Chủ Nhật, 24/01/2021

Quận 3: Nhiều vi phạm trong cấp giấy phép và giải quyết khiếu nại, tố cáo

19/11/2019 08:51

Không quản lý, theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo; Thời gian xử lý đơn tố cáo không đúng quy định; Vi phạm trong công tác cấp giấy phép đặc biệt là giấy phép xây dựng… là những vấn đề đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 3.

11-w1024-h768.jpg

Trụ sở UBND Quận 3

Không thông báo kết quả xử lý đơn

Về trách nhiệm chấp hành pháp luật về thanh tra, qua thanh tra cho thấy có 05/08 Đoàn thanh tra gia hạn thời hạn thanh tra không đúng quy định tại Luật Thanh tra năm 2010.

Đối với công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân, đã không ban hành Thông báo kết quả xử lý đơn về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh cho người dân. Không thông báo cho công dân biết việc chuyển đơn theo quy định. Thanh tra thành phố (TTTP) xác định trách nhiệm chính thuộc về Ban tiếp công dân Quận 3.

Ngoài ra, qua thanh tra cho thấy UBND Quận 3 đã không quản lý, theo dõi đơn. Văn bản hướng dẫn người dân không cụ thể, không có Phiếu đề xuất thụ lý đơn theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Công tác theo dõi, lưu trữ hồ sơ tại UBND Phường 7 chưa thực hiện theo quy định. TTTP khẳng định những sai sót nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND các phường 4, 7, 10, 14 và Chủ tịch UBND Quận 3.

Về trách nhiệm chấp hành pháp luật giải quyết khiếu nại, TTTP xác định việc giải quyết khiếu nại không đảm bảo thời hạn quy định. Chủ tịch UBND Quận 3 không thống nhất trong việc xác định đối tượng để giải quyết khiếu nại, thụ lý khiếu nại không đúng đối tượng (do không ban hành Quyết định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). TTTP xác định trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra Quận 3, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 3 trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND Quận 3 và trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 3 với vai trò là người giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm trong việc ký các quyết định nêu trên.

Về trách nhiệm chấp hành pháp luật giải quyết tố cáo, thanh tra cho thấy thời gian xử lý đơn tố cáo không đúng theo Luật Tố cáo năm 2015. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo thể hiện tại nơi nhận có cơ quan bị tố cáo là thực hiện không đúng quy định. Trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra Quận 3 trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND Quận 3 và trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 3 với vai trò là người giải quyết tố cáo chịu trách nhiệm trong việc ký các quyết định, kết luận.

Vi phạm trong cấp giấy phép xây dựng

Qua thanh tra việc áp dụng các quy định pháp luật trong công tác cấp giấy phép và các công tác khác liên quan đến cấp giấy phép cho thấy công tác cấp phép còn thể hiện sự thiếu sót, không đảm bảo quy trình, quy định chủ yếu về thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý cấp giấy phép, ... thuộc các lĩnh vực là quản lý đô thị, an toàn thực phẩm và giáo dục.

Đặc biệt trong phần cấp phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị, đã xảy ra các vi phạm (tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao, không cấp phép xây dựng có thời hạn cho trường hợp đất thuộc quy hoạch nên dẫn đến việc vượt tầng cao so với quy định, không thông báo cơ quan có thẩm quyền xử phạt...), đây đều là những vi phạm quan trọng cần được xem xét xử lý để đảm bảo công tác quản lý cấp phép xây dựng được thực hiện nghiêm túc.

chu-tich-quan-3-cafef-w665-h374.jpg

Ông Võ Khắc Thái- Chủ tịch UBND Quận 3 (Ảnh: CafeF)

TTTP khẳng định trách nhiệm chính để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc về Phòng Y tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu cấp giấy phép của UBND Quận 3 và các lãnh đạo quận có phần trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách đã ký các giấy phép không đảm bảo quy định pháp luật.

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra Thành phố kiến nghị và được UBND TPHCM kết luận chỉ đạo, theo đó giao Chủ tịch UBND Quận 3 tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo có liên quan những thiếu sót, vi phạm để tồn tại hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và cấp giấy phép. Tổ chức kiểm điểm làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân lãnh đạo liên quan đến các thiếu sót, vi phạm theo Kết luận thanh tra;

Xem xét xử lý đối với các giấy phép thuộc 03 lĩnh vực cấp không phù hợp quy định hoặc không đủ điều kiện để cấp phép. Trong trường hợp cho tồn tại hoặc phải thu hồi thì đề xuất biện pháp cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét; Khẩn trương xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở cấp phép xây dựng trên địa bàn quận; Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung, lĩnh vực Chủ tịch UBND Quận 3 phụ trách hoặc thuộc thẩm quyền để xảy ra thiếu sót, vi phạm như đã kết luận.

Được biết Chủ tịch UBND Quận 3 hiện nay là ông Võ Khắc Thái.

Tâm Phúc