Thứ Bảy, 16/01/2021

Nhiều vi phạm tại Sở LĐTBXH TPHCM: Cán bộ, nhân viên mượn đất nhưng không trả (Kỳ 1)

11/11/2019 14:48

Nhiều vi phạm trong công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, kê khai tài sản thu nhập và quản lý tài sản của Sở LĐTBXH đã bị Thanh tra thành phố chỉ ra.

so-ldtbxh-w1280-h960.jpg

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM

Vi phạm trong công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính

 Qua thanh tra, Thanh tra thành phố (TTTP) đã chỉ ra việc lập dự toán kinh phí của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) chưa phù hợp, tình hình thực tế, chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi dẫn đến không sử dụng hết dự toán năm 2016 là 18.639.640.202 đồng và năm 2017 là 70.214.207.562 đồng.

Sở LĐTBXH chưa cập nhật quy định pháp luật về quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, dẫn đến vẫn thực hiện theo Chỉ thị sô 19/2008/CT-UBND ngày 04/12/2008 của UBND TPHCM đã hết hiệu lực từ ngày 15/12/2016. Có ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số nội dung về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng từ thiện của các tổ chức, cá nhân trong nước tuy nhiên thiếu kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời, dẫn đến Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh không lập biên bản tiếp nhận và không vào số theo dõi đối với hàng tặng là rau, củ, quả, không ghi nhận đầy đủ các đoàn từ thiện đến Trung tâm, biên bản tiếp nhận không theo trình tự thời gian.

Sở LĐTBXH cũng chưa hướng dẫn Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cai nghiện ma túy Phú Văn trong việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán, để tình trạng các khoản thu, chi hoạt động kinh doanh căn tin đều được đơn vị hạch toán vào tài khoản 531 “Thu từ hoạt động sản xuất, dịch vụ”, là không phù hợp với quy định của Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày l5/11/2010 của Bộ Tài chính.

Về việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm, quản lý tài sản, qua thanh tra đã phát hiện Sở LĐTBXH không ghi giảm 13 căn hộ chung cư (đã bán năm 1999-2000) và 01 xe ô tô 4 chỗ hiệu LaÐa (đã bàn giao cho Sở Tài chánh- Vật giá năm 2001) trên Số kế toán của Văn phòng Sở, chưa đảm bảo các nguyên tắc về quản lý tài sản. Còn tình trạng 12/39 đơn vị trực thuộc Sở không thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công, vi phạm Quyết định 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Cán bộ, nhân viên mượn đất không trả

Trong công tác công khai, mình bạch trong quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà, đất, kho bãi, nhà công sản, qua thanh tra, TTTP xác định việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất của Sở LĐTBXH chưa chặt chẽ. Sở LĐTBXH không kê khai, báo cáo 8 địa chỉ nhà, đất cho Ban chỉ đạo 09 để đưa vào Phương án xử lý tổng thể nhà, đất của Sở LĐTBXH theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ dẫn đến tình trạng 1 địa chỉ đã bị người khuyết tật chiếm đoạt tiền giải tỏa (Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật);

Chậm thực hiện Phương án xử lý tổng thể nhà, đất đã được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2008 (đối với các mặt bằng nhà, đất trên địa bàn TPHCM); Không kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng thực tế dẫn đến các hộ dân tự sửa chữa, xây thêm nhà kiên cố nhưng không biết (Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Cơ sở Cai nghiện ma túy Thủ Đức);

Không kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, để kéo dài qua nhiều năm gây khó khăn cho công tác thu hồi (Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cai nghiện ma túy Phú Văn, Cơ sở Cai nghiện ma túy Đức Hạnh), để tình trạng cho cán bộ công nhân viên mượn đất nhưng không trả, trong đó có 02 trường hợp đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sang nhượng (Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa);

Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trực thuộc còn chậm, đến thời điểm hiện nay chỉ có 15/44 địa chỉ nhà đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong công tác quản lý, sửa chữa trụ sở.

Chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu

Về quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động tại Văn phòng Sở, qua thanh tra cho thấy việc chia nhỏ gói thầu sửa chữa xe ô tô năm 2016 để thực hiện chỉ định thầu, là thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Chi kinh phí tổ chức Hội thi tay nghề trẻ Thành phố lần thứ IX năm 2016, chi mua nguyên vật liệu huấn luyện Đoàn thành phố tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm TPHCM và tham gia Hội thi toàn Quốc lần thứ V năm 2016 chưa đúng kế hoạch, chi tiền ăn cao hơn mức chi theo Văn bản số 1088/UBND-VX ngày 15/3/2016 của UBND TPHCM.

TTTP cũng chỉ rõ việc không theo dõi ghi tăng tài sản là 01 máy in A3 màu, 01 máy in A4 đã mua bằng kinh phí tổ chức Hội thi tay nghề trẻ Thành phố lần thứ X năm 2016 số tiền 25.877.500 đồng. Việc sử dụng kinh phí không thường xuyên năm 2016 để thanh toán cho BHXH thành phố chi phí hỗ trợ 30% mua thẻ BHYT năm 2016 với số tiền 1.762.464.825 đồng là sử dụng không đúng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

trung-tam-hiep-binh-chanh-w1280-h720.jpg

Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

Về việc quản lý và sử dụng các nguồn quỹ theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND TPHCM. Qua thanh tra cho thấy, kế toán quỹ Đền ơn đáp nghĩa không thực hiện đối chiếu số tồn hàng năm với Kho bạc nhà nước từ tháng 01/2016 đến nay là thực hiện không đúng Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính.

Sở LĐTBXH đã chậm thực hiện thủ tục thành lập quỹ Bảo trợ trẻ em theo Văn bản 839/TB-VP ngày 02/11/2015 của UBND TPHCM về Xây dựng Đề án thành lập quỹ. Tham mưu UBND TPHCM ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở “là đơn vị quản lý và tham mưu hoạt động của quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phổ” trong khi quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố do Hội LHPN thành phố quản lý từ khi thành lập đến nay, dẫn đến việc không thực hiện được và có Tờ trình số 02/TTr- BVSTBPN&BPĐG ngày 23/4/2018 xin ý kiến UBND TPHCM đề xuất để Hội LHPN tiếp tục quản lý quỹ.

Trong việc công khai, minh bạch trong công tác xử phạt vị phạm hành chính, qua thanh tra cho thấy Thanh tra Sở LĐTBXH chưa quản lý số biên bản vi phạm hành chính chặt chế. Có tình trạng biên bản thanh tra có ghi nhận các vi phạm của đơn vị nhưng Đoàn thanh tra không lập biên bản vi phạm hành chính, không xử phạt hoặc không báo cáo cho người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định là chưa đảm bảo theo Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Kê khai tài sản, thu nhập không đúng thực tế

Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, TTTP đã khẳng định công tác kê khai tài sản, thu nhập chưa được thực hiện tốt, còn tình trạng kê khai chưa đầy đủ, kê khai tổng thu nhập thấp hơn thực tế, không kê khai chi tiết về nhà ở, đất ở và tình hình biến động của nhà ở tại Văn phòng Sở, Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cai nghiện ma túy Phú Văn, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh là thực hiện chưa đúng theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý, Sở LĐTBXH chưa thực hiện xong 5/22 kiến nghị theo Kết luận thanh tra và 2 kiến nghị theo Kết luận Kiểm toán là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ.

Qua thanh tra cho thấy, trong các năm 2016 và 2017, Sở LĐTBXH không ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp là chưa thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành LĐTBXH được quy định tại Quyết định số 697/QĐ- LĐTBXH ngày 01/6/2009 của Bộ LĐTBXH. Sở LĐTBXH cũng chưa ban hành quy định về quản lý Passport Công vụ theo quy định.

Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc tới độc giả.

Tâm Phúc