cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật việc sử dụng đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Nông Cống, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đối với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong thời gian qua, môi trường đầu tư tỉnh Thanh Hóa ngày được cải thiện rõ rệt theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, nhất là khu vực còn nhiều khó khăn. Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh được xây dựng bài bản, quy mô sẽ thu hút các nhà đầu có tiềm lực, tâm huyết, tạo công ăn việc làm cho người dân, cuộc sống nơi đây sẽ thay da, đổi thịt trong thời gian ngắn.

Quốc Huy