Thứ Hai, 23/7/2018
Vị Chánh án tâm huyết với nghề
Vị Chánh án tâm huyết với nghề
13:51 03/2/2017
Trong những năm qua TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết và xét xử bảo đảm đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.