Thứ Năm, 21/01/2021

Quận Bình Thạnh (TPHCM): Chậm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đến 318 ngày

12/11/2019 14:17

Hàng trăm đơn không có phiếu đề xuất thụ lý đơn, thời gian thụ lý đơn không đảm bảo, chậm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra qua điện thoại… đó là những vi phạm, thiếu sót mà thanh tra thành phố chỉ ra trong Kết luận thanh tra tại quận Bình Thạnh.

4e4baf6ddee738b961f6-w1280-h960.jpg

Trụ sở UBND quận Bình Thạnh

Hàng trăm đơn không có phiếu đề xuất thụ lý

Về giải quyết phản ánh kiến nghị, qua thanh tra cho thấy đối với hồ sơ do các phòng, ban chuyên môn thuộc quận Bình Thạnh thực hiện có 138 đơn không có Phiếu đề xuất thụ lý đơn, 17 đơn có thời hạn thụ lý đơn không đảm bảo quy định, có nhiều trường hợp kéo dài trên 45 ngày. Có 39 đơn không có văn bản trả lời đơn cho công dân, 37 đơn có văn bản trả lời đơn cho công dân do Trưởng phòng, ban ký thay vì Chủ tịch UBND quận ký. Có 4 đơn không có văn bản đề xuất lãnh đạo UBND quận có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý đối với các thiếu sót của Ban giám hiệu các trường thuộc quận quản lý, có 1 đơn có văn bản trả lời cho dân chưa đúng quy định về giải quyết hồ sơ liên quan đến đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với hồ sơ do UBND phường thực hiện, có đến 276 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường xử lý nhưng không có Phiếu đề xuất thụ lý. Có 10 đơn có phiếu đề xuất thụ lý đơn không đúng mẫu quy định. Có tới 63 đơn không có văn bản trả lời đơn cho công dân. Có 4 đơn có Phiếu chuyển đơn (kèm theo đơn) từ Ban Tiếp công dân nhưng không có văn bản báo cáo, phản hồi kết quả xác minh, giải quyết. Có 4 đơn phản ánh kéo dài thời gian giải quyết (có trường hợp thụ lý từ năm 2017, đến nay vẫn chưa giải quyết xong), không có văn bản kết thúc vụ việc.

Trong hòa giải tranh chấp đất đai, Thanh tra thành phố cũng chỉ ra vi phạm của UBND các phường khi trong quá trình giải quyết 13 đơn không thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải theo quy định đối với các hồ sơ tranh chấp đất đai, không có Biên bản hòa giải hoặc có Biên bản hòa giải nhưng không đủ thành phần. Có 2 đơn phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng Chủ tịch UBND phường không thực hiện việc chuyển đơn mà ban hành Thông báo không thụ lý giải quyết và thông báo cho công dân về chuyền đơn. Có 1 đơn Chủ tịch UBND phường chậm ban hành quyết định đình chỉ giải quyêt khiếu nại. Có 1 đơn phản ánh tại Phường 19 nhưng UBND Phường 19 giải quyết trễ hạn đến 17 tháng;

Có 01 đơn phản ánh Chủ tịch UBND Phường 3 tự đề xuất danh sách Ban Quản lý và tổ chức bầu Ban Quản lý Miếu Phú Hòa Vạn không có ý kiến của nhân dân. Chủ tịch UBND Phường 3 trả lời phản ánh của dân là không có cơ sở, tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ Thanh tra thành phố nhận thấy nội dung phản ánh của công dân là có cơ Sở.

Thanh tra thành phố khẳng định, những việc làm trên của các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và UBND các phường có liên quan đã không thực hiện đúng quy định tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra qua điện thoại

Về giải quyết khiếu nại, qua thanh tra cho thấy có 10/203 đơn khiếu nại đến thời điểm thanh tra Chủ tịch UBND Quận chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần đâu). Tất cả Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu tại phần nơi nhận không gửi cho Thanh tra quận. Việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) trễ hạn từ 04 ngày đến 318 ngày (có 48 đơn gồm 44 đơn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, 2 đơn của Phòng Quản lý đô thị, 2 đơn của Thanh tra quận). Các trường hợp giải quyết trễ hạn, UBND quận Bình Thạnh chưa thực hiện Thư xin lỗi đến công dân theo quy định. Thời gian xử lý từ khi có báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh đến khi Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định đình chỉ giải. quyết khiếu nại còn chậm so với quy định 15 ngày.

UBND quận Bình Thạnh đã triển khai thực hiện các kết luận nội dung tố cáo do Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch UBND TPHCM ban hành nhưng có 04 trường hợp chưa thực hiện xong, trong đó có 02/6 kết luận nội dung tố cáo do Chủ tịch UBND TPHCM ban hành (tỷ lệ 33%); 02/29 kết luận nội dung tố cáo do Chủ tịch UBND Quận ban hành (tỷ lệ 6,8%⁄%).

Đối với việc thực hiện pháp luật thanh tra, có 19/19 Đoàn thanh tra ghi Số nhật ký thanh tra viết không đầy đủ, không liên tục thực hiện khõng đúng quy đỉnh tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Có 09/19 Đoàn thanh tra, thành viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ gửi thư điện tử (email) báo cáo trực tiếp cho Trưởng đoàn thanh tra mà không làm văn bản là thực hiện không đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ;

Có 18/19 Kết luận thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra chủ trì họp công bố Kết luận thanh tra thay vì phải là người ra quyết định thanh tra là thực hiện không đúng theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ. Có 15/19 Kết luận thanh tra công khai trễ so với quy định (trên 10 ngày kể từ ngày ký Kết luận thanh tra) là thực hiện không đúng theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010.

Về việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra của UBND quận Bình Thạnh, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh giao cho Thanh tra Quận theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản đối với từng kết luận thanh tra. Việc đôn đốc thực hiện một số kết luận thanh tra qua điện thoại, không có văn bản đôn đốc, yêu cầu đối tượng phải thực hiện kết luận thanh tra báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, không có báo cáo kết thúc việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra là chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Việc thực hiện Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P2 ngày 07/7/2017, qua thanh tra cho thấy việc chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND Phường 28 chưa thực hiện đúng và đầy đủ theo Kết luận thanh tra. Đồng thời, việc xử lý kỷ luật chưa tương xứng với sai sót về trách nhiệm Thủ trưởng trong quản lý nhà nước và trách nhiệm được phân công. UBND quận Bình Thạnh chưa thực hiện xong các nội dung Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P2 do việc quản lý trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng còn nhiều trường hợp cần xin ý kiến của cơ quan cấp trên cho tạm ngưng cưỡng chế; các nội dung chấn chỉnh mang tính thường xuyên, lâu dài.

Đối với Kết luận thanh tra số 30/KL-TTTP-P2 ngày 11/9/2017, thanh tra thành phố chỉ rõ việc UBND quận Bình Thạnh chưa thực hiện xong các nội dung tại Kết luận thanh tra do phải chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng đối với việc xác định đơn giá bán căn hộ cho các hộ dân tại dự án khu nhà ở cao tâng lô 13 - 14 (giai đoạn II) Phường 22.

Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc tới độc giả

Tâm Phúc