Chủ Nhật, 15/09/2019

Quốc Cường Gia Lai bị phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ

04/07/2019 15:15

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai về hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, công bố thông tin không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 24/06 Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định của Thanh tra UBCKNN, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt 70.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đầy đủ theo quy định pháp luật, công bố thông tin không đúng thời hạn được quy định tại Nghị định 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/2017; Quyết định số 294/QĐ/HĐQT và số 294-2/QĐ/HĐQT ngày 29/04/2017 về miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng; Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29/04/2017; BCTC quý 2/2017; BCTC bán niên đã soát xét năm 2017; BCTC quý 4/2017;  Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017, BCTC quý 1/2018, BCTC quý 2/2018.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 03/07/2017 thông qua chi trả cổ tức; Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017; Nghị quyết HĐQT số 28.4/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, số 24.7/NQ-HĐQT ngày 24/07/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc tế An Vui, số 02.6/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2017 về nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Sparkle Value Homes, số 27.9/NQ-HĐQT ngày 27/09/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phú, số 26.8/NQ-HĐQT ngày 26/08/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sparkle Value Homes.

Công bố thông tin về từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đa Thời ngày 15/06/2018, từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25/09/2017; Công bố thông tin vi phạm thuế theo Quyết định số 174/QĐ-CT ngày 27/03/2017; Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Nghị quyết HĐQT số 01-7/NQ-HĐQT.17 ngày 29/06/2017 bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 không công bố thông tin các giao dịch với bên liên quan.

Anh Tuấn