Thứ Hai, 16/12/2019

Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc: UBND quận thua kiện vì từ chối bồi thường sai luật

27/06/2019 07:00

Mặc dù dã đóng lệ phí trước bạ để sang tên thửa đất tại thửa 513, tờ bản đồ số 26, phường An Phú, Quận 2 nhưng bà Mai vẫn không nhận được bồi thường theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 15/12/2015, UBND quận 2 ban hành Quyết định số 5126/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với ông Ngọc, bà Tiếp mặc dù biết rõ bà Mai và gia đình đang sử dụng thửa đất nói trên.

UBND quận 2 làm trái chỉ đạo của Sở TN&MT

Ngày 28/7/2009, UBND quận 2 ban hành Quyết định số 10676/QĐ-UBND-TNMT về thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường trục chính khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, thu hồi 911mđất của ông Ngọc, bà Tiếp tại 1 phần thửa 513 tờ bản đồ 26 phường An Phú quận 2. Ngày 10/11/2010, UBND quận 2 ban hành Quyết định số 14822/QĐ-UBND về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 dự án trên. Ngày 25/11/2015, UBND quận 2 ban hành Quyết định số 4853/QĐ-UBND-TNMT về điều chỉnh một phần nội dung Điều 1 Quyết định số 10676/QĐ-UBND-TNMT ngày 28/7/2009. Ngày 15/12/2015, UBND quận 2 ban hành Quyết định số 5126/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với ông Ngọc, bà Tiếp mặc dù biết rõ bà Mai và gia đình đang sử dụng thửa đất nói trên.

Bà Mai đã gửi đơn khiếu nại đến UBND quận 2, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh. Ngày 04/3/2016, Chánh Thanh tra Sở TN&MT ban hành Công văn 103/CV-TT trả lời khiếu nại của bà Mai có nội dung: Căn cứ theo khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng và theo khoản 2 điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định, trường hợp bà Mai nếu không có tranh chấp, khiếu nại và nếu không có tình tiết gì khác so với nội dung đơn của bà Mai trình bày đối với phần đất nêu trên thì bà Mai có đủ điều kiện để nhận bồi thường theo quy định pháp luật.

Mặc dù, UBND quận 2 đã nhận được Công văn số 103/CV-TT ngày 4/3/2016 và Công văn 74/CV-TT ngày 18/2/2016 có ý kiến chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở TN&MT nhưng UBND quận vẫn từ chối bồi thường. Thậm chí, Chủ tịch UBND quận 2 tiếp tục ban hành Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Tiếp, ông Ngọc. Ngày 13/6/2017, Chủ tịch UBND quận 2 ban hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND điều chỉnh một phần nội dung Điều 1 Quyết định số 3742/QĐ-UBND, cưỡng chế cả bà Mai (Quyết định bồi thường 10676 không có tên bà Mai). Vì vậy, bà Mai đã khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy tất cả các quyết định nêu trên của UBND quận 2. Ngày 11/6/2018, bà Nguyễn Thị Mai mất, các đồng thừa kế của bà Mai tiếp tục khởi kiện.

Bị Tòa hủy tất cả các Quyết định

 

Các quyết định của UBND và Chủ tịch UBND quận 2 bị Tòa tuyên hủy

Tại bản án số 1837/2018/HC-ST ngày 10/12/2018 của TAND TP. Hồ Chí Minh, HĐXX nhận định: Sau khi nhận chuyển nhượng từ ngày 2/7/2019, ông Ngọc, bà Tiếp đã hoàn thành thủ tục thuế TNCN, bà Mai đã thực hiện xong việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo thông báo của Chi cục Thuế quận 2, cũng như thực hiện thủ tục yêu cầu UBND quận 2 cập nhật biến động. Tuy nhiên UBND quận 2 từ chối bồi thường với lý do đất nằm trong quy hoạch. Theo đó, việc UBND quận 2 cho rằng bà Mai chưa thực hiện đăng bộ nên không bồi thường cho bà Mai mà bồi thường cho ông Ngọc, bà Tiếp là không hợp lý.

Mặc khác, theo HĐXX, UBND quận 2 cho rằng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ chỉ phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại văn phòng đăng ký QSDĐ nên ban hành các quyết định thu hồi đất, bồi thường cho ông Ngọc, bà Tiếp là không đúng quy định của pháp luật, bởi lẽ việc chuyển nhượng của các bên diễn ra trước ngày UBND quận 2 thu hồi đất. Tại thời điểm lập hồ sơ bồi thường cũng như quá trình khảo sát thực tế phần đất nằm trong quy hoạch để lập hồ sơ bồi thường thì bà Mai là người đang quản lý và sử dụng phần đất trên.

Đối với Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 và quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND quận 2 về việc cưỡng chế thu hồi đất, HĐXX cho rằng, theo biên bản công bố quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND phường An Khánh cho ông Ngọc, bà Tiếp. Nhưng ông Ngọc, bà Tiếp có ý kiến là phần đất có liên quan đến 2 quyết định trên đã bán cho bà Mai nên không đồng ý ký nhận và ký tên vào biên bản. Riêng bà Mai cũng được UBND quận 2 tống đạt quyết định cưỡng chế và bà Mai đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trống. Như vậy, UBND quận 2 không có gì chứng minh vợ chồng ông Ngọc, bà Tiếp cũng như bà Mai không chấp hành việc giao đất theo quyết định thu hồi.

Từ nhận định trên căn cứ theo khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng và theo khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định, HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Mai về hủy tất cả các quyết địnhđền bù và cưỡng chế nêu trên.

Điều đáng chú ý là một số hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ trên cùng một dự án, tương tự như bà Mai, người mua được lập hồ sơ bồi thường. Hiện nay, UBND và Chủ tịch UBND quận 2 đã có đơn kháng cáo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin khi có kết quả xét xử phúc thẩm.

Phong Vân