Thứ Tư, 26/01/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cho doanh nghiệp thay đổi vị trí, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định

15/12/2020 16:47

Năm 2004, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định thu hồi khu đất tại Phường 10, TP Vũng Tàu, đến năm 2020, UBND TP Vũng Tàu tiếp tục ký quyết định thu hồi một phần đất nằm trong diện tích đất mà tỉnh đã thu hồi và còn kiến nghị cho doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

anh-so-1-w700-h491.png

Quyết định 2514/QĐ-UBND ngày 02/06/2020 của UBND TP Vũng Tàu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Công ty Việt Trung 1 trong đó nêu rõ 302,5m2 chưa xác định loại đất tính bồi thường

Ngày 02/06/2020, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định 2512/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.101,1m2 đất tại Phường 10, TP Vũng Tàu do Công ty TNHH Việt Trung 1 (Công ty Việt Trung 1), đang sử dụng để thực hiện xây dựng công trình kết nối tuyến đường vào trụ sở UBND Phường 10 với Dự án Khu đô thị Chí Linh.

Cũng trong ngày 02/6/2020, ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ký ban hành Quyết định 2514/QĐ-UBND, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Công ty Việt Trung 1 do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình kết nối tuyến đường vào trụ sở UBND Phường 10 với Dự án Khu đô thị Chí Linh. Theo đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 6.892.799.700 đồng. Trong quyết định nói trên ghi rõ diện tích đủ điều kiện được bồi thường là 2.101,1m2, diện tích chưa xác định loại đất tính bồi thường, đang xin ý kiến của UBND tỉnh là 302,5m2.

anh-so-2-w1061-h547.png

Văn bản 3191/UBND-TNMT ngày 21/05/2020 do ông Hoàng Vũ Thảnh – Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ký đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 302,5m2 đất khi bồi thường và hoán đổi vị trí

Trước đó, ngày 21/05/2020, ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ký Văn bản 3191/UBND-TNMT, về việc xin ý kiến phần diện tích thu hồi, bồi thường khoảng 302,5m2 đất do chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Việt Trung 1 thuộc Dự án kết nối tuyến đường vào trụ sở UBND Phường 10 với Dự án Khu đô thị Chí Linh.

Trong văn bản, UBND TP Vũng Tàu cho rằng nguyện vọng xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Việt Trung 1 là có cơ sở để xem xét do phần diện tích đất nông nghiệp mà Công ty Việt Trung 1 đang sử dụng hiện nay là 10.268m2 đã được cấp GCN QSDĐ ngày 31/12/2002, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành phố đã thống nhất đồng ý tại biên bản họp ngày 18/02/2020, thống nhất việc bồi thường diện tích 2.101,1m2 đất nông nghiệp cho Công ty Việt Trung 1, giảm số tiền bồi thường của ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án… từ đó, UBND TP Vũng Tàu đã đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý về chủ trương được bồi thường 302,5m2 đất từ đất chuyên dùng thành 302,5m2 đất nông nghiệp thuộc diện tích 10.268,0m2 đất nông nghiệp đã được cấp GCN QSDĐ.

Đồng thời Công ty Việt Trung 1 có trách nhiệm liên hệ với cơ quan chức năng điều chỉnh vị trí đất chuyên dùng theo sơ đồ vị trí đất được Sở Địa chính xác nhận ngày 23/01/1996 kèm theo Quyết định 302/QĐ-UBT ngày 10/02/1996 của UBND tỉnh sang vị trí khác phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của công ty.

anh-so-3-w414-h568.png

Văn bản 5468/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/8/2020 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận

Ngày 24/8/2020, ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký Văn bản 5468/STNMT-CCQLĐĐ, với nội dung thống nhất với đề xuất của UBND TP Vũng Tàu, báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương như UBND TP Vũng Tàu đã đề xuất.

Như vậy, từ kiến nghị của Công ty Việt Trung 1 về việc được bồi thường 302.5m2 đất từ đất chuyên dùng thành 302,5m2 đất nông nghiệp và điều chỉnh vị trí đất chuyên dùng theo sơ đồ vị trí nhà đất được Sở Địa chính xác nhận phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của công ty.

Đến ngày 08/9/2020, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký Văn bản 9640/UBND-VP, với nội dung thống nhất đề xuất của Sở TN&MT, giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP Vũng Tàu, Công ty Việt Trung 1 và các sở, ngành có liên quan rà soát, xác định cụ thể vị trí, loại đất đã chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch, thực hiện các thủ tục dịch chuyển, làm cơ sở để tính toán bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

anh-so-4-w418-h571.png

Văn bản 9640/UBND-VP ngày 08/09/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận theo đề xuất của Sở TN&MT

Trong đơn phản ánh sự việc tới Báo Công lý, người dân cho rằng việc ông Hoàng Vũ Thảnh – Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ký văn bản đề nghị UBND tỉnh và sau đó UBND tỉnh cho chuyển mục đích sử dụng đất khi bồi thường và hoán đổi vị trí là không đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý đất đai được quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015. Pháp luật hiện hành chưa cho phép việc chuyển vị trí đất như vậy, đây là kiểu “sáng tác” của ông Hoàng Vũ Thảnh – Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu.

“Mới nghe qua tưởng nhà nước đỡ được kinh phí bồi thường vì đất chuyên dụng thành đất nông nghiệp thì có giá bồi thường ít hơn nhưng thực chất là chuyển như vậy lại giúp Công ty Việt Trung 1 có được 302,5m2 đất xây dựng khi mở đường xuyên qua khu đất của mình. Hơn nữa, đất này đã bị thu hồi rồi thì không hiểu động cơ hay mục đích gì UBND TP Vũng Tàu lại có đề xuất như vậy?”, đơn phản ánh nêu rõ.

Sau khi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản chấp thuận thì ngày 30/09/2020, Sở TN&MT có Văn bản 6309/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, ngày 18/9/2020, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 256-QĐ/UBKTTU có buổi làm việc với Sở TN&MT, theo đó 302,5m2 đất mà UBND TP Vũng Tàu đang đề xuất bồi thường theo loại đất nông nghiệp nằm trong 573.131,2m2 đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi tại Quyết định 7399/QĐ-UB ngày 08/10/2004 và giao toàn bộ diện tích đất trên cho Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh để thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư TP Vũng Tàu.

anh-so-6-w812-h560.png

Ngày 30/09/2020, Sở TN&MT có Văn bản 6309/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định khu đất đã bị thu hồi từ năm 2004

Từ cơ sở trên, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh giao UBND TP Vũng Tàu thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Công ty Việt Trung 1 theo quy định. Văn bản này của Sở TN&MT thay thế văn bản trước đó có nội dung thống nhất đề xuất cho Công ty Việt Trung 1 được chuyển mục đích và hoán đổi.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không có quy định nào về việc cho phép thay đổi vị trí chuyển mục đích sử dụng đất trong công tác bồi thường khi thu hồi đất. Vậy không hiểu tại sao ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu lại ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận một việc mà pháp luật không quy định?

Hơn nữa, theo văn bản của Sở TN&MT thì khu đất của Công ty Việt Trung 1 đã có quyết định thu hồi từ năm 2004, tại sao vấn đề này UBND TP Vũng Tàu đặc biệt là ông Hoàng Vũ Thảnh với cương vị Phó Chủ tịch UBND TP, người trực tiếp ký văn bản lại không báo cáo về việc này? Rồi tới các cuộc họp của Hội đồng bồi thường cũng không đề cập tới vấn đề này và vẫn “nhắm mắt” đề xuất?

Khu đất của Công ty Việt Trung 1 đã được UBND tỉnh thu hồi từ năm 2004, giờ đây UBND TP Vũng Tàu tiếp tục thu hồi lần nữa có đúng quy định pháp luật không? Ai chịu trách nhiệm trong việc đề xuất cho doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất khi bồi thường không đúng quy định của pháp luật?

Tâm Phúc