Chủ Nhật, 24/01/2021

Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định lên tiếng vụ dân “tố” dự án 672 cấp đất không đúng đối tượng.

27/11/2020 11:00

Ông Lê Văn Tùng - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định đề nghị UBND huyện Vân Canh rà soát, nếu phát hiện đối tượng được giao đất, cấp sổ đỏ không đúng quy định Dự án 672, bắt buộc thu hồi.

sở tnmt len tieng ngày 25.11, Bình Định 1.jpg

Ông Lê Văn Cần (làng Canh Thành, xã Canh Hòa) cầm đơn cứu xét gửi đến Ban Thường vụ huyện ủy, Công an huyện Vân Canh.

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án thành lập bản đồ địa chính, cấp sổ đỏ cho gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư (gọi tắt Dự án 672), năm 2010, UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã cấp đất lâm nghiệp cho các hộ dân xã Canh Hòa.

Tuy nhiên, mới đây, gần 20 hộ dân là người đồng bào dân tộc Chăm ở xã Canh Hòa đã gửi đơn cứu xét đến Ban thường vụ Huyện ủy, UBND và Công an huyện, đề nghị làm rõ việc cấp sổ đỏ lâm nghiệp đối với trường hợp là cán bộ, người nhà cán bộ xã, có đúng đối tượng hay không?.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Văn Tùng – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định cho biết, Sở TNMT là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh Bình Định, điều phối chung đối với đơn vị Trung ương và địa phương tham gia quá trình thực hiện Dự án 672.

sở tnmt len tieng ngày 25.11, Bình Định 1.jpg

Phóng viên trò chuyện với người đồng bào Chăm ở làng Canh Thành (xã Canh Hòa) về việc cấp đất rừng theo dự án 672.

Dự án 672 được Bộ TNMT hỗ trợ kinh phí và Trung ương hỗ trợ nhân lực triển khai dự án. UBND cấp huyện là đơn vị cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, thời điểm này do không có đủ kinh phí nên chưa thể đo đạc theo quy trình bản đồ chính quy, mà chỉ mang tính chất thực hiện để có đủ điều kiện cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp cho người dân. Vì vậy, chấp nhận có sai số và thực hiện điều chỉnh.

Sở TNMT tỉnh Bình Định đã đề nghị UBND huyện Vân Canh giao xã Canh Hòa, Phòng TNMT vào cuộc rà soát, phân loại cụ thể trường hợp sổ đỏ so với thực tế có thay đổi diện tích, vị trí… phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để kiểm tra thực địa. Trong quá trình thiếu sót, chính quyền địa phương đủ thẩm quyền phải điều chỉnh cho người dân.

Ông Tùng cũng nêu quan điểm, Sở TNMT tỉnh Bình Định không bao giờ ủng hộ việc cán bộ địa phương lợi dụng trong việc giao đất lâm nghiệp.

Vì vậy, UBND huyện Vân Canh cần phải rà soát, nếu phát hiện đối tượng được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định Dự án 672, bắt buộc thu hồi. Theo ông Tùng, tỉnh Bình Định thực hiện quy trình triển khai Dự án 672 rất chặt chẽ và tuân thủ theo quy định.

“Hồ sơ kết thúc dự án được lập thành 3 bộ, lưu trữ ở 3 nơi khác nhau tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và cấp tỉnh (kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT). Nếu có sai sót thì từ bản đồ bằng ảnh hàng không tỷ lệ 1/10.000 chuyển về thực địa, trong quá trình này xảy ra thiếu sót. Còn quy trình xét cấp sổ đỏ trải qua rất nhiều giai đoạn, có cả Hội đồng xét duyệt và danh sách cấp đất vẫn còn lưu”, ông Tùng cho hay.

Đức Hồ