Thứ Tư, 29/01/2020

Lùm xùm việc xã hội hóa trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (Kỳ 1): Âm thầm xây dựng đề án

15/07/2019 13:12

Nhiều cán bộ, giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An bức xúc trước việc UBND tỉnh Long An quyết định xã hội hóa nhà trường. Nhiều kiến nghị của nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên đã không được làm rõ một cách thỏa đáng.

Ngày 20/5/2019, trên cơ sở Đề án xã hội hóa (ĐA XHH) Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (Trường TC KTKT) do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) lập, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký Quyết định số 1743/QĐ- UBND, Quyết định về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa Trường TC KTKT.

Trong ĐA XHH khẳng định sự cần thiết phải XHH để đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh trong thời gian tới, cần phải tăng cường các nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp… với mục tiêu góp phần giảm đầu tư ngân sách, phát huy hiệu quả sử dụng tài sản hiện có và phát huy nguồn lực, vai trò của khu vực tư nhân.

ĐA XHH khẳng định so với yêu cầu tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo thì đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng cần phải tuyển dụng bổ sung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định.

Ngoài ra, ĐA XHH còn khẳng định việc phải đầu tư, xây dựng thêm cơ sở vật chất trang thiết bị đặc biệt là thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm, thiết bị ngoài nghề nghề trọng điểm và so với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu còn thiếu so với quy định của Bộ LĐTBXH.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An

Theo ghi nhận, ĐA XHH số 195 được Sở LĐTBXH tỉnh Long An lập ngày 19/2/2019 chỉ có vỏn vẹn 11 trang về nội dung. Trong đó, phần sự cần thiết cho việc xã hội hóa trường TC KTKT chỉ chưa đầy 20 dòng, chưa thấy được sự cấp thiết phải XHH trường TC KTKT cũng như không thấy nội dung nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học về trường TC KTKT.

Trao đổi với phóng viên, đại diện cán bộ, giáo viên Trường TC KTKT cho biết: “ĐA XHH do Sở LĐTBXH lập còn rất sơ sài, không lấy ý kiến tập thể nhà trường, trong khi đó trường là đối tượng chịu tác động trực tiếp của ĐA XHH này, đây là việc vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục thực hiện xây dựng đề án”.

Tại buổi tiếp xúc với đại diện cán bộ, giáo viên trường TC KTKT, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc trước khi lập ĐA XHH, Sở LĐTBXH và các sở, ngành có liên quan có thực hiện nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá một cách bài bản, khoa học về nhà trường không? Có trực tiếp xuống trường nắm bắt tình hình, trao đổi và làm rõ các nội dung trong đề án không?

Đại diện cán bộ, giáo viên nhà trường thông tin cho biết, không có một nghiên cứu, báo cáo đánh giá bài bản, khoa học về hoạt động của nhà trường trước khi lập ĐA XHH. Đồng thời cũng không có sở, ngành, cơ quan chức năng nào về nhà trường làm việc để lắng nghe, trao đổi, ghi nhận các ý kiến phản biện của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xung quanh việc lập ĐA XHH và tiến hành XHH nhà trường.

“Chủ trương XHH giáo dục của Đảng, Nhà nước là chủ trương đúng đắn. Chúng tôi không phản đối, chúng tôi luôn chấp hành. Nhưng việc XHH phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phải có đánh giá tác động một cách bài bản, khoa học nhất là đối với trường nghề. Nhưng chúng tôi lại không hay biết gì từ khi lập đề án, chỉ được biết khi công bố đề án và lúc đó thì mọi thứ đã xong rồi”, một giáo viên chia sẻ.

Tại sao nhà trường không được lấy ý kiến khi xây dựng đề án? Sở LĐTBXH và UBND tỉnh Long có “đốt cháy giai đoạn” trong việc triển khai thực hiện?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ tới.

Anh Tuấn - Đan Hà