Thứ Ba, 07/07/2020

Nhiều vi phạm tại Sở LĐTBXH TPHCM: Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an (Kỳ 2)

16/11/2019 07:43

Qua thanh tra đã phát hiện công tác bổ nhiệm cán bộ tại Sở LĐTBXH còn thực hiện chưa đúng quy định, nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa lấn chiếm đất… Thanh tra thành phố đã kiến nghị xử lý nhiều vấn đề.

1-w500-h375.jpg

Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Lãnh đạo trung tâm thi nhau “xẻ thịt” đất

Qua thanh tra đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Thanh tra Thành phố (TTTP) phát hiện ông Trần Văn Hùng- Nguyên Giám đốc trung tâm chiếm 4,68 ha đề trồng cao su, trong đó có 1,2 ha nằm trong diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) của trung tâm và 3,48 ha nằm ngoài diện tích được cấp GCN QSDĐ.

 Ông Mai Thanh Trung- Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa chiếm 7,84 ha đề trồng cao su, trong đó có 2 ha năm trong diện tích được cấp GCN QSDĐ và 5,84 ha nằm ngoài diện tích được cấp GCN QSDĐ.

 Ông Nguyễn Văn Quý- Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa chiếm 0,64 ha nằm trong diện tích được cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa để trồng cao su. Ông Đặng Thuân Phong- Nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa chiếm 1,53 ha năm ngoài diện tích được cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa để xây nhà ở, phần diện tích ông Phong chiếm đã được cấp GCN QSDĐ, đã sang nhượng (hiện ông Phong đã mất).

TTTP xác định các cá nhân nói trên đã có hành vi chiếm dụng đất của Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, thu lợi cá nhân, vi phạm Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 nay là Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008, Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017…không nêu gương cho các cá nhân là công nhân viên trung tâm trong việc hoàn trả đất đã mượn, dẫn đến tình trạng chiếm dụng đất kéo dài, khó khăn trong công tác xử lý.

Ngày 04/10/2001, Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà có công văn gửi UBND xã Chánh Phú Hoà xác nhận cán bộ công nhân viên của trung tâm không có lấn chiếm đất của trung tâm và đề nghị UBND xã cấp GCN QSDĐ cho các hộ mượn này, vi phạm Luật Đất đai năm 1993.

TTTP khẳng định những sai phạm như trên là rất nghiêm trọng, phát sinh hậu quả làm thiệt hại tài sản nhà nước (01 căn nhà và 2,5 ha đất), liên quan trách nhiệm quản lý và thực thi công vụ của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân, có dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái với quy định của pháp luật cần được làm rõ và xử lý nghiêm minh.

TTTP xác định các thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH), Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cai nghiện ma túy Phú Văn, Giám đốc Trung tâm Điêu dưỡng người bệnh tâm thân Thủ Đức, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Thủ Đức, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Giám đốc Sở LĐTBXH và các cá nhân, tổ chức có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Bổ nhiệm cán bộ chưa đúng theo quy định

Về việc giải thể Trung tâm giáo dục và Phát triển kinh tế mới Đakru, qua thanh tra cho thấy việc thực hiện giải thể Trung tâm Đakru chậm so với chỉ đạo của UBND TPHCM (kéo dài hơn 10 năm) nhưng không báo cáo UBND TPHCM để có biện pháp xử lý kịp thời. TTTP xác định các thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Giám đốc Sở LĐTBXH và các cá nhân, tổ chức có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Việc công khai, mình bạch trong công tác tổ chức cán bộ, TTTP xác định Sở LĐTBXH còn thiếu sót trong việc bô nhiệm 02 chức danh Phó Trưởng phòng Dạy nghề và Phó Chánh Thanh tra Sở khi chưa đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn chức danh và không có văn bản trao đổi, thỏa thuận với TTTP là không đúng với Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Không phê duyệt danh sách chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ, thiếu kiểm tra việc chuyền đổi vị trí công tác tại các đơn vị trực thuộc, để tình trạng Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, Cơ sở cai nghiện ma túy Bảo trợ xã hội Phú Văn có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhưng không phê duyệt danh sách đối với các đối tượng cần chuyền đổi.

TTTP xác định các thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở, Chánh Thanh tra Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Giám đốc Sở LĐXH và các cá nhân, tổ chức có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Từ những kết luận, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Chủ tịch UBND TPHCM kết luận, theo đó Giám đốc LĐTBXH phải ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 và những năm tiếp; Thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước theo đúng quy định…;

Tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo thuận lợi cho việc giám sát tập thể và của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng hiệu quả công tác, phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm cán bộ, các trường hợp được đề nghị bổ nhiệm phải đảm bảo đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn chức danh của Sở. Đối với các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh thanh tra của Thanh tra Sở LĐTBXH phải có ý kiến thống nhất của TTTP theo đúng quy định;

Thực hiện nghiêm túc công tác chuyển đổi vị trí công tác, chủ động nhận diện, xác định những vị trí công việc có nguy cơ xảy ra tham những, tiêu cực đề bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp; Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện các chương trình chặt chẽ, đúng quy định. Chấn chỉnh công tác lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi kịp thời, không để tồn đọng dự toán kinh phí ngân sách nhà nước vào cuối năm do chậm triển khai các hoạt động, chương trình;

Chấm dứt việc sử dụng, thanh quyết toán không đúng nguồn kinh phí hoạt động theo chương trình. Thực hiện mức chi cho các chương trình đúng theo quy định, không quyết toán các khoản chi chưa đúng thực tế, mức chi cao hơn quy định theo kết luận thanh tra;

Chấn chỉnh công tác quản lý mặt bằng nhà, đất, chấm dứt tình trạng để ngoài  số sách 08 căn nhà như thời gian qua, dẫn đến 01 căn nhà đã bị chiếm đoạt tiền bồi thường. Thực hiện rà soát toàn bộ mặt bằng nhà đất Sở và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng tại TPHCM và các tỉnh. Phối hợp với các sở ngành có liên quan, đề xuất UBND TPHCM phương án xử lý các mặt bằng nhà, đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích;

Giám đốc Sở LĐTBXH chỉ đạo rà soát rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo Sở, các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc liên quan đến những tồn tại, thiếu sót. Chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm, hạn chế, thiếu sót theo nội dung Kết luận thanh tra.

TTTP thực hiện chuyển hồ sơ cho Công an thành phố điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các cá nhân: Ông Trần Văn Hùng- Nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (chiếm 4,68 ha để trồng cao su); Ông Mai Thanh Trung- Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (chiếm 7,84 ha để trồng cao su); Ông Nguyễn Văn Quý- Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (chiếm 0,64 ha để trồng cao su) có hành vi chiếm dụng đất của Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa đề thu lợi cá nhân.

Tâm Phúc