Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Thu hồi đất, dân lo bị “đẩy ra đường”

Nhận quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho Dự án công trình giao thông Sầm Sơn - Nghi Sơn, người dân thôn Phú Xá, xã Quảng Đại, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiếu nại vì cho rằng phần đất, tài sản được đền bù không tương xứng khiến họ đứng trước nguy cơ mất nhà ở.

Mập mờ tái định cư

Báo Công lý nhận được phản ánh từ người dân trú tại thôn Phú Xá, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc cơ quan chức năng đã thiếu công bằng trong quá trình thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng công trình giao thông Sầm Sơn - Nghi Sơn giai đoạn 1.

Cụ thể, người dân bị thu hồi đất được bố trí tái định cư tại 3 khu vực: Đồng Bông - Đồng Sác; Mặt bằng 90 Tây sông Rào và vị trí có tên là Bắc 90. Trong số đó người dân chỉ đồng thuận, yêu cầu được bố trí tái định cư tại Mặt bằng 90 Tây sông Rào, việc này được thể hiện qua cả bỏ phiếu và hội nghị.

Đáng nói, dù Mặt bằng 90 Tây sông Rào đã được chỉ định để tái định cư từ ban đầu nhưng khi người dân đồng thuận yêu cầu được bố trí tái định cư thì cơ quan chức năng lại trả lời rằng khu vực này đã được bán đất ở và bán thầu 49 năm, gọi là khu Dịch vụ 1 và Dịch vụ 2.

Cùng với đó, theo nội dung trả lời các kiến nghị từ người dân của UBND tỉnh Thanh Hóa, Mặt bằng 90/XD-UBTH được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2004 đã được điều chỉnh theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Sầm Sơn đến năm 2040 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17/7/2017. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 4/7/2018. Mặt bằng này không bố trí khu tái định cư để thực hiện dự án.

a3-1-w460-h600.jpga3-1-w460-h600.jpg

a3-1-w460-h600.jpg

Đơn thư phản ánh từ người dân

Theo người dân, trái với Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 4/7/2018, UBND thành phố Sầm Sơn vẫn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng tại Mặt bằng 90.

Theo Khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 về việc lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày.

a3-1-w460-h600.jpg

Nội dung UBND tỉnh Thanh Hóa xác định Mặt bằng 90 không bố trí khu tái định cư để thực hiện dự án

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Đồng thời gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

Vậy tại sao khi người dân đã có ý kiến và lấy phiếu dân chủ chọn vị trí mới tại Mặt bằng 90 làm nơi tái định cư, cơ quan chức năng không chấp thuận, lại lấy lý do đã bán hết đất?

Loạn… quyết định!

Cũng liên quan tới việc giải phóng mặt bằng cho Dự án xây dựng công trình giao thông Sầm Sơn - Nghi Sơn, người dân cho rằng việc UBND thành phố Sầm Sơn đã áp giá bồi thường theo bảng giá đất quy định tại Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa là thấp, không phù tương xứng với giá trị bị thu hồi.

Cụ thể, theo Điều 9, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thì mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

a3-1-w460-h600.jpg

Sơ đồ do cán bộ địa chính xã và Chủ tịch UBND xã Quảng Đại xác nhận chỉ nêu loại đất, thửa đất

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

Trong khi đó theo tài liệu người dân cung cấp cho PV, bản xác nhận bồi thường, tái định cư cho người dân do cán bộ địa chính xã và Chủ tịch UBND xã Quảng Đại xác nhận chỉ nêu diện tích đất, loại đất, không hề kê khai tài sản trên đất cho người dân.

Bên cạnh đó, người dân cho biết giá bồi thường bảng giá đất được quy định tại Quyết định số 4545/2014/QĐUBND ngày 24/1/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Vậy nhưng không hiểu sao ngày 21/11/2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Thị Thìn lại ký Quyết định 320/QĐUBND ngày 21/11/2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018 ký hiệu K=1 áp dụng cho tất cả các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vậy rút cuộc việc bồi thường đất được thực hiện theo quyết định nào? Tại sao trong cùng một thời gian, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có tới 2 quyết định áp giá đất bồi thường với người dân?

Thực tế trong văn bản trả lời khiếu nại của người dân, UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: UBND thành phố Sầm Sơn đã áp giá bồi thường theo bảng giá đất quy định tại Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3527/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).

UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra rất nhiều quyết định nhưng hoàn toàn không nhắc gì tới Quyết định 320/QĐUBND ngày 21/11/2018.

Với cách tính bồi thường của cơ quan chức năng, người dân cho biết không đủ để họ xây dựng lại căn nhà như hiện đang sinh sống.

Trường Giang

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Một xã “gánh” hơn 10 mỏ đá, người dân kêu cứu

Không chỉ bị “tra tấn” bởi ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động khai thác đá, người dân ở 2 thôn Nam Thôn 1 và Nam Thôn 2, xã Hà Tân còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị đá văng ...

TPHCM: “Dở khóc, dở cười” vì đứng tên làm đại diện pháp luật công ty giúp “sếp”

Vì tin tưởng chỗ quen biết, đồng thời cũng là ông chủ mình. Anh Võ Quốc Việt (SN 1987, ngụ Long An) đã đồng ý đứng ra làm đại diện pháp luật cho 3 công ty của “sếp” mình. Sau khi nghỉ việc anh mới ...

Dự án chống sạt lở mới làm xong đã hỏng ở Thanh Hóa: Trách nhiệm thuộc về ai?

Dự án chống sạt lở công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tiêu tốn 37 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nghiêm trọng. Cơ quan chức ...

Thanh Hóa: Dự án thi công đường giao thông trăm tỷ chậm tiến độ

Dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái (Thanh Hóa) được phê duyệt gần 127 tỷ đồng hiện đã gần hết hạn, tuy nhiên dự án đang vướng nhiều khúc mắc dẫn đến chậm tiến độ. Một dự án với vốn đầu tư ...

Hàng trăm dự án tại Thanh Hóa đang chậm tiến độ

Để giải bài toán hàng trăm dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chậm tiến độ, treo nhiều năm, địa phương này đã thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa ...

Nhiều công trình tiền tỷ ở Thanh Hóa để hoang sau sáp nhập

Hàng chục công trình công sở, trung tâm hội nghị, trường học ở Thanh Hóa rơi vào tình trạng bỏ hoang sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Đặc biệt một số địa phương vẫn chạy đua xây dựng công trình tiền tỷ ...

Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng thừa nhận hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh lớp 10

Sau một thời gian đấu tranh, Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng (Thường Xuân, Thanh Hóa) Lương Văn Tòi đã thừa nhận mình là người trong clip, có đụng chạm, ôm hôn nữ sinh lớp 10. Cơ quan công an đang hoàn thiện các thủ ...

Lãng phí từ 2 dự án chuyển giao khoa học công nghệ tiền tỷ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

Sau khi được nghiệm thu, thanh quyết toán, 2 dự án chuyển giao khoa học và công nghệ tiêu tốn gần 17 tỷ đồng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (CS1) thuộc Sở LĐTB&XH Thanh Hóa rơi vào tình trạng “chết lâm ...

Nông Cống (Thanh Hóa): Cần làm rõ chất lượng các hạng mục công trình hạ tầng dân cư

Nhiều hạng mục công trình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Minh Thọ (Thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa) đang trong quá trình hoàn thiện đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Những tấm đan vỡ, sập chòi sắt trở ...

TPHCM: UBND quận Tân Bình “thiếu tôn trọng” báo chí, coi thường người dân?

Dự án cải tạo kênh A41 tại quận Tân Bình vẫn là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Nhưng thay vì hỗ trợ, đề ra giải pháp thì UBND quận Tân Bình lại có biểu hiện ...