Chủ Nhật, 27/09/2020

Dự án Khu nhà ở ven sông Quận 7: Bao giờ mới bồi thường dứt điểm?

28/11/2019 19:08

Từ hơn 10 năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thu trú tại số 50 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM bị vướng “dự án” nhưng chưa được bồi thường dứt điểm. Mọi khiếu nại của gia đình bà đều bị doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền địa phương đùn đẩy trách nhiệm…

Ngày 12/11/2001, UBND TP HCM ban hành Quyết định số 7447/QĐ-UB thu hồi 296.429m2 đất tại phường Tân Phong (Quận 7) để giao cho Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) thực hiện Dự án Khu dân cư ven sông Tân Phong. UBND Quận 7 xác định thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thu đang sử dụng nằm trong phần diện tích thu hồi.

Ngày 18/10/2004, UBND TP HCM ban hành Quyết định số 5142/QĐ-UB duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư ven sông tại phường Tân Phong, Quận 7.

1-w768-h576.jpg

Nhà bà Thu bị thu hồi cho Dự án Khu dân cư ven sông Tân Phong

 Căn cứ vào quyết định này, ngày 30/6/2009, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã gửi cho gia đình bà Thu bảng dự thảo chiết tính bồi thường. Theo đó, toàn bộ tài sản của bà Thu sẽ được bồi thường 538.263.140 đồng. Ngày 8/7/2009, bà Thu và Công ty Tân Thuận cùng ký Biên bản thỏa thuận về việc hiệp thương đền bù (giai đoạn 1). Tổng số tiền Công ty Tân Thuận đền bù và hỗ trợ cho bà Thu là 4.942.963.140 đồng.

Biên bản thỏa thuận về việc hiệp thương đền bù (giai đoạn 1) giữa Công ty Tân Thuận và bà Thu ghi rõ: "Số tiền theo phương án giá là tạm tính. Nếu có sự khác biệt về số liệu chính thức theo bảng chiết tính bồi thường của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, công ty sẽ điều chỉnh bổ sung và là giá trị chính thức để thanh toán cho chủ tài sản".

Ngày 8/12/2009, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 5618/QĐ-UB về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định 5142/QĐ-UB ngày 18/10/2004 về việc duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư ven sông Tân Phong, Quận 7.

Tại Quyết định số 5618/QĐ-UB nêu: "Giao UBND Quận 7 thực hiện hủy bỏ Phương án số 12/PAĐB ngày 30/8/2004 về bồi thường, hỗ tợ thiệt hại và tái định cư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư ven sông Tân Phong, Quận 7. Củng cố, kiện toàn Hội đồng bồi thường của dự án để xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành…". Đến nay, UBND Quận 7 vẫn không thực hiện việc lập lại phương án bồi thường mới theo quyết định của UBND TP HCM.

3-w437-h689.jpg

4-w436-h436.jpg

Quyết định số 5618/QĐ-UB của UBND TP HCM

Trong khi đó, từ năm 2009 đến nay, Công ty Tân Thuận liên tục yêu cầu gia đình bà Thu bàn giao mặt bằng theo thỏa thuận ngày 8/7/2009 nêu trên. Gia đình bà Thu không đồng ý vì cho rằng, Biên bản thỏa thuận về việc hiệp thương đền bù (giai đoạn 1) giữa Công ty Tân Thuận và bà Thu ngày 8/7/2009 ghi rõ: “Số tiền theo phương án giá là tạm tính…”.

Sau biên bản này chưa có văn bản thỏa thuận nào về số tiền thực tế gia đình bà Thu được nhận là bao nhiêu. Do đó, gia đình bà Thu cho rằng cần tiếp tục thỏa thuận lại giá đền bù theo giá thị trường hiện nay.

Hơn nữa, ngày 30/6/2009, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 căn cứ vào Quyết định số 5142/QĐ-UB nêu ở phần trên đã gửi cho gia đình bà Thu bảng dự thảo chiết tính bồi thường 538.263.140 đồng. Nhưng đến nay Quyết định số 5142/QĐ-UB đã bị thu hồi mà chưa có văn bản thay thế. Từ đây, gia đình bà Thu yêu cầu UBND Quận 7 cần thực hiện Quyết định số 5618/QĐ-UB của UBND TP HCM trong việc củng cố, kiện toàn Hội đồng bồi thường của dự án để xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành…

Mặt khác, Văn bản số 822/UBND - BT ngày 30/8/2018 của UBND Quận 7 đã chỉ đạo Công ty Tân Thuận: “về việc tiếp tục thương lượng với bà Nguyễn Thị Thu để thu hồi mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà ở ven sông tại phường Tân Phong, Quận 7”. Tại Văn bản này, UBND Quận 7 đã yêu cầu Công ty Tân Thuận tiếp tục thương lượng với bà Nguyễn Thị Thu. Nếu Công ty Tân Thuận không thực hiện theo yêu cầu của UBND Quận 7 sẽ không hỗ trợ các bước tiếp theo.

Như vậy, Công ty Tân Thuận cần phải thỏa thuận lại giá đền bù hỗ trợ đối với gia đình bà Thu. Đồng thời, UBND Quận 7 cần sớm thực hiện Quyết định số 5618/QĐ-UB của UBND TP HCM để giải quyết dứt điểm việc giải tỏa, đền bù dự án.

Đến nay, gần 20 năm quy hoạch treo của dự án Khu dân cư ven sông Tân Phong, Quận 7, TP HCM khiến cuộc sống của gia đình bà Thu và nhiều hộ dân khác trở nên vô cùng khốn cùng “đi cũng dở, ở không song”. Qua hơn gần 20 năm, nhà bà Thu không được chính quyền sở tại cho phép tu sửa trở nên dột nát, rất nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe cho hàng chục con người đang sinh sống tại ngôi nhà này.

2-w960-h1280.jpg

 Nhà bà Thu xuống cấp trầm trọng

Thiết nghĩ, UBND quận 7 cần có trách nhiệm trong việc củng cố, kiện toàn Hội đồng bồi thường của dự án để xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành theo đúng Quyết định 5618/QĐ-UB của UBND TP HCM. Chúng tôi sẽ quay trở lại vấn đề này khi có thông tin mới.

Cao Văn Tỉnh