Thứ Tư, 15/8/2018
TANDTC: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015
TANDTC: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015
11:12 29/3/2017
Tại hội thảo góp ý dự thảo "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13", các đại biểu đã góp ý kiến đối với nhiều quy định của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.
Đại diện Viện kiểm sát và Luật sư được bố trí ngồi ngang bằng nhau
Đại diện Viện kiểm sát và Luật sư được bố trí ngồi ngang bằng nhau
13:37 15/3/2017
Để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội thì vị trí ngồi giữa bên buộc tội và bên gỡ tội cũng phải được bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ và các quan
Quy chế công tác kiểm tra trong TAND
Quy chế công tác kiểm tra trong TAND
17:34 12/3/2017
Chánh án TANDTC vừa ký Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong TAND.
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Quy định về chứng cứ, chứng minh
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Quy định về chứng cứ, chứng minh
15:29 06/3/2017
Quy định rõ về chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh là một trong những nội dung quan trọng của BLTTDS 2015 nhằm làm cơ sở cho các đương sự xác định những nghĩa vụ của mình khi đưa ra yêu cầu, thực
Xử lý hình sự về an toàn thực phẩm: Cần chú trọng đến tính khả thi của điều luật
Xử lý hình sự về an toàn thực phẩm: Cần chú trọng đến tính khả thi của điều luật
13:07 01/3/2017
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức họp bàn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó nổi lên vấn đề, nên xử lý hình sự về tội “Vi
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Quy định mới về người tiến hành tố tụng
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Quy định mới về người tiến hành tố tụng
15:00 23/2/2017
Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được BLTTDS 2015 quy định tại 17 điều (từ Điều 46 đến Điều 62), trong đó, bổ sung mới 4 điều, sửa đổi 13 điều. Quy định này nhằm phù
Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng
Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng
10:01 21/2/2017
Khi giải quyết các vụ việc dân sự mà chưa có điều luật làm căn cứ giải quyết thì được theo trình tự như sau: áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Thẩm quyền Tòa án theo cấp và lãnh thổ
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Thẩm quyền Tòa án theo cấp và lãnh thổ
12:35 20/2/2017
Về thẩm quyền của Tòa án theo cấp và theo lãnh thổ, BLTTDS 2015 có sửa đổi bổ sung một số nội dung để phù hợp với Luật Tổ chức TAND 2014 và các luật liên quan.
Trách nhiệm của Thẩm phán trong việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng
Trách nhiệm của Thẩm phán trong việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng
11:21 18/2/2017
Trong các giai đoạn xét xử, Thẩm phán được giao chủ tọa phiên tòa là người trực tiếp tiến hành tố tụng, trước hết, phải bảo đảm để người bị hại, người làm chứng được hưởng đầy
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Quy định mới về xét xử với người dưới 18 tuổi
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Quy định mới về xét xử với người dưới 18 tuổi
17:36 17/2/2017
Về thủ tục xét xử đối với người dưới 18 tuổi, BLTTHS năm 2015 quy định nhiều nội dung mới theo hướng cụ thể hóa, bảo đảm phù hợp với người dưới 18 tuổi và thống nhất với quy định
Bộ luật Hình sự 2015: Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 cho phù hợp
Bộ luật Hình sự 2015: Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 cho phù hợp
09:46 17/2/2017
Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015) quy định về “Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành, điều luật này hiện nay còn một vài bất
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của người bào chữa
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của người bào chữa
05:57 17/2/2017
BLTTHS năm 2015 đã có những quy định bổ sung một số quyền và cơ chế bảo đảm cho người bào chữa thực hiện tốt các quyền luật định.