Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Quảng Trị: Bán đấu giá trụ sở khi đã có lệnh dừng gây thất thoát tài sản, trách nhiệm thuộc về ai?

Bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cố tình bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Vậy nhưng, lãnh đạo Sở chỉ xin…“kiểm điểm sâu sắc” và “xem đây là bài học để thực hiện tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý”.

Theo thông tin Báo Công lý tiếp nhận, báo cáo giải trình của UBND tỉnh Quảng Trị với Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) đã được triển khai thực hiện trước thời điểm có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Cục Công sản, Bộ Tài chính chấp thuận.

quang-tri-1-w956-h1276.jpg

Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019

Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh Quảng Trị vẫn cho phép bán đấu giá tài sản mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng.

Cụ thể, ngày 26/7/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có Tờ trình số 172/TTr-SNN về việc xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu giá trụ sở cũ, với nội dung: Đối với trụ sở Chi cục TT&BVTV được đầu tư xây dựng hơn 30 năm nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn để làm việc. Năm 2015, Sở đã trình UBND tỉnh cho đầu tư nâng cấp nhưng do nguồn vốn hạn hẹp (dự án nâng cấp 4,5 tỷ, mới bố trí 1,5 tỷ), nên mới chỉ sửa chữa tạm thời một số hạng mục thiết yếu, công trình hiện tạm dừng chờ nguồn vốn đầu tư.

Để có nơi làm việc ổn định và có nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán đấu giá trụ sở Chi cục TT&BVTV để đủ vốn xây dựng trụ sở mới, sớm ổn định nơi làm việc và không phải xin vốn Nhà nước.

Ngày 2/8/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 3022/UBND-TM về việc bán đấu giá trụ sở làm việc. Ngày 16/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số 193/TTr-SNN xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu, giá trụ sở cũ để hoàn thành xây dựng trụ sở mới. Sau đó, UBND tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 3935/UBND-TM ngày 26/9/2016, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính thống nhất phương án xử lý việc sửa chữa dở dang Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí vốn XDCB, trình UBND tỉnh xem xét.

Ngày 12/10/2016, Sở NN&PTNT chủ trì cùng đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chi cục TT&BVTV tổ chức cuộc họp thống nhất phương án xử lý việc sửa chữa dở dang trụ sở Chi cục TT&BVTV.

Ngày 23/3/2017, Sở Tài chính có Tờ trình số 630/TTr-STC phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở của Chi cục TT&BVTV. Theo đó, tổng mức đầu tư được duyệt 4.560.574.000 đồng, thời gian khởi công ngày 27/5/2015 và ngừng thực hiện vĩnh viễn theo Công văn số 4730/UBND-TM ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh; tổng số tiền được phê duyệt quyết toán 2.288.144.000 đồng, đã thanh toán 1,5 tỷ đồng, còn lại 788.144.000 đồng.

Ngày 1/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc cho phép Sở NN&PTNT chuyển mục đích sử dụng 6.554 m2 từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

quang-tri-1-w956-h1276.jpg

Vị trí trụ sở cũ trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm trụ sở Chi cục TT&BVTV để tổ chức bán đấu giá, với tổng giá trị 14,519 tỷ đồng, trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất 13,163 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất 1,356 tỷ đồng. Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3228/QĐ-UBND phê duyệt kết quả bán đấu giá, với tổng số tiền trúng đấu giá 14,52 tỷ đồng.

Liên quan đến việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV, Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 nêu rõ: UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm trong việc này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính (nay đã nghỉ hưu), Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Văn Hưng (nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà) và Giám đốc Sở Tài chính.

Đáng nói, ngày 7/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị cũng có Văn bản số 915/UBND-TM về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Sở NN&PTNT vẫn tiếp tục tham mưu, đề xuất và UBND tỉnh quyết định, hoàn tất việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV. Việc này hoàn toàn trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ở đây, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân sai phạm, trong đó có nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Văn Hưng – người hiện đang giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý trách nhiệm với ông Võ Văn Hưng vẫn theo kiểu “nửa vời” khiến dư luận hoài nghi, ảnh hưởng tiêu cực đến việc đánh giá, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhất là trong thời điểm hướng tới Đại hội Đảng các cấp.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp “rút kinh nghiệm” để kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trong đó có ông Võ Văn Hưng, hiện là Bí thư Thành ủy Đông Hà. Ông Hưng là người đứng đầu Sở NN&PTNT, đơn vị trực tiếp tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV khi đã có chỉ đạo tạm dừng của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hưng thừa nhận: “Quá trình tổ chức, với tư cách là người đứng đầu Sở NN&PTNT, bản thân chưa soát xét kịp thời văn bản chỉ đạo tạm dừng việc bán tài sản công của Thủ tướng Chính phủ”. Đồng thời ông Hưng khẳng định: Việc tổ chức thực hiện mua bán tài sản nói trên không gây thất thoát lãng phí và xin… “kiểm điểm sâu sắc”, đồng thời “xem đây là bài học để thực hiện tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý”.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Võ Văn Hưng dù nhận sai nhưng chỉ "xin kiểm điểm sâu sắc" và chỉ xem đây là bài học là chưa thỏa đáng. Không chỉ vậy, trong buổi họp cả 3 Phó Chủ tịch tỉnh (hiện chưa có Chủ tịch tỉnh), cùng các Sở, ngành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều nhất trí với phần tự kiểm điểm của ông Hưng và cho rằng “cần kiểm điểm việc không tham mưu trình xin ý kiến Thủ tướng trước khi tổ chức bán đấu giá tài sản nói trên”. Điều này đang dấy lên hoài nghi về tính chất “cục bộ địa phương”, có biểu hiện bao che kiểu “đánh trống bỏ dùi” của tỉnh này.

Nói về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng cho rằng: “Trong thời điểm tổ chức bán đấu giá, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng mà vẫn tiếp tục tổ chức bán thì trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào đã tham mưu cho UBND tỉnh, cần kiểm điểm làm rõ”. Ở đây trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Văn Hưng, thời điểm đó là Giám đốc Sở NN&PTNT, nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây thất thoát ngân sách là sai phạm quá rõ. Cách UBND tỉnh Quảng Trị xử lý sai phạm của cán bộ đã thực sự nghiêm khắc, đúng đắn? Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

Trường Giang

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Một xã “gánh” hơn 10 mỏ đá, người dân kêu cứu

Không chỉ bị “tra tấn” bởi ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động khai thác đá, người dân ở 2 thôn Nam Thôn 1 và Nam Thôn 2, xã Hà Tân còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị đá văng ...

TPHCM: “Dở khóc, dở cười” vì đứng tên làm đại diện pháp luật công ty giúp “sếp”

Vì tin tưởng chỗ quen biết, đồng thời cũng là ông chủ mình. Anh Võ Quốc Việt (SN 1987, ngụ Long An) đã đồng ý đứng ra làm đại diện pháp luật cho 3 công ty của “sếp” mình. Sau khi nghỉ việc anh mới ...

Dự án chống sạt lở mới làm xong đã hỏng ở Thanh Hóa: Trách nhiệm thuộc về ai?

Dự án chống sạt lở công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tiêu tốn 37 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nghiêm trọng. Cơ quan chức ...

Thanh Hóa: Dự án thi công đường giao thông trăm tỷ chậm tiến độ

Dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái (Thanh Hóa) được phê duyệt gần 127 tỷ đồng hiện đã gần hết hạn, tuy nhiên dự án đang vướng nhiều khúc mắc dẫn đến chậm tiến độ. Một dự án với vốn đầu tư ...

Hàng trăm dự án tại Thanh Hóa đang chậm tiến độ

Để giải bài toán hàng trăm dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chậm tiến độ, treo nhiều năm, địa phương này đã thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa ...

Nhiều công trình tiền tỷ ở Thanh Hóa để hoang sau sáp nhập

Hàng chục công trình công sở, trung tâm hội nghị, trường học ở Thanh Hóa rơi vào tình trạng bỏ hoang sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Đặc biệt một số địa phương vẫn chạy đua xây dựng công trình tiền tỷ ...

Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng thừa nhận hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh lớp 10

Sau một thời gian đấu tranh, Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng (Thường Xuân, Thanh Hóa) Lương Văn Tòi đã thừa nhận mình là người trong clip, có đụng chạm, ôm hôn nữ sinh lớp 10. Cơ quan công an đang hoàn thiện các thủ ...

Lãng phí từ 2 dự án chuyển giao khoa học công nghệ tiền tỷ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

Sau khi được nghiệm thu, thanh quyết toán, 2 dự án chuyển giao khoa học và công nghệ tiêu tốn gần 17 tỷ đồng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (CS1) thuộc Sở LĐTB&XH Thanh Hóa rơi vào tình trạng “chết lâm ...

Nông Cống (Thanh Hóa): Cần làm rõ chất lượng các hạng mục công trình hạ tầng dân cư

Nhiều hạng mục công trình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Minh Thọ (Thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa) đang trong quá trình hoàn thiện đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Những tấm đan vỡ, sập chòi sắt trở ...

TPHCM: UBND quận Tân Bình “thiếu tôn trọng” báo chí, coi thường người dân?

Dự án cải tạo kênh A41 tại quận Tân Bình vẫn là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Nhưng thay vì hỗ trợ, đề ra giải pháp thì UBND quận Tân Bình lại có biểu hiện ...