Thứ Tư, 15/07/2020

Đầu tư hạ tầng nghề cá: Bộ NN&PTNT bảo không được, Sở cứ làm

03/06/2020 14:55

Không chỉ kháng lệnh Thủ tướng Chính phủ khi bán tài sản công gây thất thoát Ngân sách Nhà nước, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị còn làm trái chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi thực hiện dự án trên địa bàn.

Ngày 16/9/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có công văn số 6782 /BNN-TCTS gửi UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến về sự phù hợp của các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Bộ NN&PTNT nhận được Văn bản số 3613/UBNDNN ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị thống nhất Danh mục dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” tỉnh Quảng Trị từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ/tài liệu (kèm theo văn bản số 3613/UBND-NN ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị), Bộ NN&PTNT có ý kiến về “Sự phù hợp mục tiêu, quy mô, nội dụng đầu tư các dự án đầu tư Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” tỉnh Quảng Trị sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (theo khoản 2, Điều 3, Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) do UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tại văn bản trên như sau:

Các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” có mục tiêu, quy mô, nội dung đầu tư phù hợp quy hoạch chuyên ngành và quy định tại Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 4422/BKHĐT-KTNN ngày 28/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: Dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong, Quảng Trị: quy mô, công suất đáp ứng 350 tàu có công suất từ 90CV đến 300CV vào neo đậu tránh trú bão; 120 lượt tàu/ngày, lượng thủy sản qua cảng đạt 15.000 tấn/năm với diện tích 6,43ha.

bo-nong-nghiep-w956-h1276.jpg

bo-nong-nghiep-w956-h1276.jpg

Công văn số 6782 /BNN-TCTS gửi UBND tỉnh Quảng Trị

Dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị: quy mô, công suất đáp ứng 300 tàu có công suất từ 90CV đến 1.000CV vào neo đậu tránh trú bão; 60 lượt tàu/ngày, lượng thủy sản qua cảng đạt 7.000 tấn/năm với diện tích 20ha.

Dự án đầu tư Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị: quy mô, công suất đáp ứng 80 lượt tàu/ngày vào cập cảng với lượng thủy sản qua cảng đạt 8.000 tấn/năm.

Các dự án gồm: Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) chưa phù hợp do không thuộc quy hoạch được duyệt; không có quy mô, công suất cụ thể; các hạng mục công trình không phù hợp mục tiêu khôi phục, phát triển sản xuất thủy sản...

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét để tập trung vốn đầu tư các dự án đã đảm bảo phù hợp yêu cầu tại Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 4422/BKHĐT-KTNN ngày 28/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các dự án tại khoản 1 nêu trên) để đầu tư đồng bộ, dứt điểm, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị gửi các văn bản/tài liệu (Quyết định đầu tư; hồ sơ dự án) về Bộ NN&PTNT (Tổng cục Thủy sản) để theo dõi, kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bo-nong-nghiep-w956-h1276.jpg

bo-nong-nghiep-w956-h1276.jpg

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 318/QĐ-SNN

Chỉ đạo từ Bộ NN&PTNT đã rõ ràng như vậy. Không hiểu sao ngày 3/6/2019 Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị lại ban hành Quyết định số 318/QĐ-SNN về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị với những nội dung nằm ngoài chỉ đạo.

Cụ thể, Phê duyệt kết quả chỉ định thầu với các nội dung chính như sau: Dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị; Gói thầu Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, địa điểm tại các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng.

Chủ đầu tư là Sở NN& PTNT tỉnh Quảng Trị, nhà thầu được chỉ định: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Trị, giá chỉ định thầu: 485.995.000 đồng (Bốn trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng), nguồn vốn từ khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh theo Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng, đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Trong Phụ lục tổng hợp giá trị định thầu đính kèm có nêu rõ bao gồm: Khu vực Hạ tầng kỹ thuật phục vụ đánh bắt và chế biến thủy hải sản huyện Vĩnh Linh, Khu vực Hạ tầng kỹ thuật phục vụ đánh bắt và chế biến thủy hải sản huyện Gio Linh, Khu vực Hạ tầng kỹ thuật phục vụ đánh bắt và chế biến thủy hải sản huyện Triệu Phong, Khu vực Hạ tầng kỹ thuật phục vụ đánh bắt và chế biến thủy hải sản huyện Hải Lăng.

Cụm từ “hoạt động sản xuất thủy sản” tương đương với cụm từ “đánh bắt và chế biến thủy hải sản”, đồng nghĩa chỉ đạo từ Bộ NN&PTNT đã không được Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị tiếp thu, thực hiện.

bo-nong-nghiep-w956-h1276.jpg

Phụ lục đính kèm Quyết định số 318/QĐ-SNN

Thời điểm đó, ông Võ Văn Hưng giữ chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT là người ký Quyết định. Khi nắm quyền lãnh đạo Sở NN&PTNT, ông Võ Văn Hưng đã mắc nhiều sai phạm. Cụ thể Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, gây thất thoát nhiều tỷ đồng cho Nhà nước.

Về việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV, Kết luận Thanh tra nêu rõ: "UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Thanh tra Chính Phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm trong việc này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính (nay đã nghỉ hưu), Giám đốc Sở NN-PTNT Võ Văn Hưng (nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà) và Giám đốc Sở Tài chính.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng cho rằng: “Trong thời điểm tổ chức bán đấu giá, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng mà vẫn tiếp tục tổ chức bán thì trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào đã tham mưu cho UBND tỉnh, cần kiểm điểm làm rõ”. Ở đây trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Văn Hưng, thời điểm đó là Giám đốc Sở NN&PTNT.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Hưng khi là Giám đốc Sở NN&PTNT còn chậm trễ trong việc triển khai thực hiện được các nội dung yêu cầu trên của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Châu Âu về khắc phục cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Với những hành vi trên, ông Võ Văn Hưng làm trái chỉ đạo từ Thủ tướng, Bộ NN&PTNT, đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước và làm tổn hại tới quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trường Giang