Thứ Bảy, 25/01/2020

Khu đô thị mới Dương Nội thừa 511 căn biệt thự: Chủ đầu tư nói gì?

10/09/2019 12:20

Trước đó, Công lý và Xã hội có bài viết phản ánh thông tin Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường đã xây tăng 511 căn biệt thự. Ngay sau phản ánh của báo, Tập đoàn Nam Cường đã có những trả lời cụ thể.

Từ thông tin xây thừa hàng trăm căn biệt thự

Trước đó theo phản ánh, so với bản đồ chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Khu đô thị (KĐT) mới Dương Nội “băm nát” quy hoạch khi tăng 511 căn biệt thự rồi ngụy biện một cách vụng về.

Cụ thể, tại bảng quy hoạch sử dụng đất chi tiết điều chỉnh của Quyết định số 1955/QĐ-UBND, mục 5.1 thể hiện tổng số biệt thự là 2.253 căn, tổng số liền kề là 544 căn. Tuy nhiên, trong bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây (cũ) lại thể hiện tổng số biệt thự là 2.716 căn, số hộ liền kề là 592 căn. Đối chiếu hai số liệu này có thể thấy, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 tăng so với Quyết định số 1955/QĐ-UBND là 511 căn biệt thự.

Lý giải về việc này, đại diện Tập đoàn Nam Cường cho rằng: Đã có sự sai sót lỗi đánh máy về số lượng các căn biệt thự tại Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Hà Tây với số liệu trong bản vẽ của thiết kế cơ sở được duyệt. Cũng ngay trong thời gian đó, Tập đoàn đã ban hành các văn bản kiến nghị và đã được các cơ quan có thẩm quyền xác định lại số lượng các căn biệt thự này.

Ngày 5/4/2013, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 575/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị xem xét hiệu chỉnh lại các số liệu liên quan đến một số nội dung giải trình của Tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Văn bản của Bộ Xây dựng nêu: “Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 2/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây, tổng số biệt thự là 2.253 căn, tổng số liền kề là 544 căn, đạt chỉ tiêu trung bình diện tích lô đất đối với nhà biệt thự 255m2/lô, nhà liền kề là 93m2/lô. Theo hồ sơ quy hoạch đã được thẩm định, tổng số biệt thự là 2.716 căn, tổng số liền kề là 212 m2/lô, nhà liền kề là 86m2/lô.

Các chỉ tiêu diện tích lô đất nêu trên đều phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và điều kiện thực tế đối với từng loại hình nhà biệt thự và nhà liền kề.

kdt-moi-duong-noi-w1000-h428.jpg

Toàn cảnh Khu đô thị mới Dương Nội

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Quyết định số 1955/QĐ-UBND tỉnh Hà Tây (cũ) là căn cứ để thành lập bản vẻ quy hoạch (bản vẽ phân lô). Như vậy quyết định có trước thì mới có được bản vẽ quy hoạch, nhưng Tập đoàn Nam Cường lại đổ thừa cho lỗi “đánh máy”.

Đáng nói, Tập đoàn Nam Cường còn cho rằng các chỉ tiêu diện tích lô đất đều phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, đối chiếu theo Quyết định số 1955; quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt và quy hoạch điều chỉnh, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án thì tiêu chuẩn đất ở ghi rõ, diện tích tối thiểu là 200 và tối đa là 300m2.

Trong khi thực tế xây dựng, nhiều khu biệt thự mà Tập đoàn Nam Cường đã hoàn thiện và rao bán công khai có những ô diện tích chỉ 158m2.

Tập đoàn Nam Cường nói gì?

Trong công văn cung cấp thông tin cho Báo Công lý, Tập đoàn Nam Cường cho biết: Sau khi được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KĐT mới Dương Nội, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ), Tập đoàn Nam Cường đã gửi hồ sơ xin ý kiến Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở nhà ở thấp tầng (biệt thự, liền kề) phân khu A, B, C, D.

Ngày 28/6/2012, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1047/BXD-HĐXD về việc góp ý kiến về thiết kế cơ sở nhà ở thấp tầng, liền kề, biệt thự khu A, B, C (D) tại KĐT mới Dương Nội, trong đó Bộ Xây dựng thấy có sự sai khác số lượng nhà ở thấp tầng giữa Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và bản vẽ quy hoạch (bản vẽ phân lô) đã được Sở Xây dựng Hà Tây đóng dấu xác nhận.

Tiếp đó, ngày 5/4/2013, Bộ Xây dựng có Văn bản số 575/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị xem xét hiệu chỉnh lại các số liệu liên quan đến một số nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Văn bản của Bộ Xây dựng nêu: “Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 2/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây, tổng số biệt thự là 2253 căn, tổng số liền kề là 544 căn, đạt chỉ tiêu trung bình diện tích lô đất đối với nhà biệt thự 255m2/lô, nhà liền kề là 93m2/lô. Theo hồ sơ quy hoạch đã được thẩm định, tổng số biệt thự là 2.716 căn, tổng số liền kề là 212m2/lô, nhà liền kề là 86m2/lô. Các chỉ tiêu diện tích lô đất nêu trên đều phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và điều kiện thực tế đối với từng loại hình nhà biệt thự và nhà liền kề.

kdt-moi-duong-noi-w1000-h428.jpg

 Phối cảnh Khu đô thị mới Dương Nội

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội tại Văn bản số 1206/SXD-QLDA ngày 26/2/2013, thời điểm đó khu nhà biệt thự và khu nhà liền kề đã thi công xong phần kết cấu chính và đang hoàn thiện theo các bản vẽ quy hoạch chi tiết đã đóng dấu thẩm định của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây. Nhằm đảm bảo sự thống nhất về mặt pháp lý giữa hồ sơ bản vẽ quy hoạch đã được thẩm định và Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đồng thời để nhà đầu tư có đủ cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo quy định, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, hiệu chỉnh lại các số liệu trên trong Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 2/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tây”.

Ngày 18/7/2013, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có Văn bản số 5220/BC-SXD báo cáo đề xuất xử lý số liệu chưa khớp trong Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KĐT mới Dương Nội, quận Hà Đông. Theo đó, trên cơ sở ý kiến giải trình của chủ đầu tư, ý kiến của Bộ Xây dựng và tình hình thực tế đầu tư xây dựng, kinh doanh tại dự án, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề nghị của UBND TP Hà Nội chấp thuận nội dung như sau:

Đề nghị UBND thành phố có văn bản cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tiếp tục triển khai nhà ở cao tầng trên lô đất CT-07, CT-08 và các lô biệt thự tại các phân khu A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, Q, R, S, Y và các lô liền kề phân khu U theo bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Sở Xây dựng Hà Tây (trước đây) xác nhận ngày 1/7/2008. Sau khi được UBND thành phố có văn bản chấp thuận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội có trách nhiệm chủ động liên hệ với Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) và làm các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 5493/UBND-QHXDGT ngày 1/8/2013 về việc xử lý số liệu chưa khớp trong Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KĐT mới Dương Nội, TP Hà Đông gửi các Sở: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hà Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Tại văn bản này, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng TP Hà Nội tại văn bản nêu trên: Cho phép chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tiếp tục triển khai dự án KĐT mới Dương Nội, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, TP Hà Nội) theo bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Sở Xây dựng Hà Tây (cũ) xác nhận ngày 1/7/2008.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.

Văn Hoàng - Thái Bình