Thứ Năm, 22/10/2020

Lùm xùm việc xã hội hóa trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (Kỳ 2): “Vội vã” tiến hành xã hội hóa

16/07/2019 12:55

Từ năm 2017 đến thời điểm UBND tỉnh Long An ra quyết định phê duyệt đề án xã hội hóa trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An, đã có 3 đề án được xây dựng và nhiều văn bản chỉ đạo rốt ráo vấn vấn đề này.

Từ một đề án sơ sài...

Ngày 4/3/2017, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An (trường ĐH KTCN) có tờ trình về việc xin được tiếp nhận cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (trường TC KTKT) theo chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trong Đề án (ĐA) trường ĐH KTCN Long An cho rằng, những năm gần đây hoạt động của trường TC KTKT gặp nhiều khó khăn, nguồn tuyển sinh nhiều năm liền không đạt chỉ tiêu được giao, không khai thác, hoạt động hết công suất…Trường ĐH KTCN Long An đề nghị được tiếp nhận cơ sở trường TC KTKT , chuyển toàn bộ đội ngũ viên chức của trường TC KTKT có nguyện vọng tiếp tục công tác tại trường ĐH KTCN Long An, làm cơ sở 2 của trường ĐH KTCN Long An.

Về tài sản, trường ĐH KTCN Long An xin được thuê lâu dài hoặc 49 năm đối với cơ sở hạ tầng (đất và tài sản) của trường TC KTKT.

Ngày 10/03/2017, Văn phòng Tỉnh ủy Long An có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét vấn đề và báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến.

Ngày 17/3/2017, Văn phòng UBND tỉnh Long An có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) cùng các cơ quan liên quan xây dựng, đề xuất phương án xã hội hóa trường TC KTKT.

Một giáo viên trường TC KTKT chia sẻ: “Theo quy định thì trường đại học chỉ được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trong đó trình độ cao đẳng phải dừng tuyển sinh trước năm 2020. Không hiểu vì sao trường ĐH KTCN Long An lại đưa ra phương án như vậy vì trường đại học không được đào tạo trình độ trung cấp”.

Ngày 3/4/2017, Sở KHĐT có văn bản gửi UBND tỉnh Long An báo cáo UBND tỉnh về tờ trình và đề án xã hội hóa trường TC KTKT của trường ĐH KTCN Long An. Theo đó, đề án của trường ĐH KTCN lập còn sơ sài, chưa thể hiện nội dung cần thiết, đồng thời Sở KHĐT yêu cầu trường ĐH KTCN Long An phải làm rõ các lý do, mục tiêu, ưu điểm và thuận lợi của việc xã hội hóa; Phương án nhân sự, tổ chức bộ máy..

Ngày 18/4/2017, Văn phòng UBND tỉnh Long An có văn bản gửi Sở KHĐT và các sở, ngành, đơn vị có liên quan giao Sở KHĐT hướng dẫn trường ĐH KTCN Long An thực hiện chủ trương (xây dựng lại đề án – PV)

... đến một đề án cẩu thả

Ngày 8/5/2017, trường ĐH KTCN Long An tiếp tục có tờ trình về việc xin được tiếp nhận cơ sở trường TC KTKT Long An theo chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Tại đề án lần này, trường ĐH KTCN Long An cập nhập thêm thông tin và số liệu. Tuy nhiên, số liệu trường ĐH KTCN Long An đưa vào đề án lại vô cùng cẩu thả. Cụ thể, tổng diện tích đất của trường TC KTKT là 47.928m2  thế nhưng trong đề án lại ghi là 4.792m2 (giảm hơn 10 lần so với thực tế).

Trường ĐH KTCN Long An cho rằng hoạt động của trường TC KTKT ngày càng giảm, đồng nghĩa vói việc cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho đào tạo của trường ngày càng tăng…đội ngũ giảng viên chỉ dạy trong trường, cứ dùng mãi kiến thức năm này qua năm khác, không làm nghề thực tế bên ngoài nên không cập nhập, nắm bắt được sự thay đổi kết hợp với trang thiết bị thực hành lạc hậu, thiếu đầu tư…

Đề án của trường ĐH KTCN Long An còn cho rằng trường TC KTKT tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, dẫn tới thu nhập của cán bộ công nhân viên không đảm bảo và có một số bộ phận cán bộ, giảng viên, nhân viên phải tìm kiếm thêm công việc bên ngoài để trang trải cuộc sống…

Trong đề án của trường ĐH KTCN Long An đưa ra sự cần thiết phải chuyển đổi hình thức quản lý, trường này viện dẫn chủ trương về phát triển nguồn nhân lực đã có trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (tỉnh Long An- PV) lần thứ XVII. Thế nhưng qua tìm hiểu, tỉnh Long An tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016 – 2020 là Đại hội lần thứ X.

Một điểm nữa, các bảng số liệu về thực trạng các trường trung cấp dạy nghề tại Long An mà đề án của trường ĐH KTCN Long An đưa vào lại là số liệu thống kê năm 2008, không phải số liệu thời điểm lập đề án.

Trong phần ý kiến về đề án này, Sở LĐTBXH đã khẳng định, trường TC KTKT không nằm trong danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa của tinh năm 2017. Sở LĐTBXH cũng cho rằng đề án của trường ĐH KTCN Long An đã không dựa vào các căn cứ pháp lý trên các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hiện hành mà lại dựa vào những căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành…Sở LĐTBXH khẳng định đề án của trường ĐH KTCN là không có cơ sở và không chính xác.

Trong văn bản ngày 29/05/2017, Sở KHĐT kiến nghị UBND tỉnh Long An trước mắt không tiến hành thực hiện xã hội hóa đối với trường TC KTKT, tuy nhiên cần thiết đơn vị phải có phương án và lộ trình tự chủ tài chính, không tiếp tục sử dụng vốn ngân sách hàng năm.

Mặc dù 3 đề án xã hội hóa trường TC KTKT được đánh giá là sơ sài, cẩu thả…nhưng rồi chủ trương về xã hội hóa trường vẫn được Sở KHĐT kiến nghị

Thay đổi bất ngờ  

Mặc dù Sở KHĐT kiến nghị UBND tỉnh Long An trước mắt không tiến hành xã hội hóa đối với trường TC KTKT, thế nhưng, trong Thông báo số 269/TB- UBND ngày 22/6/2017 về việc xã hội hóa trường TC KTKT, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vẫn giao Sở KHĐT làm việc với nhà đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh đề án để chủ trì, phối hợp cùng các ngành xem xét, thẩm định và có ý kiến đề xuất UBND tỉnh để báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Ngày 19/6/2017, Sở KHĐT có Công văn về việc hoàn chỉnh lại đề án xã hội hóa trường TC KTKT (lần 2).

Trường ĐH KTCN Long An tiếp tục có tờ trình ngày 29/06/2017, xin được tiếp nhận cơ sở trường TC KTKT theo chính sách xã hội hóa.

Ngày 17/7/2017, Sở KHĐT có văn bản gửi UBND tỉnh Long An về chủ trương thực hiện xã hội hóa trường TC KTKT.

Trong văn bản này Sở KHĐT không kiểm tra số liệu, diện tích nhà trường vẫn ghi là 4.792m2 trong khi diện tích thực tế là 47.928m2..

Trong phần góp ý vào đề án (lần thứ 3- PV) của trường ĐH KTCN Long An, Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng đề án chưa thuyết minh được các cơ sở và các số liệu cụ thể để đánh giá hiệu quả hoạt động trong thời gian qua và hiện nay, các nhận xét còn mang tính chủ quan, chưa rõ ràng.

Còn trường TC KTKT, trong phần góp ý kiến đã khẳng định các mục 1.2; 2.2; 2.3;2.4 trong đề án không đúng với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Long An nói chung và trường TC KTKT nói riêng. Đề án thuyết minh nhiều vấn đề hạ thấp uy tín của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Căn cứ pháp lý của đề án chưa được cập nhập…

Trường TC KTKT khẳng định đề án không đủ cơ sở pháp lý, minh chứng để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An xem xét. Đồng thời trường cũng khẳng định đang hoạt động tốt, đảm bảo tự chủ hàng năm khoảng 50% kinh phí hoạt động nên việc xã hội hóa nhà trường là chưa cần thiết. Nếu có chủ trương giao thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn, nhà trường cam kết thực hiện theo đúng hướng dẫn. Trường TC KTKT kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm chỉ đạo chấm dứt việc lập đề án để đội ngũ cán bộ, viên chức an tâm công tác, tránh tác động xấu đến dư luận xã hội.

Như vậy, trong chưa đầy 2 tháng, với 3 đề án của trường ĐH KTCN Long An được đánh giá là sơ sài, cẩu thả và với sự thay đổi quan điểm đến “chóng mặt” của Sở KHĐT, chủ trương xã hội hóa trường TC KTKT tiếp tục được đề nghị thực hiện.

Anh Tuấn- Đan Hà