Chủ Nhật, 24/01/2021

Bắc Ninh: Nhà thầu chưa đủ tư cách hợp lệ vẫn trúng nhiều gói thầu lớn

03/12/2020 16:25

Dù không đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu theo quy định, nhưng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh vẫn phê duyệt cho Công ty TNHH Xây lắp điện 5S trúng nhiều gói thầu lớn.

Công lý và Xã hội nhận được phản ánh của bạn đọc về việc lựa chọn đơn vị trúng thầu không đủ “tư cách” tại nhiều gói thầu tại Bắc Ninh. Cụ thể:

Tại Quyết định số 195/QĐ-BĐT ngày 30/7/2020, ông Nguyễn Nhân Cường Trưởng ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4. Đây là gói thầu về hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường dây 35KV và trạm biến áp - Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở các Ban Đảng tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tràng An và Công ty TNHH Xây lắp điện 5S. Giá trúng thầu là 10.331.441.000 đồng (Mười tỷ ba trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

Quyết định 195/QĐ-BĐT ngày 30/7/2020 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường dây 35KV và trạm biến áp - Dự án Đầu tư xây dựng công trình trụ sở các Ban Đảng tỉnh Bắc Ninh

Theo Quyết định 184/QĐ-QLDA ngày 24/9/2020, ông Nguyễn Văn Tương Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4. Đây là gói thầu về toàn bộ phần xây dựng + thiết bị công trình (mới 100%) – Dự án Đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo nâng cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cường Anh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Châu FTC và Công ty TNHH Xây lắp điện 5S. Giá trúng thầu làm tròn là 21.925.998.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín tám nghìn đồng chẵn).

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

Quyết định 184/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị công trình (mới 100%) – Dự án Đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

Quyết định 185/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị liền xây lắp (mới 100%) thược Dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học trường THPT Lý Thái Tổ

Tiếp đó, tại Quyết định 185/QĐ-QLDA ngày 25/9/2020, ông Nguyễn Văn Tương ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4. Đây là gói thầu về toàn bộ phần xây lắp và thiết bị liền xây lắp (mới 100%) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học trường THPT Lý Thái Tổ. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu Phương Nam – Đáp Cầu – Xây lắp điện 5S – Minh Châu FTC. Giá trúng thầu là 43.438.368.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bốn trăm ba tám triệu ba trăm sáu tám nghìn đồng).

anh-1-dau-thau-bac-ninh-qd-195-trang-1-w1354-h1796.jpg

Công ty TNHH xây lắp điện 5S không đủ tư tham gia dự thầu khi tài khoản của công ty trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đã hết hiệu lực sau ngày 31/03/2020

Điều đáng nói là trong cả 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên, Công ty TNHH Xây lắp điện 5S dù không đủ tư cách hợp lệ nhưng vẫn trúng thầu. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 31 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, nhà thầu, nhà đầu tư không nộp chi phí duy trì và dữ liệu trên hệ thống đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn sau khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn không nộp thì việc đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem là hết hiệu lực. Khi đó nhà thầu, nhà đầu tư sẽ không được in bản xác nhận đã đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ đó dẫn đến việc Công ty TNHH Xây lắp điện 5S không đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nhân Cường - Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Văn Tương - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh. Theo đó, ông Cường và ông Tương đều thừa nhận có sai sót khi doanh nghiệp tại thời điểm tham dự thầu quên đóng phí duy trì.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn An Bình (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nêu quan điểm: “Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu, một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống). Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đâu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20,21,22,23,24,25 và 26 của Luật Đấu thầu… Do vậy, không thể có trường hợp ngoại lệ với bất cứ lý do nào và tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu. Cơ quan chức năng có thẩm quyền cần phải giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đấu thầu. Nếu phát hiện có sai phạm, tiêu cực thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Như vậy, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 31 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và theo khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, Công ty TNHH Xây lắp điện 5S không đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu khi tài khoản của công ty này trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia đã hết hiệu lực sau ngày 31/3/2020.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì ông Nguyễn Nhân Cường - Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Văn Tương - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh vẫn ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có Công ty TNHH Xây lắp điện 5S trúng thầu với 3 gói thầu có giá trị hơn 75 tỷ đồng?    

Câu hỏi đặt ra là, liệu Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh có “ưu ái” đến mức “phớt lờ” quy định đấu thầu cho Công ty TNHH xây lắp điện 5S dẫn đến việc đấu thầu không trung thực, khách quan, công bằng?

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ lại quy trình đấu thầu tại các gói thầu trên đã được làm đúng, đủ, công khai, minh bạch hay chưa? Ngoài ra, cũng cần nêu rõ tên những nhà thầu vi phạm pháp luật để minh bạch công tác đấu thầu; pát hiện và có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Công lý và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV