Thứ Hai, 13/07/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM: Trường học tùy tiện ký hợp đồng hợp tác đầu tư, Thanh tra kiến nghị xử lý nhiều vấn đề (Kỳ 3)

12/11/2019 10:35

Qua thanh tra đã phát hiện trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT Marie Curie tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức chăng. Thanh tra thành phố đã kiến nghị xử lý nhiều vấn đề.

anh-4-w1280-h960.jpg

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu không kê khai thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định

Vi phạm thu, chi tài chính

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu báo cáo trích nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 với tổng số tiền 469.894.000 đồng là không phù hợp với số tiền còn gửi tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng; không kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Ngoài ra, trường THPT Nguyễn Thị Diệu còn chậm thực hiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2017, không lập bảng cân đối các tài khoản kế toán là không đúng theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn chưa trích nguồn cải cách tiền lương năm 2017 là thực hiện không đúng theo quy định tại Thông tư 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2007 của Bộ Tài chính và Văn bản 6647/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND TPHCM về việc trích lập và sử dụng nguôn cải cách tiền lương từ nguồn thu của các đơn vị hành chính, Đảng, đoàn thê và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

Qua thanh tra, Thanh tra thành phố (TTTP) chỉ ra việc trường THPT Marie Curie không nộp đầy đủ tiền thu học phí vào Kho bạc nhà nước, còn để tồn quỹ tiền mặt nhiêu vào cuối mỗi tháng gần 3 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Trường tùy tiện hợp tác đầu tư

Việc Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie thực hiện ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác Khu liên hợp Thể dục thể thao- Thư viện với Công ty TNHH Gym One nhưng không có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TPHCM là không đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Trường THPT Marie Curie đã sử dụng nhà, đất để ký hợp đồng hợp tác đầu tư số 213-I-NNX-MARC/HĐHTĐT ngày 25 /12/2012 với Công ty Cô phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh là không đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và Văn bản 6950/UBND-TM ngày 25/12/2009 của UBND TPHCM.

anh-3-w1280-h960.jpg

Trường THPT Marie Curie tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác Khu liên hợp Thể dục thể thao- Thư viện mà không xin ý kiến UBND TPHCM

Ngoài ra, Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie ký Biên bản thanh lý hợp đồng SỐ 213-1-NNX-MARC/HĐHTĐT từ ngày 21/09/2015 với Công ty Cỗ phân Văn hóa Ngôi Nhà Xanh, nhưng trên thực tế từ khi ký biên bản thanh lý cho đến nay, Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh vẫn trực tiếp sử dụng nhà, đất.

Đối với trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thanh tra phát hiện việc bán thanh lý tài sản không cần dùng số tiền 25,5 triệu đồng nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước là không đúng theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND TPHCM. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe đưa rước học sinh, cung cấp suất ăn cho học sinh, dạy môn toán, khoa học bằng tiếng Anh với tổng số tiền 822,920 triệu đồng nhưng không có hóa đơn của các đơn vị cung cấp dịch vụ, là không đúng theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Việc trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ký các hợp đồng cho thuê phòng học, nhà thi đấu thể dục thể thao, sân bóng đá là không đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Kiến nghị xử lý nhiều vấn đề

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất, kết luận chỉ đạo giao Giám đốc Sở GDĐT khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế đã đề ra tại Báo cáo số 1413/BC-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 04/5/2018 về sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016- 2020;

Có giải pháp thiết thực để rà soát đầy đủ tình hình các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố làm cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu và kết quả thực hiện các giải pháp đến hết nhiệm kỳ. Chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc được UBND TPHCM giao tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017;

anh-2-w1280-h960.jpg

Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Khẩn trương thực hiện phần việc được giao trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, tổ chức phân cấp quản lý mạnh mẽ cho các nhà trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo Quyết định sô 5065/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND TPHCM;

Chỉ đạo, chấn chỉnh các thiếu sót, khuyết điểm trong việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tố cáo theo kết luận thanh tra. Kiểm tra, rà soát toàn bộ số lượng học sinh (chuyên, không chuyên) tất cả các trường trực thuộc Sở GDĐT, đề xuất hướng xử lý đối với việc cấp kinh phí hoạt động cao hơn so với số lượng học sinh thực tế, kinh phí chỉ cho con người cao hơn thực tế theo, kết luận thanh tra; báo cáo, đề xuất hướng xử lý trình UBND TPHCM xem xét, quyết định;

Xây dựng phương án, tiêu chí phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động các đơn vị. Thực hiện thẩm tra, quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định;

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn thu học phí, thu sự nghiệp và thu khác; Xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ, thực hiện nộp tiền thu học phí vào Kho bạc nhà nước theo quy định;

Khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND TPHCM tại Văn bản số 1077/UBND-TM ngày 04/3/2015 về tiến độ thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà, đất của Sở GDĐT, Văn bản số 9361/VP-TM ngày 02/10/2015, Văn bản số 96/VP-TM ngày 07/01/2016 của Văn phòng UBND TPHCM về phương án xử lý đối với nhà đất tại số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3 theo đúng quy hoạch, mục đích sử dụng phục vụ giáo dục đảo tạo, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định;

anh-1-w1280-h960.jpg

Thanh tra thành phố đã kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại Sở GDĐT

Chấm dứt việc cho thuê tầng hầm B1 của trụ sở làm việc Sở GDĐT, chỉ đạo trường THPT Marie Curie, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các đơn vị trực thuộc chấm dứt các hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên kết. Quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở làm việc theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Chỉ đạo trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nộp số tiền thu được từ việc bán thanh lý tài sản (trang thiết bị) vào ngân sách nhà nước theo kết luận thanh tra; Trường THPT Nguyễn Thị Diệu lập báo cáo tài chính năm 2017, kê khai nộp thuế, sử dụng và thanh quyết toán các khoản chỉ hoạt động và trích nguồn kinh phí cải cách tiền lương theo quy định;

Chấm dứt việc tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố và ban hành văn bản phổ biến trong toàn ngành được biết. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết luận thanh tra.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT hạch toán kế toán, ghi tăng giá trị tài sản (nhà, đất, trang thiết bị) đã được ỦBND TPHCM giao theo đúng quy định; Thẩm tra chi phí tổ chức khóa đào tạo giáo viên giảng dạy các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với số tiền 36,44o tỷ đồng, báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, quyết định;

Chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND TPHCM tại Văn bản số 1077/UBND-TM ngày 04/3/ 2015, Văn bản số 9361/VP-TM ngày 02/10/2015 và Văn bản số 96/VP-TM ngày 07/1/2016 của Văn phòng UBND TPHCM về phương án xử lý đối với nhà đất tại số 159 Ter đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3 theo đúng quy hoạch, mục đích sử dụng phục vụ giáo dục đào tạo, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định;

anh-5-w735-h689.jpg

Ban giám đốc Sở GDĐT TPHCM (Ảnh chụp Cổng TTĐT của Sở GDĐT TPHHCM)

Có ý kiến về việc xử lý đối với số tiền 1.120.136.400 đồng của trường THPT Marie Curie ký hợp đồng hợp tác đầu tư; Số tiền 3.185.255.247 đồng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ký các hợp đồng cho thuê phòng học, nhà thi đấu thể dục thể thao, sân bóng đá và số tiền 252 triệu đồng. Sở GDĐT ký hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng hầm B1 trụ sở làm việc đề giữ xe không đúng quy định theo kết luận thanh tra, báo cáo đề xuất UBND TPHCM xem xét.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra toàn bộ các công trình xây dựng trong khuôn viên trường THPT Marie Curie (trong đó có công trình xây dựng tạm Nhà văn phòng điều hành và làm việc cho Công trình xây dựng Khối nhà lớp học- Khối D theo Giấy phép xây dựng số 136/GPXD ngày 18/8/2016 của Sở Xây dựng, xem xét xử lý theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Sở GDĐT về những thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra và phân cấp quản lý cán bộ.

Hiện tại, Ban giám đốc Sở GDĐT gồm có: Ông Lê Hồng Sơn- Giám đốc;  Các Phó giám đốc là ông Nguyễn Văn Hiếu, bà Bùi Thị Diễm Thu và ông Lê Hoài Nam.

Tâm Phúc