Thứ Sáu, 10/07/2020

Bệnh viện Trưng Vương: Liên kết đặt máy hàng chục tỷ đồng nhưng không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu (Kỳ 2)

14/11/2019 05:36

Thanh tra TPHCM đã chỉ ra hàng loạt các vi phạm trong hoạt động liên kết đặt máy, đấu thầu, cho thuê nhà, đất của Bệnh viện Trưng Vương.

benh-vien-trung-vuong-w1280-h960.jpg

Bệnh viện Trưng Vương

Hợp tác hàng chục tỷ nhưng không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu

Về hoạt động liên kết đặt máy, Bệnh viện Trưng Vương (BV Trưng Vương) thực hiện Đề án “Hợp tác khai thác máy chụp cộng hưởng từ”, thể hiện giá trị 32,5 tỷ đồng nhưng hồ sơ, tài liệu (Tờ khai hải quan số 4873 ngày 04/4/2012, số 5723 ngày 29/3/201, Invoice) của máy cộng hưởng từ, model Echelon ECHELON, không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Đề án hợp tác, khai thác và sử dụng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc toàn thân (Scanner) 128 lát cắt, tổng mức đầu tư là 29,992 tỷ đồng trong đó, Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật đầu tư giá trị thiết bị là 25,5 tỷ đồng, chi phí cải tạo và lắp đặt chì 400 triệu đồng. BV Trưng Vương đầu tư chi phí xây dựng phòng CT, chi phí cơ sở hạ tầng, thương hiệu là 4,092 tỷ đồng nhưng hồ sơ, tài liệu BV Trưng Vương cung cấp cho Thanh tra Thành phố (Tờ khai hải quan số 21680 ngày 16/12/2013, Invoice) cũng không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định chi phí thực tế (giá trị tài sản) giữa BV Trưng Vương và Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật để xác định giá trị thực tế đầu tư và tỷ lệ phân phối quyền lợi giữa các bên là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Thông tư 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế.

Giám đốc BV Trưng Vương thực hiện ký Hợp đồng số 12- 2012/HĐLK-JVC ngày 17/7/2012 với Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật để liên kết đặt 01 hệ thống chụp công hưởng từ siêu dẫn 1.5 Tesla, thực hiện trước khi có Chứng thư thẩm định giá số 423/Cth-NVC ngày 19/7/2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá Miền Bắc, do đó chưa có cơ sở để xác định giá trị tài sản để thực hiện trong việc đầu tư liên kết đặt máy nêu trên.

Về việc Công ty TNHH Thương mại Lê Bảo lắp đặt 10 máy chạy thận cho BV Trưng Vương trong 05 đợt, trong đó có 05 máy cung cấp trễ hạn từ 04 tháng đến 12 tháng. BV Trưng Vương đã thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại Lê Bảo với tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng, tuy nhiên có 04 máy thanh toán trên 2.500 ca/máy, 03 máy thanh toán thấp hơn 2.500 ca/máy và không kịp thời chuyển giao quyền sở hữu 04 máy đã chạy thận đủ 2.500 ca/máy cho BV Trưng Vương là thực hiện không đúng Hợp đồng số 012015-TV/LB ngày 17/9/2015.

Thanh tra thành phố (TTTP) xác định trách nhiệm thuộc về Giám đốc Bệnh viện, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế và các cá nhân có liên quan trong từng vụ việc.

Vi phạm trong đấu thầu

 Về thực hiện mua sắm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, qua thanh tra cho thấy BV Trưng Vương không công khai kết quả chỉ định thầu, kết quả mua sắm trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Việc BV Trưng Vương thực hiện chỉ định thầu rút gọn tại các Quyết định 390/QĐ-BVTV ngày 20/6/2018, Quyết định 391/QĐÐ-BVTV ngày 20/6/2018 và Quyết định 750/QĐÐ-BVTV ngày 12/11/2018 là thực hiện chưa phù hợp theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Ngoài ra, việc Khoa Dược không theo dõi số lượng thuốc và không lập kế hoạch cung ứng thuốc sử dụng tại bệnh viện là thực hiện chưa đúng quy định tại Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế.

Bệnh viện Trưng Vương ban hành Quyết định 158/QĐ-BVTV ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc Generic năm 2018 quá 12 tháng so với Quyết định trúng thầu 344/QĐÐ ngày 08/3/2017 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Quyết định trúng thầu 08/QÐ ngày 13/2/2017 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đối với loại thuốc Glucose 30% 250ml, tên hoạt chất Glucose là chưa đủ điều kiện mua sắm trực tiếp theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013.

TTTP chỉ rõ việc BV Trưng Vương không lập kế hoạch mua sắm vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế và không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ là chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Việc BV Trưng Vương tự quyết định mua sắm đối với các gói thầu vật tư y tế, trang thiết bị y tế có giá trị trên 100 triệu đồng là thực hiện chưa đúng thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Đáng nói, việc BV Trưng Vương ban hành quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu để đánh giá hồ sơ và xét chọn nhà thầu trong đó một số thành viên không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu là thực hiện chưa đúng quy định tại Luật Đấu thầu.

BV Trưng Vương sử dụng nguồn vốn vay chương trình kích cầu với số tiền 15.139.475.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 148/2017/HĐTD-ĐTTC- TD ngày 20/10/2017, Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 10/9/2018 đề thực hiện mua sắm 10/13 trang thiết bị y tế theo Dự án (có hóa đơn chứng từ mua sắm trang thiết bị y tế theo Dự án). Tuy nhiên, có 03/13 trang thiết bị y tế của dự án với tổng số tiền 3.806.194.105 đồng, BV Trưng Vương thực hiện mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nhưng không điều chỉnh nguồn kinh phí Dự án đầu tư trang thiết bị y tế BV Trưng Vương đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định;

Không lập điều chỉnh kế hoạch mua sắm 03 trang thiết bị y tế từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nêu trên để trình Sở Y tế phê duyệt, là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/2/2010 của UBND TPHCM.

TTTP xác định trách nhiệm thuộc về Giám đốc Bệnh viện, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Trưởng khoa Dược và các cá nhân có liên quan trong từng vụ việc.

“Qua mặt” cơ quan chức năng để cho thuê nhà, đất

Về quản lý, sử dụng tài sản nhà- đất, qua thanh tra cho thấy, BV Trưng Vương thực hiện ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà, đất với các tổ chức, cá nhân để kinh doanh căn tin, bãi giữ xe, cửa hàng bách hóa năm 2018 với tổng số tiền thu 4.660.400.000 đồng, sau khi trừ thuế phải nộp số tiền 466.040.000 đồng, BV Trưng Vương trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền 38.969.338 đồng, bổ sung nguồn kinh phí hoạt động số tiền 4.155.390.662 đồng là thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ.

Việc BV Trưng Vương sử dụng mặt bằng nhà, đất để cho thuê nêu trên nhưng chưa thực hiện xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Bệnh viện, Trưởng phòng Tài chính Kế toán và các cá nhân có liên quan trong từng vụ việc.

Về thực hiện chế độ kế toán, công khai tài chính, BV Trưng Vương thực hiện xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ, qua thanh tra cho thấy, các nội dung chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, Quy chế chỉ tiêu nội bộ quy định mức chỉ theo tỷ lệ doanh thu hoạt động khám, chữa bệnh là chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TT ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tâm Phúc