Chủ Nhật, 20/06/2021

Quận 4: Cho phép doanh nghiệp lấy đất dự án mang đi cho thuê, khai thác không đúng với quy hoạch

08/11/2019 14:49

Thanh tra TPHCM đã ban hành Kết luận thanh tra và chỉ ra nhiều sai sót của UBND Quận 4 về công tác tiếp công dân, quản lý sử dụng đất công… trên địa bàn.

a677ea94421ba445fd0a-w2048-h1536.jpg

Trụ sở UBND Quận 4

Không trả lời phản ánh, kiến nghị của dân

Theo Kết luận thanh tra (KLTT), lãnh đạo UBND Quận 4 đảm bảo tối thiểu hai ngày trong một tháng theo quy định nhưng không ban hành Thông báo kết luận sau khi tiếp công dân mà chỉ gửi biên bản cho công dân.

Việc ghi chép Số tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo UBND các phường chưa đúng mẫu của Thanh tra Chính phủ. Có 15 cán bộ phụ trách tiếp công dân tại 15 phường chưa được giải quyết chính sách theo quy định. Có 5/15 người chưa được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn.

 Thanh tra thành phố (TTTP) xác định các thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của Ban Tiếp công dân Quận 4 trong việc tham mưu, đê xuất và lãnh đạo  UBND Quận 4 trong chỉ đạo, quản lý, điêu hành.

Về xử lý, giải quyết đơn không tổ chức đối thoại với người khiếu nại (lần đầu) theo quy định khi yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau. Tại một số cơ quan chuyên môn thuộc quận (Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng), không có Phiếu đề xuất thụ lý đơn theo quy định.

Có 17 trường hợp không có văn bản trả lời đơn hoặc có báo cáo, đề xuất nhưng UBND Quận 4 chưa trả lời đơn công dân theo quy định. Có 12 trường hợp chậm trả lời, kéo dài từ 3 tháng đến 2 năm.

Tại UBND một số phường hồ sơ phản ánh, kiến nghị không có Phiếu đề xuất thụ lý đơn theo quy định, có 51 trường hợp không có văn bản trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của công dân.

“Ưu ái” cho Công ty Dịch vụ Công ích

Về thực hiện KLTT quản lý, sử dụng đất tại 10 phường, Chủ tịch UBND các phường vẫn chưa thực hiện xong 2 KLTT về quản lý, sử dụng đất tại, chưa thực hiên đo vẽ để quản lý 35 nhà, đất đồng thời chưa thu hồi các nhà, đất đã có quyết định quản lý đã nêu tại phần kết quả thanh tra.

TTTP khẳng định các thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường có liên quan trong thực hiện và lãnh đạo UBND Quận 4, Thanh tra Quận 4 trong đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện.

Trong quản lý, sử dụng đất công và thực hiện các dự án có thu hồi đất UBND Quận 4 đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn nhưng hiện nay vẫn còn 35 thửa đất công chưa được đo đạc, sử dụng sai mục đích, một vài thửa đất công có tình trạng bị lấn chiếm.

 UBND Quận 4 có 02 văn bản cho phép Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 cho thuê, khai thác đất tại Dự án công viên hồ Khánh Hội không phù hợp quy hoạch sử dụng đất. KLTT khẳng định, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 4 theo thời kỳ đề xảy ra vụ việc cụ thể.

1-w640-h480.jpg

Trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4

Qua thanh tra cho thấy có 08 thửa đất do HTX Thương mại Dịch vụ Kênh Tẻ được sử dụng nhưng cho thuê lại, sử dụng sai mục đích. UBND các phường chưa có biện pháp triệt đề trong việc quản lý, ngăn chặn, xử lý các hành vi lấn chiếm đất và thu hồi các thửa đất bị chiếm dụng.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 hạch toán vào doanh thu số tiền 1.620.800.000 đồng cho thuê mặt băng tại địa chỉ 61B đường số 16 là tài sản giữ hộ nhà nước chờ thực hiện dự án mà không thực hiện nộp ngân sách là không đúng quy định.

Công ty bố trí người lao động thuê nhà tạm cư khi chưa lập, phê duyệt quy chế cho thuê nhà tạm cư là thực hiện không đúng đối tượng thuê nhà. Công ty cho các đơn vị thuê mặt bằng để giữ xe và làm kho chứa hàng, cho thuê kinh doanh siêu thị trên khu vực đất công viên hồ Khánh Hội, dựa trên 02 văn bản cho phép của UBND Quận 4, là không phù hợp quy hoạch được duyệt.

Việc bố trí trụ sở làm việc cho Quận đoàn và Nhà Thiếu nhi Quận 4 chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo Dự án khu công viên hồ Khánh Hội, UBND Quận 4 cũng chưa thực hiện điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Tâm Phúc