Thứ Sáu, 10/07/2020

Quận Bình Thạnh: Để nợ hàng tỷ đồng tiền thuê mặt bằng, Thanh tra kiến nghị chấn chỉnh nhiều vấn đề

14/11/2019 09:47

Qua thanh tra cho thấy, UBND quận Bình Thạnh 2 năm liên tiếp không hoàn thành chỉ tiêu thu thuế công thương ngoài quốc doanh, thu thuế đất.. để các đơn vị nợ tiền thuê mặt bằng hàng tỷ đồng, Thanh tra thành phố đã kiến nghị chấn chỉnh nhiều vấn đề.

4e4baf6ddee738b961f6-w1280-h960.jpg

Hai năm liên tiếp quận Bình Thạnh không hoàn thành việc thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và thuế đất

Thu thuế đất đạt tỷ lệ rất thấp

Về việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND Bình Thạnh giai đoạn 2017-2018, qua thanh tra cho thấy khoản thu có tỷ trọng lớn nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trong hai năm liên tiếp không hoàn thành và có chiều hướng giảm tỷ lệ so với dự toán, trong đó năm 2017 đạt 91%, năm 2018 đạt 75%. Lệ phí trước bạ cũng có chiều hướng giảm tỷ lệ so với dự toán, năm 2017 đạt 113%, năm 2018 đạt 92%. Các khoản thu ngân sách này có xu hướng giảm tỷ lệ so với dự toán là do chỉ tiêu dự toán UBND TPHCM giao tăng cao trong năm 2018 so với năm 2017 nhưng số thu thực tế của UBND quận Bình Thạnh không có biến động lớn.

Việc thu tiền thuế đất trong hai năm liên tiếp không hoàn thành và đạt tỷ lệ rất thấp với dự toán được giao, năm 2017 đạt 58%, năm 2018 đạt 67%. UBND quận Bình Thạnh giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2017 (951.289 triệu đồng), năm 2018 (1.095.606 triệu đồng) là cao hơn chỉ tiêu dự toán chỉ ngân sách UBND TPHCM giao năm 2017 (916.235 triệu đồng), năm 2018 (1.054.821 triệu đồng). Chi đầu tư phát triển năm 2017 đạt tỷ lệ 52% và năm 2018 đạt tỷ lệ 179% dự toán UBND TPHCM giao.

Về chi thường xuyên, năm 2017 là 921.025 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100,5% so với dự toán được giao, trong đó UBND quận đã chi vượt dự toán nhiều nội dung như chi sự nghiệp kinh tế, y tế, văn hóa nghệ thuật, xã hội quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể và chi khác. Ngoài ra, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội thấp hơn dự toán giao;

Năm 2018 là 1.050.347 triệu đồng, đạt tý lệ 99,6% so với dự toán được giao, trong đó UBND quận đã chi vượt dự toán nhiều nội dung chi như chi sự nghiệp kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa nghệ thuật, thê dục thể thao, xã hội, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể.

Về các khoản tạm ứng, qua thanh tra cho thấy UBND quận Bình Thạnh thực hiện tạm ứng ngân sách đến ngày 31/12/2018 với số tiền là 237.219 triệu đồng cho các đơn vị nhưng không thu hồi hoặc thanh toán tạm ứng đến cuối năm là thực hiện chưa đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Về quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh và cưỡng chế nợ thuế, qua thanh tra cho thấy Chi cục Thuế quận Bình Thạnh áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Quyết định 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, tổng số tiền nợ thuế tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm không đạt chỉ tiêu do Cục Thuế thành phố giao.

Về việc quản lý, cho thuê nhà, đất do nhà nước quản lý tại Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, qua thanh tra cho thấy có 04 mặt bằng đơn vị thuê có cải tạo, sửa chữa, thay đôi kiến trúc nhưng chưa có sự đồng ý của Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh là chưa phù hợp với Luật số 15/2017/QH14 năm 2017 về quản lý, sử dụng tài sản công. Tính đến ngày 31/12/2018, có 48 đơn vị còn nợ tiền thuê mặt bằng là 4.282.493.367 đồng.

Về khoản thu trong xử phạt vi phạm hành chính, qua thanh tra cho thấy công tác thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND quận Bình Thạnh chưa thực hiện triệt để trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về bán nhà công sản, các nhà, địa chỉ nhà đất chưa bán đầu giá, đã thực hiện thẩm định giá, thời gian thẩm định đến nay đã quá 6 tháng so với quy định, đơn giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá thấp so với giá thị trường hiện nay. Vì vậy, cần xem xét thẩm định lại, sau khi UBND TPHCM phê duyệt phương án đề xuất xử lý của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Về quản lý, sử dụng nhà công sản, nhà, đất công, qua kiểm tra, rà soát hiện nay, một số địa chỉ nhà đất khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng một phần diện tích là trụ sở làm việc, có một phần diện tích cho thuê (Công an, Ban chỉ huy quân sự Phường 28, Ban Quản lý chợ Thanh Đa....), nhiều địa chỉ nhà đất chờ bán đấu giá do UBND quận quản lý bố trống nhiều năm, chưa đề xuất UBND TPHCM tạm sử dụng cho thuê để tăng thu ngân sách. UBND quận Bình Thạnh cũng chưa rà soát thực hiện đề xuất phương án xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Về đất dư dôi do bồi thường thực hiện các dự án trên địa bàn, hiện có 270 khu đất có diện tích nhỏ, lẻ do UBND các phường quản lý, trong đó có 39 khu đất UBND quận đang rà soát để quản lý và đề xuất phương án xử lý, 231 khu đất còn lại chưa đề xuất phương án xử lý.

Kiến nghị xử lý hàng loạt vấn đề

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, cụ thể: Giao Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Khẩn trương ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với 10 hồ sơ khiếu nại đã thụ lý từ năm 2018. Triển khai việc thực hiện Thư xin lỗi đến công dân theo quy định. Tổ chức thực hiện 02 kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND Quận, 02 kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND TPHCM;

Khẩn trương thực hiện các kiến nghị xử lý sau thanh tra, nhất là việc thu hồi và quản lý đất đôi dư sau giải tỏa, đất công chưa được quản lý, sử dụng không đúng mục đích. Rà soát đề xuất phương án xử lý các khu đất dôi dư trình UBND TP xem xét, quyết định. Chỉ đạo Trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND phường chấn chỉnh việc xử lý đơn thư, có văn bản trả lời người phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền;

Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm với chỉ tiêu tuyển sinh đúng số lượng học sinh nhận vào các lớp đầu cấp, công khai, minh bạch, đề tránh phát sinh tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Chỉ đạo Ban Tiếp công dân quận tham mưu ban hành quy trình tiếp công dân cho phù hợp với tình hình thực tiễn do có sự thay đổi về pháp luật, thay thế quy trình tiêp công dân của Ban Tiếp công dân quận ban hành năm 2015;

Tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Đinh Bảo Quốc, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 28 tương xứng với mức độ vi phạm về trách nhiệm do buông lỏng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Phường 28, để xảy ra nhiều trường hợp xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp theo đúng quy định, báo cáo kết quả đến UBND TP, Thanh tra thành phố;

Chỉ đạo Phòng Nội vụ chấn chỉnh việc lưu trữ hồ sơ công việc khoa học, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thu thập, quản lý, bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ đúng theo quy định. Chỉ đạo Chủ tịch UBND Phường 3 phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Quản lý đô thị khẩn trương kiểm tra, rà soát để hướng dẫn thủ tục liên quan việc xây dựng sửa chữa Miếu Phú Hòa Vạn;

Chấn chỉnh công tác quản lý thu ngân sách, công tác quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất nhà nước phải chặt chẽ, đúng mục đích, tránh lãng phí...  Chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời xử lý theo đúng các quy định của pháp luật quản lý dự án đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND quận ban hành theo thẩm quyền nhưng người vi phạm chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, tránh thất thu ngân sách;

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc phương án xử lý sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được UBND TP phê duyệt. Khẩn trương đề xuất phương án xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình UBND TP xem xét, quyết định;

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch định kỳ rà soát để xác định số lượng nhà, đất khác do nhà nước quản lý trên địa bàn và có kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí, nhất là đôi với các địa chỉ là đất trồng đã san lắp, đất dư dôi sau khi bồi thường thực hiên dự án đề xuất xử lý. Kiểm tra, rà soát việc thu hồi, thanh toán các khoản tạm ứng.

Tâm Phúc