Thứ Năm, 17/1/2019

Tập huấn viết bản án cho Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND các cấp

30/5/2017 07:05 UTC+7
(CLXH) - Hội nghị tập huấn là cơ hội để các Thẩm phán, Thẩm tra viên trong toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc viết bản án nhằm hạn chế khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua.

Từ ngày 1/7/2017, các bản án, quyết định của TAND các cấp theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ được công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án. Để thực hiện có hiệu quả quy định trên, TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn viết bản án cho Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND các cấp tại gần 800 điểm cầu truyền hình.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị tập huấn trực tuyến

Công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 1/7/2017

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nêu rõ mục đích, ý nghĩa của tập huấn viết bản án và công bố các bản án, quyết định của TAND các cấp theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Theo đó, soạn thảo bản án là công việc thường xuyên của Thẩm phán; bản án là sản phẩm thể hiện kết quả toàn bộ hoạt động tố tụng của Tòa án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến khi tuyên án. Vì vậy, chất lượng bản án phụ thuộc vào trình độ, trách nhiệm, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ của Thẩm phán và Hội đồng xét xử. Bản án là loại văn bản đặc trưng riêng có và quan trọng nhất của Tòa án. Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền ban hành văn bản này theo trình tự tố tụng chặt chẽ được quy định trong pháp luật tố tụng.

Để bảo đảm chất lượng của bản án, trên cơ sở các quy định của pháp luật tố tụng, TANDTC đã có một số văn bản hướng dẫn việc soạn thảo bản án và mẫu các bản án. Thực tế cho thấy, do không nắm vững các yêu cầu về văn phong bản án nên vẫn còn những bản án có sai sót về sử dụng từ ngữ, đặt câu không đúng ngữ pháp, lập luận không chặt chẽ, lôgic... ảnh hưởng đến chất lượng của bản án nói riêng và uy tín của Thẩm phán cũng như Tòa án nói chung. Trong thời gian tới, việc công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng TTĐT của Tòa án sẽ được triển khai trong toàn hệ thống Tòa án từ ngày 1/7/2017. Công chúng sẽ có điều kiện tiếp cận, bình luận đối với các bản án, quyết định được đăng tải, công bố công khai nên đòi hỏi các Thẩm phán phải rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng soạn thảo bản án nhằm tránh những sai sót không đáng có để giữ gìn uy tín của Tòa án. Chánh án Nguyễn Hòa Bình bày tỏ hội nghị tập huấn là cơ hội để các Thẩm phán, Thẩm tra viên trong toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc viết bản án nhằm hạn chế khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua.

Tại Hội nghị trực tuyến, PGS-TS Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng TTĐT Tòa án. Việc công bố bản án, quyết định được tuân theo quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công bố bản án, quyết định đảm bảo không xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người tiếp cận; không sử dụng bản án, quyết định công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật. Bản án, quyết định khi công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án được mã hóa thông tin, số hóa, đảm bảo chính xác, không trùng lặp thông tin, không làm thay đổi nội dung của bản án, quyết định. Chánh án TAND, TAQS trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Các đơn vị liên quan của TANDTC có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc hướng dẫn các Tòa án về kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các Tòa án kỹ năng mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định; tổng hợp vướng mắc, rà soát quy định của pháp luật để kịp thời đề xuất hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung việc công bố bản án, quyết định trên Cổng TTĐT Tòa án.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị tập huấn trực tuyến

Nâng cao kỹ năng viết bản án cho Thẩm phán và Thẩm tra viên

Trong quá trình tập huấn, các Thẩm phán, Thẩm tra viên tại 800 điểm cầu nghe Thẩm phán TANDTC Lê Văn Minh giới thiệu những quy định chung về mẫu các bản án; rút kinh nghiệm về những sai sót thường gặp khi viết bản án; văn phong cơ bản cần thể hiện trong các bản án. Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào truyền đạt những quy định của pháp luật về viết bản án dân sự. Thẩm phán TANDTC Chu Xuân Minh tập huấn về viết bản án hôn nhân gia đình. Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa tập huấn về viết bản án kinh doanh thương mại. Thẩm phán TANDTC Nguyễn Sơn tập huấn về viết bản án hình sự. Thẩm phán TANDTC Đào Thị Xuân Lan tập huấn viết bản án hành chính. Phó Vụ trưởng Vụ giám đốc kiểm tra III TANDTC Phạm Công Bảy tập huấn về viết bản án lao động. Trong thời gian tập huấn, lãnh đạo TANDTC dành nhiều thời gian để Thẩm phán, Thẩm tra viên tại các điểm cầu trong toàn quốc thảo luận kỹ năng viết bản án, trao đổi kinh nghiệm cũng như giải đáp những vướng mắc để có sự thống nhất chung khi công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

Qua hội nghị tập huấn, các Thẩm phán, Thẩm tra viên trong toàn quốc đã trau dồi thêm được nhiều kiến thức về kỹ năng viết từng loại bản án (bao gồm bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm). Theo đó, mỗi bản án có đặc thù riêng, phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng loại vụ việc nhưng phải đảm bảo về mặt hình thức, bố cục, nội dung như quy định của pháp luật tố tụng và các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong TTHS, TTDS, TTHC. Vì mỗi loại bản án có yêu cầu về cách thể hiện thông tin khác nhau thông qua việc sử dụng từ ngữ, cách đặt câu, cách lập luận, hành văn nên văn phong của từng loai vụ án cũng mang tính chất pháp lý với các đặc trưng và yêu cầu cụ thể.

Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, là “trọng tài” phân xử tính “đúng, sai” giữa các bên trong vụ án nên bản án của Tòa án phải bảo đảm tính khách quan, công bằng, không thiên vị; phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Bản án một mặt vừa phải thể hiện các chứng cứ, tình tiết của vụ án và ý kiến của những người tham gia tố tụng, mặt khác cũng phải thể hiện quan điểm, kết luận của Tòa án về nội dung vụ án, về pháp luật áp dụng, đường lối xử lý, quyết định của Tòa án đối với các vấn đề cần giải quyết trong vụ án. Chính vì vậy, đòi hỏi bản án phải được viết chính xác, cụ thể, ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng về mặt văn phong, có tính khoa học, đúng quy định của pháp luật tố tụng về thể thức cũng như bố cục trình bày. Ngôn ngữ, câu từ sử dụng trong bản án phải thể hiện chính xác nội dung các kết luận và quyết định của Tòa án theo đúng các thuật ngữ pháp lý, phù hợp với quan hệ pháp luật, đối tượng, tình huống pháp lý được đề cập, có đủ lượng thông tin thực tế, thông tin quy phạm, có tính khả thi trong việc thi hành bản án.

Bạn đang đọc bài viết Tập huấn viết bản án cho Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND các cấp của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Trần Quang Huy