Thứ Hai, 23/09/2019

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hồi đất sai quy hoạch, không đúng thẩm quyền?

12/06/2019 14:10

Mặc dù các cơ quan có thẩm quyền thừa nhận quy hoạch tại khu vực thu hồi đất là quy hoạch khu du lịch nhưng lại lấy đất của dân để giao cho dự án đào tạo... Quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT bị tố là sai quy định, không đúng thẩm quyền.

Thu hồi đất sai quy hoạch

Nguồn gốc thửa đất gia đình bà Nguyễn Thị Hòe đang sử dụng bị Nhà nước thu hồi thuộc một phần trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số W750116 do UBND Thành phố Vũng Tàu cấp ngày 26/2/2004 cho hộ bà Hòe, có diện tích 6.584m2 đất nông nghiệp, thuộc thửa số 1220, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính phường 8 (Thành phố Vũng Tàu). Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã có quyết định thu hồi 2.485,8m2 đất tại cùng khu vực có phần đất nêu trên.

Ngày 22/9/2004, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 6836/QĐ-UB  phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ thiệt hại do Nhà nước thu hồi 1.027m2 đất của bà Hòe trong GCNQSDĐ nêu trên để giao cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phát thanh truyền hình.

Do việc bồi thường theo Quyết định 6836 chưa thỏa đáng, bà Hòe đã nhiều lần có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT để được xem xét giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại kéo dài từ năm 2004 đến năm 2018 vẫn chưa thỏa đáng nên bà Hòe đã có đơn khởi kiện về vụ việc thu hồi 1.027m2 đất, đang được TAND tỉnh BR-VT thụ lý, giải quyết.

Ngày 25/8/2008, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT lại ban hành tiếp Quyết định số 2797/QĐ-UBND thu hồi bổ sung 361,5m2 đất  tại Phường 8, Thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm đào tạo. Ngày 13/12/2016, UBND Thành phố Vũng Tàu ra Quyết định số 11033/QĐ-UB thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đơn xin đất làm đường ra vào Trung tâm đào tạo

Quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Không đồng tình với nội dung Quyết định 11033, bà Hòe đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND Thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố Vũng Tàu và Chủ tịch UBND tỉnh BR - VT đều bác khiếu nại của bà Hòe.

Bà Hòe cho rằng, các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, Chủ tịch UBND Thành phố Vũng Tàu là không đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Do vậy, bà Hòe đã khởi kiện, yêu cầu TAND giải quyết việc thu hồi bổ sung 361,5m2  đất.

Đối với Quyết định 2797 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, bà Hòe cho rằng đây là quyết định được ban hành sai thẩm quyền. Bởi theo Khoản 1 Điều 44, thẩm quyền thu hồi đất (Luật Đất đai 2003) thì: “Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được uỷ quyền.”

Căn cứ quy định trên thì thẩm quyền thu hồi đất đối với tổ chức hoặc cá nhân thuộc UBND tỉnh hoặc UBND thành phố, tuy nhiên, Quyết định 2797 về việc thu hồi bổ sung 361,5m2 đất của bà Hòe lại do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành là không đúng thẩm quyền, trái quy định pháp luật.

Hơn nữa, việc thu hồi đất để thực hiện dự án theo Quyết định 2797 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cũng không đảm bảo quy định pháp luật về quy hoạch. Theo khoản 1 Điều 39, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (Luật Đất đai 2003) thì: “Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt…”.

Quyết định 2797 được ban hành dựa trên tham mưu của Sở Tài nguyen và Môi trường (TNMT) tại Tờ trình số 2648/TTr-STNMT ngày 15/8/2008. Tuy nhiên, tại phần căn cứ cũng như phần trình bày của Sở TNMT tại tờ trình này thì không có nội dung nào tham mưu hay phân tích cho UBND thấy việc thu hồi đất có “phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt” hay không. Trong khi đó, tại Biên bản làm việc của cán bộ của UBND Phường 8 nêu rõ, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại phần đất thu hồi vào thời điểm ban hành Quyết định thu hồi là “đất quy hoạch khu du lịch, cần xem xét lại mục đích thu hồi”. Các cơ quan thẩm quyền thừa nhận quy hoạch tại khu vực thu hồi đất là quy hoạch khu du lịch nên đất của bà Hòe bị thu hồi không đúng quy định pháp luật về quy hoạch theo khoản 1 Điều 39 Luật Đất đai 2003.

Thu hồi toàn bộ đất của dân để làm đường ra vào

Theo Báo cáo của Thanh tra tỉnh ngày 18/6/2014 thì lý do thu hồi bổ sung diện tích 361,5m2 đất của bà Hòe chỉ nhằm mục đích “tạo mặt tiền đường” cho Trung tâm đào tạo. Đây chính là nội dung của “Đơn xin giao đất” của Trung tâm ghi ngày 1/7/2008 với mục đích “bổ sung diện tích xây dựng Trung tâm…làm đường ra vào”.

Trong đơn khiếu nại, bà Hòe bày tỏ hoài nghi: Vị trí xây dựng Trung tâm trước khi bổ sung đã có một mặt tiền đường gần 100m. Một đơn vị được thành lập với “mục đích đào tạo” lại cần có thêm một mặt tiền đường nữa thì việc thu hồi bổ sung có thực sự cần thiết, hay phải chăng chỉ để cho đất có giá hơn nhằm phục vụ mục đích khác?

Bên cạnh đó, dự án được lập dự kiến để phục vụ công tác đào tạo. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở đã cơ bản trên 1027m2 (đã thu hồi, bàn giao) hoàn tất, đấu nối với cơ sở hạ tầng chung từ khoảng năm 2012-2013, nhưng đến nay vẫn còn chưa đưa vào sử dụng.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết: Việc thu hồi đất được thu hồi theo đúng quy định pháp luật. Thành phố đã khảo sát giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất của UBND tỉnh phê duyệt theo giá thị trường…

Từ khi có quyết định thu hồi và bồi thường, bà Hòe liên tục khiếu kiện để yêu cầu giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp. Các cơ quan thẩm quyền vẫn trong quá trình giải quyết các yêu cầu cho bà Hòe. Chỉ khi các cơ quan này chính thức từ chối giải quyết yêu cầu về bồi thường theo giá thị trường trong phiên hòa giải cuối năm 2018 tại Tòa, bà Hòe mới khởi kiện bổ sung, yêu cầu hủy quyết định hành chính ban hành trái pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

PV