Thứ Năm, 02/04/2020

Huyện Vụ Bản – Nam Định: Nghi vấn dàn xếp kết quả trúng thầu

26/03/2020 20:40

Gói thầu thi công xây dựng khu dân cư tập trung xã Trung Thành có ba nhà thầu tham gia. Đáng nói, hai trong số đó chuẩn bị hồ sơ dự thầu hết sức sơ sài, thiếu nghiêm túc và từ chối cơ hội làm rõ hồ sơ năng lực, đồng nghĩa tự đánh mất cơ hội trúng thầu.

Công lý và Xã hội nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về tình trạng tổ chức dàn xếp, thỏa thuận lập hồ sơ dự thầu, “quân xanh” – “quân đỏ” tại gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Nguồn vốn gói thầu được lấy từ nguồn vốn đấu giá quỹ đất tại khu dân cư tập trung xã Trung Thành. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Hồ sơ mời thầu được bán từ ngày 8/11/2019 đến ngày 28/11/2019. Thời gian thi công gói thầu trong 36 tháng.

Ngày 17/3/2020, ông Hoàng Văn Xứng - Phó Trưởng ban quản lý dự án huyện Vụ Bản đã ký Báo cáo số 68/BC – BQLDA về quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình khu dân cư tập trung xã Trung Thành. Theo đó, thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2285/QĐ – UBND ngày 16/10/2019, UBND huyện Vụ Bản tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án.

Đã có ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty TNHH An Khánh, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thủy, Công ty Cổ phần Xây dựng Nasaco. Căn cứ vào hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu đã có công văn yêu cầu các nhà thầu có hồ sơ dự thầu chưa đạt làm rõ hồ sơ dự thầu.

dau-thau-nam-dinh-w1000-h917.jpg

Thông báo số 131/TB – UBND của UBND huyện Vụ Bản về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Đáng nói, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thủy và Công ty TNHH An Khánh nhận văn bản nhưng đến thời gian quy định không cung cấp văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu. Sau đó, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu đã ra báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật các nhà thầu tham dự, Ban quản lý dự án tiến hành thẩm định theo quy định.

Căn cứ báo cáo thẩm định của Phòng tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Vụ Bản ra Quyết định số 3917/QĐ – UBND ngày 13/12/2019 về việc phê duyệt danh sách nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu Thi công xây dựng công trình xây dựng khu dân cư tập trung xã Trung Thành. Theo đó, nhà thầu duy nhất đáp ứng về kỹ thuật là Công ty Cổ phần xây dựng Nasaco. Ban quản lý dự án xây dựng công trình tiến hành mở hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần xây dựng Nasaco, căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn, Ban quản lý dự án tiến hành thương thảo hợp đồng để trình phòng Tài chính kế hoạch và UBND huyện Vụ Bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngày 31/12/2019, UBND huyện Vụ Bản ra Thông báo số 131/TB – UBND về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng công trình dự án khu dân cư tập trung xã Trung Thành. Trong đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng Nasaco. Giá trúng thầu là 96.344.056.000 VNĐ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng. Các nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thủy, Công ty TNHH An Khánh không trúng thầu vì không bố trí được nhân sự, máy móc, trang thiết bị không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.

Trên thực tế, các nhà thầu khi tham gia đấu thầu với mong muốn trúng thầu thường đã tìm hiểu rất kĩ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, chuẩn bị kĩ hồ sơ dự thầu căn cứ trên yêu cầu của hồ sơ mời thầu các nhà thầu có thể tính toán được khả năng trúng – trượt của mình khi tham gia đấu thầu.

dau-thau-nam-dinh-w1000-h917.jpg

Trụ sở UBND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Nhìn vào hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thủy, Công ty TNHH An Khánh, dư luận không khỏi nghi vấn về tính minh bạch trong công tác đấu thầu. Cụ thể, hai công ty trên đưa ra bộ hồ sơ dự thầu hết sức sơ sài, thiếu nghiêm túc, không đáp ứng được các yêu cầu quan trọng nhất, có tính quyết định đến việc trúng – trượt. Với một bộ hồ sơ như vậy, hai nhà thầu kể trên đã nắm chắc phần thua.

Đồng nghĩa, các doanh nghiệp này tham gia dự thầu chỉ mang tính hình thức, để làm “quân xanh” nhằm hợp thức hóa kết quả trúng thầu cho Công ty Cổ phần xây dựng Nasaco.

Trước đó, nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước, ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ra số Chỉ thị 47/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu. Trong đó, Thủ tướng chỉ thị phải chấn chỉnh tình trạng biến tướng với những biểu hiện phức tạp và tinh vi như dàn xếp, “quân xanh”, “quân đỏ”. Đồng thời, trong mọi trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi vi phạm như dàn xếp; cố tình gây ra sai sót trong lập, thẩm định HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX; thông thầu.

Trường Giang - Lê Đại