Chủ Nhật, 08/12/2019

Hải Dương: Kết luận thanh tra hàng loạt sai phạm tại trường mầm non Hiệp Cát

14/09/2017 15:53

UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa có kết luận thanh tra đối với những sai phạm của lãnh đạo trường mầm non Hiệp Cát (xã Hiệp Cát)

Mập mờ các khoản thu chi

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã ký văn bản số 218/TB-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với Ban giám hiệu trường mầm non Hiệp Cát.

Cụ thể, qua kết quả kiểm tra, xác minh, UBND huyện Nam Sách kết luận việc tự triển khai thu các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh nhà trường chưa xây dựng được quy chế chi tiêu nội về việc thu, chi các khoản thu của phụ huynh học sinh. Nhà trường không công khai quyết toán các khoản thu chi, đóng góp của phụ huynh học sinh.

Nhà trường không thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết văn phòng phẩm, đồ dùng học tập. Cuối năm học, nhà trường có thực hiện việc kiểm kê đồ dùng học tập làm căn cứ để mua sắm đồ dùng cho năm sau nhưng việc kiểm kê chỉ mang tính hình thức. Nhiều nội dung chi mua đồ dùng học tập, đồ chơi, thiết bị không đúng với danh mục được quy định tại thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong các năm học 2014-2015; 2015-2016 và kỳ I năm học 2016-2017, nhà trường chi tiền cô nuôi, trực trưa không thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh học sinh. Nội dung không có trong kế hoạch thu chi, không thống nhất với phụ huynh, không đúng quy định. Thanh toán tiền công cô nuôi cho bà Mạc Thị Thủy nhưng thực tế bà Thủy không làm cô nuôi. Lập chứng từ thanh toán tiền công cô nuôi, trực trưa cho bà Trần Thị Nết nhưng thực tế bà Nết không làm cô nuôi, trực trưa. Bà Nết không nhận tiền mà để lại quỹ nhà trường.

Ngoài ra, nhà trường đã chi một số khoản không đúng mục đích, dùng tiền nguồn quỹ than củi để thanh toán tiền nước sạch dùng chung cho toàn trường là không đúng quy định. Nhà trường không mở sổ theo dõi việc giao nhận, cấp phát vật tư, hàng hóa. Việc quản lý, cấp phát các chất tảy rửa, vệ sinh cho giáo viên chủ nhiệm còn buông lỏng, chưa chặt chẽ. Không mở sổ theo dõi việc cấp nước uống giữa nhà trường với các lớp.

Lãnh đạo Ban giám hiệu trường mầm non Hiệp Cát đều liên quan đến các sai phạm xảy ra tại trường. 

Về thu, chi tiền ăn bán trú trong các năm học 2014-2015; 2015-2016 và học kỳ I 2016-2017, nhà trường còn buông lỏng quản lý, quản lý chưa chặt chẽ. Không có chứng từ thể hiện việc thanh toán với các nhà cung cấp thực phẩm. Về quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước cấp trong 3 năm 2014, 2015, 2016, nhà trường đã lập chứng từ hợp đồng đối với bà Trần Thị Ái Vân, phụ lớp 3TC năm học 2013-2014 với mức tiề công là 1.818.000 đồng. Trên thực tế, bà Vân không tham gia giảng dạy tại trường.

Nhà trường không thực hiện đúng quy định việc chi trả tiền lương tăng thêm đối với viên chức và giáo viên hợp đồng hưởng lương có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính trong việc tổ chức bình xét không đúng với 10 người trong tổng số 14 giáo viên. Chưa thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm từ tháng 1-12/2015 đối với 7 giáo viên. Trong quá trình xác minh tố cáo, đoàn thanh tra đã phát hiện nhà trường còn thu một số khoản như sau: thu tiền mua cây xanh, thu tiền lắp điều hòa…

Hàng loạt cá nhân có liên quan

Trước sai phạm của các cá nhân liên quan, Đoàn thanh tra xác định trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng trường Mầm non Hiệp Cát đã vi phạm công tác quản lý tài chính, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của kế toán và thủ quỹ nhà trường.

Chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ lập chứng từ kế toán không đúng trong hợp đồng với bà Trần Thị Ái Vân… Không tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai kế hoạch thu đầu năm và quyết toán các khoản thu, chi đóng góp của phụ huynh. Không thực hiện kiểm tra, giám sát việc mua đồ dùng đồ chơi, thiết bị của học sinh dẫn đến việc mua không đúng quy định trong danh mục học sinh phải mua. Chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ nhà trường lập chứng từ kế toán không đúng để thanh toán….

Kết quả giải quyết tố cáo của công dân đối với Ban giám hiệu trường mầm non Hiệp Cát. 

Đối với bà Nguyễn Thị Thoa, Phó hiệu trưởng nhà trường, Đoàn thanh tra xác định thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng cùng kế toán, thủ quỹ lập chứng từ không đúng để thanh toán từ ngân sách và chi không đúng nguyên tắc trong việc mua cây xanh, vẽ tranh tường. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra các sai phạm: Chịu trách nhiệm liên đới trong thu, chi quỹ cô nuôi, trực trưa để xảy ra các sai phạm như đã nêu. Không thực hiện theo dõi mở sổ đồ dùng bán trú, không kiểm kê, mở sổ theo dõi giao nhận đồ dùng bán trú với giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó hiệu trưởng nhà trường chưa làm tròn trách nhiệm trong ban giám hiệu, giám sát việc thực hiện các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không căn cứ vào các văn bản hướng dẫn mua đồ chơi, thiết bị, tham mưu cho hiệu trưởng mua đồ dùng, thiết bị không thuộc danh mục học sinh phải mua. Không thực hiện kiểm kê, mở sổ theo dõi đồ dùng, thiết bị của từng lớp.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng xác định trách nhiệm đối với bà Lê Thị Huyền- Kế toán nhà trường đã vi phạm nguyên tắc tài chính, chuyên môn kế toán, tham mưu không đúng với Hiệu trưởng nhà trường. Bà Bùi Thị Thu Giang, Thủ quỹ nhà trường vi phạm nguyên tắc tài chính, trình bày không trung thực với Đoàn xác minh, gây khó khăn trong việc giải quyết tố cáo.

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Nam Sách đã yêu cầu thu hồi số tiền hơn 9 triệu đồng về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện. Thu hồi số tiền hơn 24 triệu đồng để cân đối các tài khoản thu trong năm học 2017-2018, giảm đóng góp đầu vào của phụ huynh học sinh. Yêu cầu nhà trường thanh toán trả tiền lương thăm thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ từ tháng 1-12/2015 đối với 3 giáo viên.

UBND huyện Nam Sách yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung-Hiệu trường; bà Nguyễn Thị Thoa-Phó hiệu trưởng; bà Lê Thị Huyền-Kế toán; bà Bùi Thị Thu Giang-Thủ quỹ vì có những vi phạm nêu trên.

Hội đồng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với bà Nguyền Thị Tuyết, Phó hiệu trưởng nhà trường theo quy định. Phòng tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan để trường Mần non Hiệp Cát xảy ra những vi phạm nêu trên.

Trước những sai phạm này, các cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý như thế nào về mặt Đảng, Nhà nước, PV sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sau khi đã làm việc với cơ quan chức năng.

 

Ngọc An