Thứ Bảy, 19/09/2020

Long An: Nhiều vi phạm tại Dự án HomeLand Gold

03/07/2019 21:13

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án Khu dân cư, nhà ở HomeLand Gold do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) làm chủ đầu tư.

Chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng không phép

Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc - Hoàng Gia nay là Khu dân cư, nhà ở công nhân HomeLand Gold (Dự án HomeLand Gold), có diện tích 4,7ha tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty Thiên Phúc đầu tư Dự án HomeLand Gold.

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư dự án là 40 tỷ đồng, trong đó vốn cố định 20 tỷ đồng và vốn lưu động 20 tỷ đồng, thuộc trường hợp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (không thực hiện các thủ tục kê biên, bồi thường thu hồi đất) theo quy định của Luật Đất đai.

Nhiều sai phạm tại dự án HomeLand Gold (Ảnh: TN)

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định, đến thời hiện tại Công ty Thiên Phúc chưa thực hiện thủ tục về đất đai như: chưa nộp hồ sơ xin giao đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính ... nên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Công ty Thiên Phúc cũng chưa thực hiện việc ký quỹ dự án theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 29/8/2017, UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 7059/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hải về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Về biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Minh Hải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, nhưng ông Nguyễn Minh Hải không khắc phục do ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty Thiên Phúc đầu tư Dự án Homeland Gold.

Ngoài ra, dự án đã xây dựng 01 văn phòng công ty, 03 căn nhà khi chưa được thẩm định bản vẽ thiết kế xây dựng, chưa xin phép xây dựng... nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Chưa có chủ trương vẫn ký hợp đồng

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Hòa, vào khoảng tháng 01/2017 đến tháng 10/2017, Công ty Thiên Phúc có ký một số hợp đồng giao dịch với người dân bằng các hình thức như: Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ; Hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh chợ; Hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh.

Qua thanh tra, Công ty Thiên Phúc xác nhận có thực hiện giao dịch bằng hình thức góp vốn với người dân. Như vậy, trên thực tế đến thời điểm tiến hành thanh tra, Công ty Thiên Phúc chưa thực hiện thủ tục xin giao đất nhưng Công ty đã tiến hành ký hợp đồng giao dịch với người dân bằng các hình thức như: Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ; Hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh chợ; Hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh.

Đoàn thanh tra có làm việc với các công dân theo đơn đến để nắm tình hình vụ việc, qua đó người dân cung cấp 32 hợp đồng giao dịch với Công ty Thiên Phúc và có biên lai thu tiền theo từng hợp đồng, hình thức cụ thể: 21 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ; 07 hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh trả góp; 02 hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh chợ và 02 hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, có khoảng 21 hợp đồng giao dịch được ký kết trước ngày 27/9/2017, ngày UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty Thiên Phúc đầu tư dự án Thiên Phúc - Hoàng Gia.

Như vậy, Công ty Thiên Phúc đã tiến hành ký hợp đồng giao dịch với người dân bằng các hình thức khác nhau, thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Thanh tra cũng khẳng định, Công ty Thiên Phúc đã thiếu sự phối hợp với UBND huyện Đức Hòa và các sở ngành để giải quyết những vấn đề có liên quan đến người dân, gây ra bức xúc và khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Tuấn