Chủ Nhật, 13/06/2021

Dự án An Bình Tân: Chậm tiến độ, dân vẫn bị thu hồi đất?

05/12/2019 13:08

Cục Quy hoạch đất đai đã có công văn gửi Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, những dự án phải thu hồi đất sau 03 năm chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải rà soát, xem xét để hủy bỏ.

Đất có chủ nhưng không được công nhận

Bài viết trước, Công lý & Xã hội đã thông tin về phản ánh của ông Nguyễn Văn Bổn (trú tại tổ 3, khu phố Phước Thành, phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về việc khu đất ông cùng nhiều hộ dân đang sử dụng bị thu hồi cho dự án Khu đô thị An Bình Tân nhưng không được bồi thường. Dự án Khu đô thị An Bình Tân đã chậm tiến độ nhiều năm, chưa hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng, lý do gì cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thu hồi đất của người dân?

Theo Báo cáo số 300/BC-BDN ngày 13/7/2018 của Ban Dân nguyện về kết quả giám sát về công tác tiếp dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu đô thị An Bình Tân là dự án được thực hiện theo hình thức “Đổi đất lấy công trình” với quy mô 59.84 ha tại khu vực Đồng Muối II, phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

anbinhtan-w941-h590.jpg

Dự án Khu đô thị An Bình Tân

Dự án được thực hiện trên cơ sở Công văn số 385/CP-NN ngày 24/3/2004 của Chính phủ; Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 815/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định 817/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở các văn bản trên, năm 2007 UBND thành phố Nha Trang ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình và năm 2013 ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường.

Theo UBND thành phố Nha Trang, đất bị thu hồi có nguồn gốc đất đìa (nuôi trồng thủy sản- PV) do Nhà nước giao cho Công ty thiết bị vật tư thủy sản Khánh Hòa quản lý từ năm 1978. Đến năm 1992 sản xuất không hiệu quả, công ty cho một số hộ dân trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Bổn thuê. Sau khi công ty giải thể, các hộ dân tiếp tục sử dụng cho đến nay.

anbinhtan-w941-h590.jpg

Báo cáo số 300/BC-BDN ngày 13/7/2018 của Ban dân nguyện

Căn cứ khoản 10 Điều 38, Điểm a Khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai năm 2003; Khoản 1 Điều 7 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 14 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 7 Quyết định 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì hộ ông Bổn và một số hộ khác không được bồi thường đất.

Tuy nhiên theo người dân, số diện tích mà các hộ đang khiếu nại có nguồn gốc đất của gia tộc ông Nguyễn Bổn có từ trước năm 1975 và sử dụng cho đến nay. Trước thời điểm 15/10/1993, ông Nguyễn Bổn ngoài số diện tích do cha ông để lại thì có nhận chuyển nhượng lại của các chú bác trong gia tộc. Việc sử dụng, chuyển nhượng đất được Chủ tịch UBND phường xác nhận vào ngày 2/4/1993.

Ngày 3/7/1994, ông Nguyễn Văn Bổn có đơn xin cấp giấy phép hoạt động nghề cá, diện tích nuôi trồng 17 ha với 10 lao động. Ngày 4/07/1994 Chủ tịch UBND phường Phước Hải – Cù Văn Khánh ký xác nhận: "Anh Nguyễn Văn Bổn có đìa nuôi tôm, cá tại Phước Hải, Ngày 5/07/1994 Phòng Nông nghiệp thành phố Nha Trang bút phê: Kính chuyển Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa xét giải quyết theo đơn xin và của địa phương."

Năm 2000, Sở Địa chính Khánh Hòa vẽ bản đồ toàn bộ khu đìa ông Bổn có thể hiện diện tích 202.500 m2 do ông Nguyễn Văn Bổn là chủ sử dụng đất. Ngày 26/12/2003, Công ty Công ích Địa chính Khánh Hòa tiến hành đo vẽ bản đồ toàn bộ khu đìa dọc bờ sông Tắc, tổng diện tích 595.044 m2, trong đó có đìa của ông Bổn và một số hộ dân do ông Bổn chuyển nhượng để thực hiện “Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Tây khu dân cư sông Tắc I”.

anbinhtan-w941-h590.jpg

Công văn số 329/CQHĐĐ-PGĐ,CTĐ ngày 8/12/2018 Cục Quy hoạch đất đai

Tại Bản đồ mang số 49 được Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt ngày 15/4/2004 (được sử dụng để thực hiện Dự án) đã thể hiện rõ các thửa đất của ông Nguyễn Văn Bổn, con trai ông Bồn là Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thị Kim Anh cùng các hộ dân khác do ông Bổn chuyển nhượng... Do đó căn cứ Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì các hộ dân có đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Chậm tiến độ, đất vẫn bị thu hồi

Trong công văn số 329/CQHĐĐ-PGĐ,CTĐ ngày 8/12/2018 Cục Quy hoạch đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đối với trường hợp dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, đến nay đã quá 03 năm theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được duyệt thì kiểm tra, rà soát các căn cứ thu hồi đất theo quy định tại Điều 63 Luật Đất đai năm 2013 để tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phù hợp với kế hoạch đầu tư, mức vốn ngân sách nhà nước cấp trong năm cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

anbinhtan-w941-h590.jpg

Trích đo địa chính thể hiện khu đất của ông Bổn

Đặc biệt, Cục Quy hoạch đất đai cho rằng việc xử lý các dự án phải thu hồi đất sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất gắn với việc rà soát, điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải được công bố công khai theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể: "Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất."

Theo Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Khánh Hòa, thì đến cuối năm 2016, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây lắp vật tư kỹ thuật xây dựng phải hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng, khai thác. Tuy nhiên đến nay Chủ đầu tư mới hoàn thành khoảng 2/3. Như vậy, Chủ đầu tư chậm tiến độ khoảng 3 năm so với tiến độ quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Việc này đã được đăng tải trong bài viết ngày 08/01/2018 (báo Khánh Hòa): “ Ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay, Khu đô thị An Bình Tân triển khai rất chậm chạp, hạ tầng không đồng bộ, phát sinh nhiều bất cập, khiến người dân bức xúc. Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và có công văn yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây lắp vật tư kỹ thuật có phương án đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng đền bù giải phóng mặt bằng”.

Vậy việc UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục ra thu hồi đất của các hộ dân trong đó có nhà ông Bổn mà không rà soát, xem xét lại dự án liệu đã đúng với chỉ đạo từ Cục Quy hoạch đất đai?

Nhóm PV