Chủ Nhật, 20/09/2020

Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Trúng nhiều gói thầu giá trị lớn nhưng tiết kiệm chẳng được bao nhiêu

18/05/2020 07:58

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng từ đơn vị mời thầu là Sở GTVT, thế nhưng tỷ lệ kiết kiệm từ các gói thầu mà Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trúng thầu lại chẳng đáng bao nhiêu.

Ngày 28/5/2018, Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT), ban hành Quyết định 121/QĐ-SGTVT, quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu đoạn tuyến QL 51B,55,56 thuộc địa phận tỉnh BRVT (giai đoạn 2018-2020), thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km73+968-:-Km85+900 Quốc lộ 51B, đoạn Km0+00-:-Km48+420 Quốc lộ 55, đoạn Km18+020-:-Km50+320 Quốc lộ 56 thuộc địa phận tỉnh BRVT thực hiện trong các năm 2018, 2019 và 2020.

Theo đó, giá gói thầu mà Sở GTVT đưa ra là 12.885.960.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 31 tháng, hình thức hợp đồng là hợp đồng trọn gói với nguồn vốn là quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Sau khi tiến hành đấu thầu, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT (Số 11 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Vũng Tàu), trúng thầu với giá 12.833.460.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu Sở GTVT tỉnh BRVT đưa là là 52.500.000 đồng.

Tại gói thầu 06- Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa vừa các tuyến đường thuộc địa phận Đất Đỏ - Xuyên Mộc – Châu Đức năm 2018 và một số công tác an toàn giao thông theo đề nghị của các huyện, giá gói thầu mà Sở GTVT đưa ra là 32.187.751.213 đồng. Theo Quyết định 221/QĐ-SGTVT ngày 05/8/2018 của Sở GTVT tỉnh BRVT, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu với giá 32.025.968.969 đồng, so với giá gói thầu Sở GTVT tỉnh BRVT đưa ra thì tiết kiệm được 161.782.244 đồng, chưa được 1% giá trị gói thầu.

Cũng là Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu, tại gói thầu số 05- Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, sữa chữa đường liên xã Tân Lâm – Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc do Sở GTVT tỉnh BRVT là đơn vị mời thầu. Theo đó, giá gói thầu mà Sở GTVT tỉnh BRVT đưa ra là 10.142.963.195 đồng, giá Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu là 10.102.331.252 đồng, thấp hơn giá gói thầu Sở GTVT đưa ra là 40.631.943 đồng, tỷ lệ tiết kiệm gần 0,5%.

Chỉ tính riêng 3 gói thầu nêu trên trong năm 2018, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu lên đến trên 50 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm của cả 3 gói thầu chỉ đạt gần 300 triệu đồng, nghĩa là chưa đầy 1% giá trị các gói thầu.

Tình trạng này cũng tiếp diễn trong năm 2019, khi Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT tiếp tục trúng nhiều thầu do Sở GTVT mời thầu. Cụ thể, tại gói thầu số 03 – Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung), thuộc Dự án Sữa chữa hư hỏng cục bộ các vị trí Km4+00-Km5+00; Km10+00-Km11+00; Km16+500-Km17+850; Km26+900-Km27+700; sữa chữa hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến Km33+910-Km35+000, Quốc lộ 55, tỉnh BRVT, giá gói thầu Sở GTVT đưa ra là 15.659.197.434 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 4 tháng, hình thức hợp đồng là hợp đồng trọn gói và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu với giá 15.550.177.134 đồng, thấp hơn so với giá thầu Sở GTVT đưa ra là 109.020.300 đồng.

0f45e5a174498e17d758-w505-h625.jpg

69175ef2cf1a35446c0b-w499-h605.jpg

Gói thầu trị giá hơn 60 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu chỉ đạt gần 0,5%

Tại Quyết định 592/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2019 của Sở GTVT tỉnh BRVT, quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03- Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc Dự án Sữa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km2+800- Km4+000 Quốc lộ 55, tỉnh BRVT, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu với giá 4.996.244.450 đồng, so với giá thầu mà Sở GTVT đưa ra là 5.032.840.000 đồng, giá Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu có giá thấp hơn giá mời thầu là 36.595.550 đồng.

Còn tại gói thầu số 07- Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa vừa các tuyến đường, hạng mục năm 2019 do Sở GTVT mời thầu, giá gói thầu đưa ra là 64.342.378.632 đồng, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT trúng thầu với giá 64.066.301.140 đồng, thấp hơn giá thầu Sở GTVT đưa ra là 276.077.492 đồng, tỷ lệ tiết kiệm gần 0,5%.

Chỉ tính riêng 3 gói thầu nêu trên, tổng giá trị các gói thầu lên đến hơn 80 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu chỉ đạt hơn 400 triệu đồng. Theo một chuyên gia cho biết, các gói thầu đấu thầu rộng rãi, có giá trị lớn nhưng tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt dưới 1% thì có “vấn đề” và cần lưu ý.

Việc Công ty Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BRVT liên tiếp trúng các gói thầu có giá trị lớn nhưng tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thấp đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính minh bạch cũng như sự cạnh tranh trong việc đấu thầu, có hay không sự “ưu ái” cho đơn vị này?

Tâm Phúc