Thứ Bảy, 06/06/2020

Khởi kiện Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương ra tòa

07/10/2019 16:21

Bức xúc vì bị cách chức vô cớ, ông Đào Quang Trường đã khởi kiện Quyết định của ông Trần Văn Cường, Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương ra Tòa.

11-w1337-h1782.jpg

Quyết định Số 2801 ngày 19/6/2018 của Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương về việc thi hành kỷ luật lao động đối với ông Trường bằng hình thức cách chức

Chiều ngày 25/9/2019, tại TAND tỉnh Hải Dương đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ án ông Đào Quang Trường khởi kiện Quyết định số 2801 ngày 19/6/2018 của Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương về việc thi hành kỷ luật lao động đối với ông Trường bằng hình thức cách chức.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa thông tin, ngày 07/6/2018 Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương ban hành Quyết định số 1690 v/v xem xét trách nhiệm của cá nhân trong việc xử lý sự cố MBA 320kVA của Công ty TNHH Quốc Trưởng ngày 04/01/2018.

Tuy nhiên tại cuộc họp, Giám đốc Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương lại đưa các nội dung khác vào kiểm điểm (về mua bán điện với Công ty Lộc Vượng, về gửi Tờ trình 742 sang Sở Công thương, về thực hiện công tác dịch vụ quản lý vận hành). Như vậy, cuộc họp này không đảm bảo quyền lợi cho người lao động vì người lao động có quyền nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa cho bản thân (theo Điều 123 – Bộ luật Lao động năm 2012).

Tại cuộc họp kỷ luật ngày 15/6/2018, Trưởng phòng Tổ chức và nhân sự báo cáo hồ sơ, trình tự và diễn biến vụ việc. Trong hồ sơ gồm: Bản kiểm điểm; Tường trình của người lao động; Biên bản làm việc của Đoàn công tác Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc xác minh nội dung đơn thư của Công ty Quốc Trưởng và Công ty cổ phần Đông Á; Thông báo số 1986 ngày 21/5/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kết luận cuộc họp của Đoàn công tác tại Công ty điện lực Hải Dương từ ngày 15 đến ngày 18/5/2018; Báo cáo của Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế.

Hồ sơ xử lý vụ việc không có Tờ trình của Hội đồng kỷ luật và biên bản họp hội đồng kỷ luật về các nội dung trên, mặt khác Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương không yêu cầu người lao động kiểm điểm các nội dung khác ngoài nội dung liên quan đến sự cố tại Công ty Quốc Trưởng, nhưng tại cuộc họp Giám đốc Điện lực Hải Dương lại đưa nội dung khác vào kiểm điểm là chưa đúng quy định.

Tại cuộc họp xem xét kỷ luật lao động vào ngày 15/6/2018 chỉ có một mình Giám đốc Điện lực Hải Dương đưa ra hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Trường, các ý kiến khác tham gia tại cuộc họp không có ý kiến nào nói về việc đồng ý hay không đồng ý với hình thức cách chức ông Trường. Do vậy chưa đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong xem xét, xử lý kỷ luật người lao động. Xét về trình tự, thủ tục chưa đảm bảo theo quy định để xem xét xử lý kỷ luật.

22-w1361-h1815.jpg

Giấy ủy quyền số 3010/UQ-PCHD của ông Trần Văn Cường- Giám đốc Cty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

Đại diện VKS nhận định, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương xem xét xử lý kỷ luật lao động ông Đào Quang Trường về 04 hành vi đều thể hiện không có cơ sở, chưa có căn cứ, chưa thỏa đáng.

Việc Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương cho rằng ông Trường đã vi phạm các quy định: Khoản 6, Điều 13, nguyên tắc giao dịch với khách hàng thuộc Chương II, phần thứ nhất; Khoản 2, Điều 9 trách nhiệm của đơn vị Điện lực thuộc Chương II phần thứ hai Bộ Quy trình kinh doanh điện năng năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chưa chính xác.

Bên cạnh đó, Sở công thương tỉnh Hải Dương đã kết luận: xác định vụ việc sự cố tại TBA Quốc Trưởng 2, trách nhiệm xử lý sự cố thuộc về Công ty Quốc Trưởng. Tuy vậy, tại thời điểm kiểm tra nhóm trực sửa chữa chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 10 yêu cầu chung đối với xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia quy định tại Thông tư 28 ngày 15/9/2014 của Bộ Công thương.

Đồng thời tại mục 8.2 kết luận của Sở Công thương tỉnh Hải Dương có nội dung đoàn Thanh tra “kiến nghị Giám đốc Sở Công thương chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật của Công ty Quốc Trưởng, Công ty cổ phần Đông Á có dấu hiệu tội phạm chuyển sang CQĐT-CA tỉnh, đồng thời thông báo cho VKSND tỉnh biết để xử lý theo thẩm quyền”.

Như vậy xác định nguyên nhân, trách nhiệm chính trong việc chậm khắc phục sự cố tại trạm biến áp Công ty Quốc Trưởng không hoàn toàn thuộc về ông Đào Quang Trường. Do vậy, căn cứ đưa ra kỷ luật ông Trường trong trường hợp này không có cơ sở.

so-3-w349-h554.jpg

Phiên tòa chiều ngày 25/09/2019

Bên cạnh đó, đại diện VKSND tỉnh Hải Dương khẳng định quan điểm, sau khi tranh tụng công khai tại phiên tòa: Quyết định 2801 ngày 19/6/2018 về việc thi hành kỷ luật lao động của Giám đốc Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương về trình tự, thủ tục ban hành chưa đúng quy định, chưa xác định lỗi của người lao động. Do đó, không đủ căn cứ để kỷ luật người lao động với hình thức cách chức.

Từ những nhận định trên, đại diện VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị Tòa án tuyên hủy các quyết định chưa đúng quy định của Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, trả lại uy tín, danh dự cho ông Đào Quang Trường.

Sau khi kết thúc phần ý kiến của đại diện VKSND, Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa thông báo kết thúc ngày làm việc, tạm dừng phiên tòa để sáng ngày 26/9/2019 Tòa nghị án, 14h ngày 26/9/2019 sẽ tuyên án.

Tuy nhiên, 14h ngày 26/9/2019, Thẩm phán Lại Anh Vân thông báo để đảm bảo đúng quy định tòa cần triệu tập ông Trần Văn Cường- Giám đốc Cty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương là người trực tiếp ký quyết định đang bị khiếu nại nên chưa thể tuyên án.

Được biết, trước khi diễn ra phiên tòa chiều ngày 25/9/2019 một ngày, ông Trần Văn Cường- Giám đốc Cty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương đã có Giấy ủy quyền số 3010/UQ-PCHD ủy quyền cho ông Phạm Xuân Tuấn- Phó Trưởng phòng TTBV&PC và ông Đàm Hoàng Cường- Chuyên viên phòng TTBV&PC đại diện Cty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 73/2018/TB-TLVA ngày 03/12/2018 theo Quyết định số 26/2019/QĐST-DS của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Nhóm PV